Onder normale omstandigheden zullen nieuwe aandelen of rechten voortvloeiend uit een corporate action automatisch worden gecrediteerd naar uw beleggingsrekening op de vermelde datum zoals aaangegeven in de berichtgeving van de corporate action. Er kan echter een vertraging optreden van 1 of 2 dagen, te wijten aan beperkingen in de markt of tijdens de verwerking.