De klant blijft eigenaar van de effecten die hij in bewaring houdt bij MeDirect. Hij beschikt over een rechtstreeks revindicatierecht, wat inhoudt dat de effecten hem moeten worden teruggegeven door de curator en niet in de boedel van een eventueel faillissement van de bank kunnen vallen. Deze teruggave zal gebeuren door overdracht op een effectenrekening van de klant bij een andere instelling, ongeacht de waarde van deze effecten.

Dankzij deze stevige waarborg is het risico zéér beperkt dat de klant al zijn effecten niet zou recupereren. Mocht dit uitzonderlijk toch het geval zijn en de klant het revindicatierecht niet kan uitoefenen, geniet de klant van een beschermingsregeling tot €20.000 per persoon. Gedetailleerde informatie over de door het Beschermingsfonds gedekte financiële instrumenten, is te vinden op de website https://www.protectionfund.be. Om misverstanden te vermijden: de beschermingsregeling biedt geen enkele dekking tegen een eventueel waardeverlies van de effecten.