De aanvraag tot het openen van een gezamenlijke rekening, kan gedaan worden door een bestaande klant. Hiervoor dient ueerst in te loggen op de nieuwe beveiligde site. Dan klikt u op de knop ‘Open een rekening’ die rechtsboven terug te vinden is op uw Home pagina. Vervolgens kunt u aangeven of u een gezamenlijke rekening wil openen met een nieuwe of een bestaande klant. Nadien wordt de toestemming gevraagd van de tweede rekeninghouder om de gezamenlijke rekening te openen.

Indien u beiden nog geen klant zijn bij MeDirect, kunt u een nieuwe gezamenlijke rekening aanvragen door beiden klant te worden. Vervolgens wordt de toestemming gevraagd van beide rekeninghouders om de gezamenlijke rekening te activeren. Als gezamenlijke rekeninghouders zal u beiden toegang hebben tot gezamenlijke MeDirect Geldrekening. Nadien kan u beiden een nieuwe gezamenlijke Spaar- en/of Beleggingsrekening openen.

Bij een gezamenlijke rekening kan elke rekeninghouder handelen alsof hij de enige rekeninghouder is. Eens de rekening is geactiveerd, is er geen verdere toestemming vereist van de mederekeninghouder voor het uitvoeren van transacties, beleggingen en betalingen.