Vermogensbeheer

Kan ik een extra bedrag bijstorten in mijn Vermogensbeheerportefeuille?

U kunt een extra bedrag toevoegen aan de Vermogensbeheerportefeuille. U kunt zelf dit bedrag bijstorten via de beveiligde website. U kiest uw Vermogensbeheerportefeuille via ‘Mijn Beleggingen’ en verder de knop ‘Extra bedrag toevoegen’ die te vinden is bovenaan uw vermogensbeheerportefeuille overzicht. Het minimum bedrag hiervoor is €5.000.

Mijn portefeuille is in waarde gedaald; waarom wordt er geen actie ondernomen?

De portefeuilles zijn ontworpen als beleggingen op lange termijn. Wij reageren alleen op drawdowns (kapitaalverlies) op korte termijn onder heel uitzonderlijke omstandigheden. MeDirect is van mening dat het diversifiëren, of spreiden, van het risico van de portefeuille over meerdere soorten beleggingen de beste bescherming biedt tegen toekomstige volatiliteit en kapitaalverlies. Op het moment dat de marktomstandigheden veranderen, zullen de prestaties van deze diverse soorten beleggingen (aandelen, obligaties, grondstoffen, cash, …) ook mee fluctueren, waardoor de totale belegging beter beschermd kan worden. Wij staan ook achter een strategie waarbij niet te veel van beleggingen gewisseld wordt in een portefeuille en geloven dat het belangrijker is de juiste keuzes te maken om te beleggen op lange termijn. Beleggen op korte termijn omvat market timing (proberen om op het juiste moment in en uit te stappen), wat zeer moeilijk is. Market timing vereist twee beslissingen: wanneer te verkopen en, nog belangrijker, wanneer weer in te stappen. Maar heel weinig, of eigenlijk geen, beleggers zijn erin geslaagd om op consistente wijze een succesvolle market timing strategie te ontwikkelen. Wanneer markten fluctueren, gaat het snel. Een recent onderzoek van Fidelity Worldwide Investment toont de gevaren van het missen van zo’n marktfluctuatie: Een belegger in wereldwijde aandelen (MSCI World) zou een rendement van 68,95% hebben gegenereerd tussen 31 december 2002 en 31 december 2012. Als een belegger de 10 best presterende beursdagen over deze tien jaar zou missen, zou het rendement -4,64 % zijn, terwijl het missen van de beste 20 best presterende beursdagen zou hebben geleid tot een verlies van -32,19 %. Onze portefeuilles zijn opgebouwd volgens het principe ‘buy & hold’ (principe waarbij niet te veel en onnodig transacties worden verricht) omdat wij ons richten op het maximaliseren van uw beleggingstijd in de markt, in plaats van te proberen de markt te timen.

Mijn portefeuille presteert niet zo goed; ik heb ook een portefeuille bij een andere bank en die presteert een stuk beter over exact dezelfde periode. Waarom is dat?

Het is meestal niet eenvoudig om de opbrengst van twee portefeuilles te vergelijken zonder hun risicoprofiel en beleggingsuniversum te analyseren. Op zijn minst zou een belegger moeten kijken naar de weging van aandelen in beide portefeuilles, maar ook andere factoren zoals valuta, rating, aandelenconcentratie, volatiliteit en het gebruik van afgeleide producten moeten worden beschouwd om de resultaten van twee portefeuilles met elkaar te kunnen vergelijken. Ook de aangerekende vergoedingen zijn soms moeilijk met elkaar te vergelijken. De portefeuilles van MeDirect zijn speciaal ontworpen om een optimaal beleggingsprofiel aan te bieden voor een bepaald niveau van risico, en dienen daarom te worden gewaardeerd ten opzichte van hun eigen maatstaven (benchmarks) en de gemiddelden van de sectorgenoten volgens Morningstar.

Kan ik mijn Vermogensbeheerportefeuille in één keer verkopen?

U kunt de volledige Vermogensbeheerportefeuille verkopen via de knop ‘Alles verkopen’. Let op: MeDirect rekent geen transactiekosten aan, maar u dient beurstaks te betalen bij verkoop van kapitalisatiefondsen en mogelijk ook meerwaardetaks. MeDirect zal tevens de nog verschuldigde vermogensbeheervergoeding proportioneel berekenen en afrekenen.

Als ik reeds een vermogensbeheerportefeuille heb, wat gebeurt er als ik opnieuw de vragenlijst doorloop?

Als u reeds een bestaande vermogensbeheerportefeuille heeft en opnieuw door de vragenlijst gaat, zal bij een gewijzigd beleggersprofiel, uw vermogensbeheerportefeuille aangepast worden aan uw meest recente beleggersprofiel. Deze transactie zal plaatvinden tijdens de eerstvolgende herbalancering van uw portefeuille. MeDirect zal u ook regelmatig vragen om deze vragenlijst opnieuw te doorlopen zodat wij zeker zijn dat u steeds belegd bent in de meest geschikte portefeuille voor u.

Heb ik gespecialiseerde kennis nodig om gebruik te maken van MeDirect tool voor vermogensbeheer?

Een minimale basiskennis over beleggingen is vereist. Onze stap voor stap tool gebruiksvriendelijk en helpt u om uw financiële situatie te begrijpen en uw financiële doelstellingen beter te definiëren. De weg naar uw doelstelling zal gepaard gaan met een goede begeleiding en passende ondersteuning. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat u de juiste informatie selecteert en invoert tijdens dit proces. U kunt steeds telefonisch contact met ons opnemen op het nummer 02 518 00 00 of via e-mail op [email protected] voor extra ondersteuning. 

Wat zijn de voordelen van vermogensbeheer?

Door middel van financiële planning vergroot u uw kans om uw financiële doelen te bereiken binnen de door u gekozen tijdshorizon. Om zo goed mogelijk gebruik te maken van onze tool voor vermogensbeheer, dient u realistisch te zijn over uw doelen en mogelijkheden, en dient u uw plan regelmatig te herzien en onmiddellijk aan te passen mochten er veranderingen in uw financiële of persoonlijke situatie plaatsvinden, of in uw risicovoorkeuren. In de huidige turbulente economische omgeving is financiële planning vooral zinvol omdat het u de gelegenheid biedt om een plan op lange termijn te maken en zo op een meer anticiperende manier het hoofd te bieden aan toekomstige gebeurtenissen.

Wat is een beleggersprofiel?

Een beleggingsplan is het startpunt voor het beheer van uw vermogen. Daarom is het belangrijk dat u uw kapitaal investeert op een manier die bij uw persoonlijke en financiële situatie past. Door uw risicoprofiel op een realistische manier op te zetten, hebt u controle over hoeveel risico u bereid en / of in staat bent te nemen, en kan u dus beleggingen voorkomen die voor u niet passend of geschikt zijn.