Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

De oorlog in Oekraïne werpt complexe sociale en ethische vragen op voor bedrijven en beleggers

Bron: Jenn-Hui Tan, Global Head of Sustainable Investment bij Fidelity International

Kleren en voedsel verkopen aan de Russen: is dit handelen in overeenstemming met de mensenrechten of het financieren van een oorlog? Dit zijn het soort complexe ethische en duurzaamheidsvraagstukken waarmee bedrijven nu worden geconfronteerd. Beleggers moeten er ook naar streven het juiste te doen en daarbij de belangen van hun cliënten zo goed mogelijk voor ogen houden. Dat is geen sinecure.

Internationale bedrijven trekken zich terug uit Rusland

Het belangrijkste punt was de stopzetting van commerciële activiteiten uit Rusland. Terwijl westerse regeringen sancties hebben opgelegd aan Russische personen en instellingen, hebben veel westerse bedrijven zich uit eigen initiatief teruggetrokken uit Rusland, vaak om morele redenen. Hierdoor zou het wereldwijde ESG-overheidsrisico opnieuw in evenwicht moeten komen, en zou er ook meer aandacht moeten komen voor het morele bedrijfsrisico, gezien het toenemende belang ervan.

In veel gevallen gaf de oorlog in Oekraïne de doorslag. Veel bekende merken, zoals McDonald’s, Apple en Coca-Cola, hebben hun activiteiten in Rusland gestaakt. Naar verluidt hebben meer dan 450 bedrijven aangekondigd dat zij niet langer zakendoen in Rusland sinds de invasie van Oekraïne[1].

Voor andere bedrijven ligt het minder voor de hand om de verschillende E-, S- en G-componenten te vergelijken met ethische overwegingen.

De eigenaar van Uniqlo bijvoorbeeld(Fast Retailing) was oorspronkelijk van plan zijn activiteiten in Rusland voort te zetten, met het argument dat “kleding een noodzaak is”, maar bezweek onder de druk van het publiek door zijn winkels tijdelijk te sluiten. Reckitt Benckiser, een reus in consumptiegoederen die ondanks de publieke verontwaardiging in het land actief is gebleven, beriep zich op een “zorgplicht en morele verantwoordelijkheid” ten aanzien van zijn 1300 werknemers in Rusland en op de behoefte van de consumenten aan hygiëne- en gezondheidsproducten. Uit deze twee gevallen blijkt dat bedrijven een goed evenwicht proberen te vinden in de aanpak van de sociale en ethische uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd.

Andere bedrijven, zoals Renault, werden op de korrel genomen om hun passieve houding. Het bedrijf was een van de bedrijven die door de Oekraïense president met de vinger weden gewezen omdat het ondanks de invasie van Oekraïne een tijdlang in Rusland actief zou zijn gebleven. Nestlé, dat een storm van kritiek te verduren heeft gekregen, heeft zijn chocolade- en koffiemerken uit het land teruggetrokken, maar blijft wel essentiële producten zoals babyvoeding aanbieden.

ESG en militaire uitgaven

Investeringen in de defensie- en bewapeningssector zijn een andere uitdaging die de oorlog op tafel heeft gelegd. Veel fondsen sluiten sectoren zoals tabak en controversiële wapenproducenten uit, in overeenstemming met bepaalde waarden.

De recente gebeurtenissen hebben echter geleid tot een debat of defensie-uitgaven kwalificeren als duurzame economische activiteit. Als conventionele wapens die voor defensiedoeleinden worden gebruikt van de zwarte lijsten worden geschrapt, is het niet zeker of zij in ESG-fondsen zullen worden opgenomen. Bovendien zijn ze waarschijnlijk niet opgenomen in de internationale en nationale taxonomieën voor groene of sociale activiteiten die aan de basis liggen van de classificatie van ESG-fondsen.

Werken naar een nul netto-uitstoot

De energietransitie staat opnieuw in de schijnwerpers. Slechts enkele maanden na COP26 proberen Europa en andere landen alternatieve fossiele brandstoffen te vinden om hun afhankelijkheid van Russische energiebronnen te verminderen.

Grote spelers als BP en Shell hebben hun Russische activa van de hand gedaan, terwijl Europese landen die eerder kolengestookte elektriciteitscentrales hadden gesloten, deze opnieuw hebben moeten openen. De westerse regeringen vragen de OPEC-landen meer olie en gas op te pompen om de prijzen te stabiliseren en een recessie af te wenden. Veel economieën kampen al met hoge inflatie en de regeringen proberen de meest kwetsbaren te beschermen. Op korte termijn zal de uitstoot dus toenemen. Op langere termijn zijn er echter steeds meer argumenten om over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen om de energiezekerheid te verbeteren. Om E-, S- en G-redenen is het absoluut noodzakelijk geworden om af te stappen van gas en olie. De regeringen zullen echter een evenwicht moeten vinden tussen de wens om naar een koolstofneutrale wereld toe te werken en de behoefte aan een zekere en betrouwbare energievoorziening.

Dit zal resulteren in een grotere rol voor kernenergie, meer investeringen in fossiele brandstoffen, een snellere uitrol van wind- en zonne-energie, meer aandacht voor de duurzaamheid van de toeleveringsketens en een versnelde technologische ontwikkeling om het hoofd te bieden aan de wisselvalligheid van hernieuwbare energiebronnen.

