Beleggingsplatform

Hoe plaats ik een limiet order met het in acht nemen van de ‘tick size’?

Op 3 januari 2018 trad de Europese richtlijn MiFID II in werking en geldt er een nieuw systeem voor de prijszetting voor aandelen en ETF’s (of trackers). Het minimale prijsinterval of ‘tick size’ dat er kan aanvaard worden, zal voor elk effect afzonderlijk bepaald worden. Deze tick size betekent dus de minimale opwaartse of neerwaartse prijsschommeling, die mogelijk is per effect. De tick size wordt bepaald door de beurs waar u uw order wenst aan door te geven. Dus zeker als u een limiet order inlegt, dient u rekening te houden met deze prijsinterval. Bijvoorbeeld de tick price is 0,01 EUR, dan moet u bij uw limietorder rekening houden met veelvouden van 0,01 EUR omdat de koers maar met een minimum van 0,01 EUR kan bewegen. Anders kan uw order helaas niet worden uitgevoerd. Via deze lijst kan u de tick sizes raadplegen en de meest verhandelde aandelen op Euronext.

Kan ik beleggen in fondsen met vreemde munten?

Ja, dit is zeker mogelijk. U kan een fondsenorder plaatsen via uw Geldrekeningen in de munt van het fonds. Bij MeDirect kunt u over een Geldrekening beschikken in EUR, USD, NOK, CHF en GBP. Indien u wenst te beleggen in een fonds in een andere valuta dan EUR, USD, NOK, CHF of GBP, dan kunt u het order plaatsen via uw Geldrekeningen in een andere munt. Zelfs als uw Geldrekening een andere valuta heeft dan het aan te kopen fonds, gebruikt MeDirect een indicatieve wisselkoers. Voor het berekenen van het wisselkoerstarief hanteert MeDirect een wisselkoersmarge van 0,5%. In vergelijking met de meeste aanbieders van fondsen zijn MeDirect ‘s wisselkosten laag en ook transparant, omdat er geen andere verborgen provisies of kosten zijn. 

Hoe verdient MeDirect dan aan het aanbieden van fondsen zonder instapkosten aan te rekenen?

De beheersvergoeding voor de fondsenbeheerders betaalt u, zoals bij alle fondsen, ongeacht via welke bank u ze aanschaft. Deze is inbegrepen in de lopende kosten van een fonds en is hetzelfde voor elk fonds, ongeacht bij welke bank u dit fonds aankoopt. Wij worden vergoed door de fondsenbeheerder, die een deel van zijn beheersvergoeding aan ons afstaat. En dat is voor ons voldoende. Deze retrosessie of distributievergoeding kunt u nakijken op elke fondsen detailpagina.

Wat is een doorlopende afschrijving?

De ‘Lopende kosten’ is een vergoeding die van toepassing is op zowel beleggingsfondsen als op beursgenoteerde fondsen (ETFs). Dit cijfer, dat meestal wordt uitgedrukt als een percentage, is een indicatie van de kosten die een belegger betaalt om in het  fonds of de ETF te beleggen. Deze kost heeft een indirect effect op de belegger, aangezien de NIW door deze kost negatief beïnvloed wordt. De ‘Lopende Kosten’ omvat betalingen aan de beheermaatschappij, betalingen aan personen die uitbestedingsdiensten verlenen, kosten voor registratie, regelgeving, audit, compliance, juridische en professionele adviseurs, distributiekosten… enz. Dit omvat echter geen transactiekosten als gevolg van het aan- en verkopen van het fonds door de beleggers (instap- / uitstapvergoedingen of commissies), noch omvat het een prestatievergoeding betaald aan beheermaatschappijen.

Waarom blijft mijn fondsenorder zo lang op ‘pending’ staan?

MeDirect moet enkele dagen wachten op de definitieve bevestiging van uw fondsenorder. Sommige fondsenhuizen sturen dit reeds na 2 werkdagen door, bij andere kan dit tot 5 werkdagen in beslag nemen. Van zodra wij uw bevestiging ontvangen, ontvangt u van ons uw ‘Bevestiging van Transactie’ inclusief de transactiedatum en de aan- of verkoopprijs, en actualiseren wij uw effectenrekening.

