De ‘Lopende kosten’ is een vergoeding die van toepassing is op zowel beleggingsfondsen als op beursgenoteerde fondsen (ETFs). Dit cijfer, dat meestal wordt uitgedrukt als een percentage, is een indicatie van de kosten die een belegger betaalt om in het  fonds of de ETF te beleggen. Deze kost heeft een indirect effect op de belegger, aangezien de NIW door deze kost negatief beïnvloed wordt. De ‘Lopende Kosten’ omvat betalingen aan de beheermaatschappij, betalingen aan personen die uitbestedingsdiensten verlenen, kosten voor registratie, regelgeving, audit, compliance, juridische en professionele adviseurs, distributiekosten… enz. Dit omvat echter geen transactiekosten als gevolg van het aan- en verkopen van het fonds door de beleggers (instap- / uitstapvergoedingen of commissies), noch omvat het een prestatievergoeding betaald aan beheermaatschappijen.