Bedrijven die zich bezighouden met waterstofproductie en batterijopslag trekken dus meer de aandacht. De weg naar koolstofneutraliteit zal echter niet evident worden, zelfs niet als de stijgende brandstofprijzen hernieuwbare energie competitiever maken.

De dreiging van cyberaanvallen

Voordat de ‘echte’ oorlog in Oekraïne uitbrak, was er al een vaak verborgen cyberoorlog aan de gang. Overheden en bedrijven waarschuwen burgers en personeel vandaag om veel waakzamer te zijn voor digitale aanvallen en wij verwachten dat cyberbeveiliging de komende maanden meer zal krijgen en dat er meer in zal worden geïnvesteerd.

Wij spreken regelmatig met bedrijven over hun internetbeveiliging, maar naar schatting heeft slechts 25% van de bedrijven adequate cyberbeveiliging[2] dit ondanks het groeiende aantal transacties en gevoelige informatie die online worden opgeslagen, een trend die zich waarschijnlijk zal voortzetten met trends zoals het internet of things.

Ons aanpassen aan een onzekere wereld

Vóór de oorlog waren de ESG-kwesties al aanzienlijk en moeilijk om te beheren, maar door de uitbraak van het conflict in Oekraïne zijn vaak tegenstrijdige sociale en ethische overwegingen op de voorgrond getreden. In het licht van dergelijke snel evoluerende zaken kunnen veel ESG-benaderingen moeite hebben om zowel de omvang van de verschillende uitdagingen, de manier waarop ze op elkaar inwerken en de snelheid waarmee ze kunnen veranderen, te vatten.

Voor beleggers kunnen diepgaande sectorexpertise en sterke relaties met bedrijven, in combinatie met macro-economische inzichten en een aanpak die inzet op dubbele materialiteit (de impact van een onderneming op haar omgeving en vice versa), zo niet helpen om obstakels te omzeilen, dan toch om zo goed mogelijk voorbereid te zijn om rekening te houden met de problemen en uitdagingen die zich kunnen voordoen.

[1] Bron: “Over 450 Companies Have Withdrawn from Russia—But Some Remain” | Yale School of Management 
[2] Bron: https://www.bain.com/industry-expertise/technology/cybersecurity/Risico-informatie

– Dit document is uitsluitend bedoeld voor beleggingsprofessionals; particuliere beleggers mogen zich er niet op te baseren.

– De waarde van beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen fluctueren, en u/de cliënt loopt het risico het belegde bedrag niet terug te krijgen.

– Beleggers dienen er nota van te nemen dat ingenomen standpunten mogelijk niet langer actueel zijn en dat er mogelijk reeds naar gehandeld is.

– Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge.

– Beleggingen in het buitenland worden beïnvloed door wijzigingen in wisselkoersen.

– Beleggingen in opkomende markten kunnen volatieler zijn dan die in meer ontwikkelde markten.

– De focus van de Beleggingsbeheerder op effecten van emittenten die duurzame kenmerken vertonen, kan een gunstige of ongunstige invloed hebben op de beleggingsresultaten van het fonds in vergelijking met vergelijkbare fondsen zonder dergelijke focus. De duurzame kenmerken van effecten kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Belangrijke informatie

Dit is een marketingbericht. Deze informatie mag niet worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over haar eigen producten en diensten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden, tenzij anderszins specifiek vermeld door een naar behoren gereglementeerde firma in formele communicatie met de klant.

Fidelity International verwijst naar de groep van bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie die informatie biedt over producten en diensten in bepaalde rechtsgebieden buiten Noord-Amerika. Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de betreffende fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is.

Tenzij anders aangegeven, worden alle producten aangeboden door Fidelity International en zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity. Fidelity, Fidelity International, het Fidelity International logo en het F symbol zijn geregistreerde handelsmerken van FIL Limited.

Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Wij raden u aan uitgebreide informatie aan te vragen alvorens te besluiten tot enige belegging. Beleggingen dienen te geschieden op basis van het op dit moment geldige prospectus/ Document met essentiële informatie en het goedgekeurde jaarverslag, die kosteloos en frans en Nederlands bestemd voor Belgische beleggers samen met het laatste jaarverslag en halfjaarverslag bij ons Europese Service Centre in Luxemburg bij onze verdelers de lijst is beschikbaar op onze website https://www.fidelity.be en bij CACEIS Belgium S.A. (Hevenlaan 86C, b320, 1000 in Brussel).

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. behoudt zich het recht voor om de regelingen voor de distributie van het subfonds en/of zijn aandelen te beëindigen overeenkomstig Artikel 93a van Richtlijn 2009/65/EG en Artikel 32a van Richtlijn 2011/61/EU. Deze beëindiging zal vooraf in Luxemburg worden bekendgemaakt. Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 22BE0406

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Beleggen

‘Megatrends doorstaan de waan van de dag’

Bron: MeDirect Bedrijven met innovatieve oplossingen voor de structurele uitdagingen van de toekomst zullen op de lange termijn een bovengemiddelde groei, omzet en winst realiseren.

Alle nieuwsartikels

Alles wat je al wilde weten over ETF’s

Bron: Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect Aandelen, obligaties en beleggingsfondsen zijn beleggingsproducten die we allemaal kennen. ETF’s zijn misschien iets minder bekend. Toch wordt dit