Nee, elke aanvrager krijgt de keuze voor het type identiteitsverificatie dat hij of zij verkiest; itsme® of de verificatie met een selfie en foto’s van de identiteitskaart.