Inkomsten verkregen uit buitenlandse gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF, ook gekend als FCP – Fonds Commun de Placement) worden niet aan de bron belast in België, inzover deze niet afkomstig zijn van roerende inkomsten die onderworpen werden aan de Belgische roerende voorheffing.

GBFs beschikken namelijk niet over een eigen rechtspersoonlijkheid. Daarom wordt u als deelbewijshouder verondersteld zélf alle roerende inkomsten van de GBF te innen voor uw eigen rekening en in verhouding tot het aantal deelbewijzen die u bezit. Dit is echter niet van toepassing op beleggingsfondsen die over een eigen rechtspersoonlijkheid beschikken, bijvoorbeld BEVEKs. Elke investeerded in een GBF wordt dus verwacht om zelf voor de aangifte van het totale bedrag aan roerende inkomsten (in zijn belastingaangifte in de personenbelasting te zorgen, inzover deze via een GBF werden verkregen.

MeDirect raadt u aan om fiscaal advies bij een belastingadviseur in te winnen over uw persoonlijke situatie.

Sommige fondsenhuizen stellen een fiscale simulator ter beschikking van hun Belgische investeerders om aan deze formaliteit te kunnen voldoen (MeDirect aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie die door deze fondsenhuizen wordt geleverd):