Om een bedrag te kunnen overzetten van een gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening, dient er een gemeenschappelijke rekeninghouder te zijn. Het maximale aantal toegstane transacties per kalenderjaar van het ene type naar het andere type gereglementeerde spaarrekening aangehouden bij MeDirect bedraag 3 en een minimumbedrag van 500 euro is van toepassing voor elke overdracht.

Een bedrag dat wordt overgedragen van de ene gereglementeerde spaarrekening naar de andere, blijft rente opbouwen voor de getrouwheidspremie, zij het met verschillende rentes die van toepassing zijn op de verschillende delen van de relatieve periode van 12 maanden. Let op: dit is steeds onderhevig aan het maximale aantal transacties (3 per kalenderjaar).