GDPR

Wat doet MeDirect om in regel te zijn met deze wetgeving?

Reeds een aantal maanden voorafgaand aan 25 mei 2018 heeft MeDirect gewerkt om in zich in regel te stellen met de GDPR wetgeving. Verschillende initiatieven zijn uitgevoerd ter bescherming van onze klanten en medewerkers, waaronder: Aanpassing van onze privacybeleid Het geven van privacy training aan al onze medewerkers Aanpassing van onze algemene voorwaarden en cookiebeleid Training aan onze medewerkers betreffende HR aanvragen Herbekijken van de manier waarop we vragen of iemand op de hoogte wil blijven van acties, interessante aanbiedingen of nieuwsbrieven Aanpassing van interne policies zodat deze in lijn zijn met de GDPR wetgeving

Wat houdt GDPR in?

De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. Het is een herziening van de Europese wetgeving uit 1995; de Data Protection Directive. Het doel van de GDPR is dubbel: enerzijds wil het de privacy van Europese burgers vrijwaren, anderzijds wil het de burgers meer rechten geven over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. GDPR is in voege getreden op 25 mei 2018.

Wat betekent GDPR met betrekking tot mijn rechten?

We kunnen GDPR samenvatten in volgende principes: Het recht op informatie: De persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden. De organisaties moeten hier volledig transaparant in zijn. Transparantie: De persoon van wie gegevens verwerkt worden heeft daar op actieve manier zijn akkoord voor gegeven en is op de hoogte gebracht zijn rechten. Het recht op toegang tot uw data: Elke persoon heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonlijk data en aanvullende informatie. Deze gegevens moeten ten allen tijde correct blijven. Elke persoon heeft het recht om zijn gegevens te kunnen aanpassen. Het recht om vergeten te worden: Elke persoon heeft het recht te vragen om zijn persoonlijke data te verwijderen zonder daarvoor een speciefieke reden te moeten opgeven. Bewaarbeperking: Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig geacht voor een bepaald doel. Gegevensbescherming: Alle persoonsgegevens dienen beschermd te worden tegen toegang door onbevoegden of verlies van data. Het recht om gegevens te gebruiken voor eigen doel: Elke persoon heeft het recht zijn persoonlijke data op te vragen en/of te gebruiken voor eigen doeleinden. Elke persoon heeft ook het recht om zijn data te verplaatsen en/of te kopiëren naar een andere organisatie. Informatiebeperking: Elke persoon heeft het recht de toegang tot zijn data te beperken of volledig af te sluiten.

Bescherming van uw persoonsgegevens

MeDirect verzekert dat alle persoonsgegevens veilig bewaard worden. Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toegang van onbevoegden of verlies, implementeerden we de nodige technologie en houden deze constant up-to-date. In het geval dat derde partijen een dienst aanbieden aan MeDirect, wordt op basis van een contractuele overeenkomst verzekerd dat zij de correcte veiligheidsprocedures implementeren om uw persoonsgegevens veilig te stellen zoals het werken met versleutelde informatie. Persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen zal enkel gebeuren voor doelen vastgelegd in onze overeenkomsten met klanten en/of onze term and conditions .

Wat is opgenomen in onze privacybeleid?

We hebben ons privacybeleid aangepast om in lijn te zetten met de GDPR wetgeving. Dit privacybeleid definieert welke informatie we van elke persoon verzamelen, waarom we deze informatie verzamelen en met welke partijen deze informatie gedeeld wordt. Tevens definieert dit privacybeleid uw rechten en kunt u hier ook het aanspreekpunt van MeDirect vinden als u vragen zou hebben over veiligheid van persoonsgegevens. 

Toestemming voor het sturen van informatie over acties en/of aanbiedingen

MeDirect maakt gebruik van een aantal kanalen om klanten op de hoogte te houden van nieuwe producten, dienstverleningen en/of aanbiedingen waaronder via e-mail en per post. MeDirect geeft zijn klanten de mogelijkheid zich aan te melden om deze communicatie te ontvangen. Indien van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt door de klant zal deze voorgaand genoemde communicatie niet ontvangen. Elke klant kan ten allen tijde zijn voorkeuren aanpassen door: Uitschrijven door op de “uitschrijven” link te klikken in de e-mail communicatie Onze klantendienst te contacteren Een mail te sturen naar [email protected] ter attentie van onze Data Protection Officer (DPO)   Update uw voorkeuren bij uw profiel op uw beveiligde website