Careers

Buy-to-let Specialist

Vanaf september 2019 heeft MeDirect Belgium NV/SA actief geïnvesteerd in Nederlandse woninghypotheken. Hiervoor werkte de Bank intensief samen met gerenommeerde Nederlandse partners, die de Bank ondersteuning bieden bij marketing, distributie, underwriting, servicing en achterstandenbeheer. Sinds de start van de activiteiten heeft de Bank een hypotheekportefeuille van € 1.650 mln opgebouwd en een aanzienlijk deel van de portefeuille met succes gesecuritiseerd. De Bank werkt actief aan mogelijkheden voor verdere groei op de Nederlandse hypotheekmarkt, onder meer door het ontwikkelen van nieuwe concepten, zoals buy-to-let kredietverlening. Het merendeel van de operationele activiteiten zal worden uitbesteed aan professionele partijen die reeds actief zijn op de Nederlandse markt. Sommige krediet- en special servicing beslissingen zullen echter niet worden uitbesteed, maar door de Bank worden genomen. Wij zijn geïnteresseerd in Nederlandse BTL professionals met een achtergrond in kredietfiattering en/of credit management, maar ook geïnteresseerd om bij te dragen aan het management van de Nederlandse hypotheken business line en ondersteuning te bieden en/of verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van nieuwe concepten. De functie van Buy-to-Let Specialist is een combinatie van Credit Management en Product Management. Wij zijn van mening dat deze functie een uitstekende kans is voor een BTL credit underwriter, op zoek naar een volgende stap in hun carrière; op zoek naar bredere verantwoordelijkheden in de buy-to-let hypotheek business, waarbij credit dossier werk gecombineerd wordt met een meer naar buiten gerichte marktvisie en een all-round professional wordt.

Brussels * Full Time

Duties and responsibilities

Credit Management activities

 • Optreden als contactpersoon voor de afdeling underwriting van de uitbestedingspartner;
 • Het geven van begeleiding bij kredietaanvragen die niet volledig voldoen aan de standaard acceptatiecriteria;
 • Voorbereiden, presenteren en bespreken van kredietvoorstellen voor de kredietcommissie die verantwoordelijk is voor het goedkeuren van kredietaanvragen die het mandaat overschrijden;
 • Optreden als lid, plaatsvervangend stemgerechtigd lid en secretaris van de kredietcommissie en communiceren van besluiten aan relevante teams;
 • Het uitvoeren van steekproefsgewijze kredietbeoordelingen op individueel kredietaanvraagniveau en op kredietacceptatieprocedures bij de uitbestedingspartner, samen met de Risk Manager en de Manager Oversight & Operations;
 • Het samen met de Manager Oversight & Operations monitoren van de ontwikkeling van achterstallige kredieten op portefeuilleniveau. Het bespreken van de ontwikkeling en adequate opvolging van dossiers in achterstand met de afdeling achterstandsbeheer van de uitbestedingspartner;
 • Binnen het mandaat beslissen over uitwerkingsprogramma's voor individuele dossiers in achterstand. Voorbereiden, presenteren en bespreken van kredietvoorstellen voor het kredietcomité dat verantwoordelijk is voor achterstallige beslissingen die het mandaat overstijgen (bv. beslissingen om uit te sluiten);
 • Ondersteunen van het opstellen van kwartaal portfolio rapporten voor Nederlandse Hypotheken (QPR), met betrekking tot exposures, achterstanden, forbearance, delinquencies, etc.

Required knowledge, skills, and experience

 • Bachelor- of masterdiploma plus 5+ jaar progressief verantwoordelijke en relevante ervaring in buy-to-let hypothecaire kredietverlening in Nederland, met ten minste 2 jaar ervaring in kredietgoedkeuringen van buy-to-let hypotheken;
 • Uitstekende analytische vaardigheden;
 • Sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels;
 • Gedreven, zelfstandig, enthousiast en hands-on zijn met een praktische waardering van het volledige hypotheekproces;
 • Persoonlijke integriteit, eerlijkheid, betrouwbaarheid, respect en betrokkenheid.

What we offer

Career growth

Modern technologies

Friendly team

Facebook
2.9/5
2.9
Apple Store
4/5
4.1
Play Store
4/5
4.0

Begin met sparen

Hoe eerder jij je geld op jouw manier beheert, hoe sneller je daarbij wint. Maak je eigen keuzes en ontdek waar jij je goed bij voelt. Registreer en open je account in een vingerknip.

Begin met sparen

Hoe eerder jij je geld op jouw manier beheert, hoe sneller je daarbij wint. Maak je eigen keuzes en ontdek waar jij je goed bij voelt. Registreer en open je account in een vingerknip.