Careers

Credit Risk Manager – Retail Mortgages

De Bank breidt haar activiteiten uit, ontwikkelt hypothecaire leningen voor particulieren in Nederland en wil een soortgelijke activiteit starten in België via partnerships met een hypotheekverstrekker en -beheerder. Om deze strategische initiatieven te ondersteunen, zijn we op zoek naar een Credit Risk Manager met ervaring in de hypotheeksector om het risicoteam in België te versterken. Dit is een uitgelezen kans voor gekwalificeerde professionals om zich te profileren en hun loopbaan verder te ontwikkelen bij een snelgroeiende bank. De Credit Risk Manager rapporteert in eerste instantie aan de Chief Risk Officer en werkt samen met collega's van zowel de eerste als de tweede verdedigingslinie in België, Londen en Malta. De juiste kandidaat kan het Belgische hypothekenproject leiden vanuit een kredietrisicoperspectief, de nodige controles ontwikkelen om te zorgen voor een adequate kredietrisicobewaking van de totale hypotheekactiviteit (België + Nederland) en de bijhorende portefeuilles beheren binnen het risicokader van de bank op bedrijfsniveau, inclusief risico-identificatie, -beoordeling, -opvolging en -rapportering.

Brussels * Full Time

Duties and responsibilities

 • U bepaalt de inschrijvingscriteria, bereidt het kredietkader voor en stelt limieten voorop voor de risicobereidheid voor de Belgische portefeuille, en dit aansluitend bij de business
 • U zorgt voor een juiste interpretatie van de standaard definitie, respijtmaatregelen en andere belangrijke kredietrisico-indicatoren
 • U definieert kredietrisicobehoeften voor rapporteringsdoeleinden, u ontwerpt dashboards voor publicatie in het maandelijkse risicobeheerverslag
 • U houdt toezicht op de correcte implementatie van kredietrisicoparameters door interactie met IT om ervoor te zorgen dat de belangrijkste gegevens beschikbaar zijn/berekend worden en correct worden aangeleverd volgens de risicodefinities
 • U houdt toezicht op de kredietbeslissingen van de kredietverstrekker en zorgt ervoor dat de inschrijvings-/aanvaardingscriteria worden nageleefd
 • U staat in voor de opvolging van de evolutie van de hypotheekportefeuilles ten opzichte van de limieten voor risicobereidheid, belangrijke kredietrisico-indicatoren, ontwikkelingen van achterstallen en voorzieningen
 • U zorgt voor een adequaat toezicht op de bijzondere dienstverleningsacties die door de kredietverlener worden ondernomen (beheer van achterstallen en wanbetalingen)
 • U hebt kennis van alle relevante interne beleidslijnen inzake kredietrisico en u zorgt ervoor dat de normen voldoen aan de reglementaire vereisten, dat deze beleidslijnen en relevante procedures correct worden bijgewerkt, u herziet beleidslijnen en procedures van derde partijen (kredietverstrekker en -beheerder) en stelt deze in vraag
 • U kijkt de periodieke kredietoverzichten van het dossier na en stelt ze in vraag
 • U werkt mee aan de voorbereiding van complexere dossiers en aan de voorstelling van deze dossiers aan het risicocomité
 • Binnen de toegewezen bevoegdheden neemt u beslissingen over nieuwe leningen, wijzigingen van leningen en bijzondere diensten voor hypotheken
 • U communiceert met het Executive Committee, de Board of Directors, auditoren en regelgevende instanties

Required knowledge, skills, and experience

 • U hebt een bachelor- of masterdiploma en meer dan 5 jaar ervaring als Credit Risk Manager binnen de Belgische kredietsector
 • U hebt een bewezen ervaring in het opzetten van een kredietrisicofunctie voor een bedrijf in de hypotheeksector
 • U beschikt over uitstekende analytische vaardigheden
 • U hebt inzicht in de verschillende risico's die bestaan binnen de hypotheeksector
 • U bent in staat om hypotheekgegevens te extraheren, te verwerken en te analyseren en om hoogwaardige presentaties te geven aan het management
 • U kunt kredietrisicogesprekken, -ontwikkelingen en -verbeteringen (inclusief probleemoplossing) met andere betrokken partijen (bv. commercieel, financiën en IT) te leiden
 • U kunt de kredietrisicofunctie autonoom vertegenwoordigen binnen de verschillende projecten die verband houden met de hypotheekactiviteiten
 • U kunt zelfstandig werken en u bent pragmatisch, gedreven, oplossingsgericht en enthousiast
 • Goede vaardigheden in projectmanagement zijn wenselijk
 • U geeft blijk van inzet, betrouwbaarheid, persoonlijke integriteit, eerlijkheid en respect
 • U beschikt over sterke communicatieve vaardigheden in het Engels (geschreven en gesproken). U hebt een professionele kennis van het Frans en het Nederlands

What we offer

Career growth

Modern technologies

Friendly team

Facebook
2.9/5
2.9
Apple Store
4/5
4.1
Play Store
4/5
4.0

Begin met sparen

Hoe eerder jij je geld op jouw manier beheert, hoe sneller je daarbij wint. Maak je eigen keuzes en ontdek waar jij je goed bij voelt. Registreer en open je account in een vingerknip.

Begin met sparen

Hoe eerder jij je geld op jouw manier beheert, hoe sneller je daarbij wint. Maak je eigen keuzes en ontdek waar jij je goed bij voelt. Registreer en open je account in een vingerknip.