Beleggingsplatform

Hoe plaats ik een limiet order met het in acht nemen van de ‘tick size’?

Op 3 januari 2018 trad de Europese richtlijn MiFID II in werking en geldt er een nieuw systeem voor de prijszetting voor aandelen en ETF’s (of trackers). Het minimale prijsinterval of ‘tick size’ dat er kan aanvaard worden, zal voor elk effect afzonderlijk bepaald worden. Deze tick size betekent dus de minimale opwaartse of neerwaartse prijsschommeling, die mogelijk is per effect. De tick size wordt bepaald door de beurs waar u uw order wenst aan door te geven. Dus zeker als u een limiet order inlegt, dient u rekening te houden met deze prijsinterval. Bijvoorbeeld de tick price is 0,01 EUR, dan moet u bij uw limietorder rekening houden met veelvouden van 0,01 EUR omdat de koers maar met een minimum van 0,01 EUR kan bewegen. Anders kan uw order helaas niet worden uitgevoerd. Via deze lijst kan u de tick sizes raadplegen en de meest verhandelde aandelen op Euronext.

Kan ik beleggen in fondsen met vreemde munten?

Ja, dit is zeker mogelijk. U kan een fondsenorder plaatsen via uw Geldrekeningen in de munt van het fonds. Bij MeDirect kunt u over een Geldrekening beschikken in EUR, USD, NOK, CHF en GBP. Indien u wenst te beleggen in een fonds in een andere valuta dan EUR, USD, NOK, CHF of GBP, dan kunt u het order plaatsen via uw Geldrekeningen in een andere munt. Zelfs als uw Geldrekening een andere valuta heeft dan het aan te kopen fonds, gebruikt MeDirect een indicatieve wisselkoers. Voor het berekenen van het wisselkoerstarief hanteert MeDirect een wisselkoersmarge van 0,5%. In vergelijking met de meeste aanbieders van fondsen zijn MeDirect ‘s wisselkosten laag en ook transparant, omdat er geen andere verborgen provisies of kosten zijn. 

Hoe verdient MeDirect dan aan het aanbieden van fondsen zonder instapkosten aan te rekenen?

De beheersvergoeding voor de fondsenbeheerders betaalt u, zoals bij alle fondsen, ongeacht via welke bank u ze aanschaft. Deze is inbegrepen in de lopende kosten van een fonds en is hetzelfde voor elk fonds, ongeacht bij welke bank u dit fonds aankoopt. Wij worden vergoed door de fondsenbeheerder, die een deel van zijn beheersvergoeding aan ons afstaat. En dat is voor ons voldoende. Deze retrosessie of distributievergoeding kunt u nakijken op elke fondsen detailpagina.

Wat is een doorlopende afschrijving?

De ‘Lopende kosten’ is een vergoeding die van toepassing is op zowel beleggingsfondsen als op beursgenoteerde fondsen (ETFs). Dit cijfer, dat meestal wordt uitgedrukt als een percentage, is een indicatie van de kosten die een belegger betaalt om in het  fonds of de ETF te beleggen. Deze kost heeft een indirect effect op de belegger, aangezien de NIW door deze kost negatief beïnvloed wordt. De ‘Lopende Kosten’ omvat betalingen aan de beheermaatschappij, betalingen aan personen die uitbestedingsdiensten verlenen, kosten voor registratie, regelgeving, audit, compliance, juridische en professionele adviseurs, distributiekosten… enz. Dit omvat echter geen transactiekosten als gevolg van het aan- en verkopen van het fonds door de beleggers (instap- / uitstapvergoedingen of commissies), noch omvat het een prestatievergoeding betaald aan beheermaatschappijen.

Welke ordertypes zijn beschikbaar?

