Careers

Financial Crime Compliance

Het Compliance-team zorgt ervoor dat de toepasselijke regelgeving en normen worden nageleefd door beleidslijnen op te stellen die de regelgevingseisen van de Groep dekken. De succesvolle kandidaat zal deel uitmaken van dit team en in het bijzonder van de eenheid Anti-Money Laundering (AML), die toezicht houdt op de uitvoering van het beleid, de procedures, systemen en controles met betrekking tot financiële misdrijven, zoals bepaald door de lokale, Europese en internationale regelgeving en de toepasselijke industriële normen.

Brussels * Full Time

Duties and responsibilities

Zorgen voor naleving van wetten, regels, voorschriften en richtlijnen die zijn uitgevaardigd in het kader van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, corruptie en sancties, door:

 • Het communiceren van richtlijnen op een duidelijke en begrijpelijke manier, in staat zijn om de normen van de bank te begrijpen en deze kennis over te dragen aan relevante medewerkers; het analyseren van feedback en proactief zijn in het waarborgen van de naleving van de toepasselijke AML-regelgeving;
 • Het bijhouden van uitgebreide en tijdige rapportages over AML-risico's en de implementatie van normen, volgens interne normen en lokale regelgeving (interne en externe rapportage);
 • Het voorbereiden, beoordelen en implementeren van de noodzakelijke systemen en documentatie om te voldoen aan het toepasselijke AML-regelgevingskader;
 • Deelnemen aan relevante risico- en nalevingscomités en werkgroepen bij het behandelen van AML-gerelateerde zaken;
 • Interactie en samenwerking met andere afdelingen op het gebied van financiële criminaliteit compliance kwesties en verzoeken;
 • Het opstellen en uitvoeren van het AML-gedeelte van compliance monitoring en actieplannen;
 • Ervoor zorgen dat de Bank beschikt over adequate beleidslijnen en procedures tegen het witwassen van geld;
 • Toezicht houden op het openen van rekeningen en op transacties en ervoor zorgen dat verdachte activiteiten waar nodig worden onderzocht
 • Ervoor zorgen dat verzoeken om informatie en documentatie van de FIU, rechtshandhavingsinstanties, gerechtelijke en andere autoriteiten tijdig worden afgehandeld.

Required knowledge, skills, and experience

 • Master in economie, rechten, financiën of bedrijfskunde
 • Doeltreffende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Frans, Nederlands en Engels
 • Minstens 2-3 jaar ervaring met AML
 • Een certificaat in Compliance, financiële criminaliteit of AML
 • Grondige kennis van het beleid van de Groep inzake de naleving van de regels op het gebied van financiële criminaliteit
 • Een sterk oog voor detail en het vermogen om geïdentificeerde risico's te analyseren en te escaleren naar het management, en een gezond beoordelingsvermogen uit te oefenen met integriteit en onpartijdigheid
 • Aantoonbaar vermogen om op eigen initiatief en in teamverband te werken
 • Sterke organisatorische vaardigheden en het vermogen om prioriteiten te stellen binnen strakke deadlines
 • Aantoonbaar vermogen om te leren en zich aan te passen aan een veranderende omgeving

What we offer

Career growth

Modern technologies

Friendly team

Facebook
2.9/5
2.9
Apple Store
4/5
4.1
Play Store
4/5
4.0

Begin met sparen

Hoe eerder jij je geld op jouw manier beheert, hoe sneller je daarbij wint. Maak je eigen keuzes en ontdek waar jij je goed bij voelt. Registreer en open je account in een vingerknip.

Begin met sparen

Hoe eerder jij je geld op jouw manier beheert, hoe sneller je daarbij wint. Maak je eigen keuzes en ontdek waar jij je goed bij voelt. Registreer en open je account in een vingerknip.