Kan ik een order annuleren dat ik reeds heb ingediend?

Orders voor fondsen kunnen niet worden geannuleerd. Orders voor aandelen en trackers kunnen geannuleerd worden op ons beleggingsplatform indien deze nog niet werden uitgevoerd. Instructies om obligatieorders te annuleren kunnen per beveiligde berichtgeving verstuurd worden. MeDirect zal deze, in de mate van het mogelijke, annuleren indien deze nog niet werden uitgevoerd.

Wat is het minimum bedrag dat ik kan beleggen in fondsen?

Bij de meeste fondsen die MeDirect aanbiedt, kan u reeds intekenen vanaf € 100. Voor een beperkt aantal fondsen, is dit minimum bedrag hoger. U vindt dit minimum bedrag op de fondsendetailpagina die beschikbaar is voor ieder fonds afzonderlijk.

Kan ik een belegging uitvoeren in een andere valuta dan de valuta waarin het effect noteert?

Wanneer u een order plaatst, kunt u één van uw Geldrekeningen gebruiken om uw belegging te betalen, zelfs als uw Geldrekening een andere valuta heeft dan het aan te kopen effect. In dergelijke gevallen hanteert MeDirect een indicatieve wisselkoers. De effectieve gebruikte wisselkoers en bedrag van het order wordt na de uitvoering bevestigd. Uiteraard kan u ook een belegging in vreemde valuta uitvoeren via uw corresponderende valuta rekening. Voor het berekenen van het wisselkoerstarief hanteert MeDirect een wisselkoersmarge van 0,5%. In vergelijking met de meeste andere banken hanteert MeDirect een lage wisselprovisie en is daarnaast ook transparant, omdat er geen andere verborgen kosten zijn.

Met welke kosten moet ik rekening houden?

Bij MeDirect kunt u via de fondsen detailpagina per individueel fonds nakijken, welke kosten u betaalt als belegger. Beurstaks Bij aankoop of inschrijving van een beleggingsfonds, betaalt u geen beurstaks. Verkoopt u een beleggingsfonds van het kapitalisatietype, dan betaalt u een beurstaks van 1,32% op de waarde van de verkochte deelbewijzen, met een maximum van €4.000 per transactie. Bij verkoop van een distributiefonds, betaalt u tevens geen beurstaks. U betaalt de roerende voorheffing van 30% op elke dividend uitbetaling. Op de meerwaarde die behaald worden uit de verkoop van fondsen die 25% of meer in vastrentende effecten beleggen (zoals obligaties) betaalt u ook belasting. Indien u deze fondsen heeft aangekocht na 1 januari 2018 daalt deze drempel van vastrentende effecten naar 10%. Deze roerende voorheffing van 30% wordt toegepast op de meerwaarde die voortvloeien uit vastrentende effecten. Instap- en uitstapkosten MeDirect rekent u geen instap- en uitstapkosten aan. Enkel voor de Carmignac en Degroof Petercam aandelenfondsen en 2 Aberdeen fondsen dient u 1% instap te betalen. Verder is er ook geen bewaarloon of enige andere kost om de rekening aan te houden. Zie onze tarievenfiche. Lopende kosten De lopende kosten zijn alle kosten die fondsen in de loop van 1 jaar moeten maken. De lopende kosten bevatten de beheersvergoeding van de fondsenmanager, administratiekosten en juridische kosten voor audit en registratie van het fonds en tevens de belastingen die het fonds dient te betalen. Instap- en uitstapkosten of eventuele prestatievergoedingen voor de fondsbeheerder vallen er dus niet onder. Lopende kosten worden op dagelijkse basis in de waarde van het fonds verwerkt en worden dus niet afzonderlijk afgerekend. Via het fondsendetailpagina dat beschikbaar is voor ieder fonds, kan u deze kost nakijken MeDirect ontvangt ook een stukje van deze beheersvergoeding van de fondsenmanager als verdeler van het fonds. Dit heet ‘retrosessie’en is onze enige vergoeding als aanbieder van fondsen.