U kunt effecten kopen of verkopen op het MeDirect tradingplatform door marktorders of limietorders te plaatsen. Marktorders: Als u een marktorder plaatst, zal uw order worden uitgevoerd tegen de best beschikbare marktprijs, en dit volgens het beste uitvoeringsmodaliteiten of Best Execution’van MeDirect, dat u kunt terugvinden in Bijlage 4 van MeDirect ’s Algemene Voorwaarden. Limietorders: Limiet orders zijn alleen beschikbaar voor aandelen en trackers (ETF’s). Bij het indienen van een limietorder, dient u een limietprijs te bepalen. Aankooporders zullen alleen worden uitgevoerd tegen een prijs die gelijk is aan of lager is dan de limietprijs, terwijl de verkooporders enkel zullen worden uitgevoerd tegen een prijs die gelijk is aan of hoger is dan de limietprijs. U kunt kiezen uit drie verschillende soorten limietorders: Fill or Kill: uw FOK-order wordt onmiddellijk uitgevoerd in zijn geheel of geannuleerd. Fill or kill limit orders zijn niet beschikbaar voor effecten genoteerd op de Europese markten. Immediate or Cancel: uw IOC-order wordt onmiddellijk uitgevoerd in zijn geheel of gedeeltelijk, of de order (of niet-uitgevoerde delen ervan) wordt geannuleerd. Voor dit ordertype worden gedeeltelijke uitvoeringen geaccepteerd, in tegenstelling tot een FOK-order, die onmiddellijk moet worden uitgevoerd in zijn geheel of geannuleerd. Good for the Day: uw order komt automatisch te vervallen indien deze niet uitgevoerd wordt aan het eind van de dag toen de order werd geplaatst. Een good-for-the-day-order is een order die goed is voor die dag alleen, gedurende welke tijd gedeeltelijk uitvoeringen kunnen plaatsvinden. Als de order (of niet-uitgevoerde delen ervan) niet wordt uitgevoerd, wordt deze geannuleerd. Als u wilt, kunt u de order op de eerstvolgende werkdag weer indienen. Alle limietorders vervallen op het einde van de beursdag. Indien u graag het order langer laat lopen, dient u het opnieuw in te voeren.

Wanneer wordt mijn fondsenorder uitgevoerd?

Ieder fondsenhuis hanteert zijn eigen cut-off tijd. Dit wil zeggen dat een order voor de volgende werkdag tot een bepaald tijdstip wordt aanvaard. Indien deze is overschreden, staat uw order op de lijst van de volgende werkdag. Indien u zeker wil zijn dat uw order de volgende werkdag wordt uitgevoerd, geeft u best uw order door voor 9.15u. MeDirect geeft wel gedurende de ganse dag de fondsenorders door naar de fondsenhuizen. Indien het fondsenhuis een late cut-off hanteert, is het dus toch mogelijk dat uw order de volgende werkdag wordt uitgevoerd.

Waarom blijft mijn fondsenorder zo lang op ‘pending’ staan?

MeDirect moet enkele dagen wachten op de definitieve bevestiging van uw fondsenorder. Sommige fondsenhuizen sturen dit reeds na 2 werkdagen door, bij andere kan dit tot 5 werkdagen in beslag nemen. Van zodra wij uw bevestiging ontvangen, ontvangt u van ons uw ‘Bevestiging van Transactie’ inclusief de transactiedatum en de aan- of verkoopprijs, en actualiseren wij uw effectenrekening.

Kan ik een order annuleren dat ik reeds heb ingediend?

Orders voor fondsen kunnen niet worden geannuleerd. Orders voor aandelen en trackers kunnen geannuleerd worden op ons beleggingsplatform indien deze nog niet werden uitgevoerd. Instructies om obligatieorders te annuleren kunnen per beveiligde berichtgeving verstuurd worden. MeDirect zal deze, in de mate van het mogelijke, annuleren indien deze nog niet werden uitgevoerd.

Wat is het minimum bedrag dat ik kan beleggen in fondsen?

Bij de meeste fondsen die MeDirect aanbiedt, kan u reeds intekenen vanaf € 100. Voor een beperkt aantal fondsen, is dit minimum bedrag hoger. U vindt dit minimum bedrag op de fondsendetailpagina die beschikbaar is voor ieder fonds afzonderlijk.