Als u een extra bedrag wilt bijstorten, zal dit bedrag worden samengesteld volgens uw vooropgesteld beleggersprofiel, dus niet volgens de huidige samenstelling van uw Vermogensbeheerportefeuille. Het kan namelijk zijn dat door de marktomstandigheden, de fondsen in uw portefeuille ondertussen een andere weging hebben. Het grote voordeel hiervan is dat tijdens het herbalanceren per kwartaal er minder verrichtingen dienen te gebeuren. Zo betaalt u minder beurstaks bij verkopen. 

Als u een bedrag wilt opvragen, zal dit bedrag worden samengesteld op basis van de actuele wegingen van de fondsen in de Vermogensbeheerportefeuille op dat moment. De procentuele verdeling wordt per fonds naar beneden afgerond, zonder decimalen. Bijvoorbeeld 9,63% wordt dan 9%. Het overige bedrag wordt dan aan het grootste fonds in de Vermogensbeheerportefeuille toegekend om steeds op het totaal van 100% te kunnen komen. Als u het order heeft bevestigd, wordt deze doorgestuurd ter verwerking. U dient er rekening mee te houden dat fondsen niet steeds dezelfde verwerkingstijd hebben. U ontvangt een uitvoeringsbevestiging via de mailbox van de beveiligde website als alle orders verwerkt zijn. Het bedrag zal worden gestort op uw geldrekening.