Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

De 5 mythes en waarheden over inflatie in uw beleggingsportefeuille

Bron: BlackRock 25/02/2022

Wat komt er na de krachtige economische herstart? Inzicht in hoe een hogere inflatie zich zal ontwikkelen is essentieel.

Wij kijken verder dan de krachtige economische herstart en beoordelen de mogelijke gevolgen van hogere inflatie voor de gehele portefeuille. We bieden oplossingen voor een gemengde beleggingsportefeuille bestaande uit aandelen en obligaties, zowel in termen van de brede allocaties als de tactische keuzes. We doen dit door enkele mythes en waarheden door te lichten.

Mythe 1: Inflatie is slecht voor de prestaties van aandelen

Beleggers denken al snel dat stijgende inflatie stijgende rente betekent, en dus een slechte omgeving vormt voor aandelen. Bij BlackRock zijn we er echter van overtuigd dat de rente minder snel zal stijgen omdat centrale banken toleranter zijn geworden voor inflatie. De reële rente (dat is de nominale rente gecorrigeerd voor inflatie) blijft hierdoor historisch laag. Dit creëert een omgeving die nog steeds positief kan zijn voor aandelen.

‘Een lage rëele rente is positief voor aandelen’

Wij zien blootstelling aan sectoren met een sterk prijsstellingsvermogen – de mogelijkheid om de prijs van een product te verhogen zonder dat de vraag van de consument afneemt – als een belangrijk instrument om portefeuilles tegen inflatie te beschermen. Sectoren met veel prijszettingsvermogen zijn onder meer technologie, gezondheidszorg en communicatiediensten.

Mythe 2: Als de pandemie voorbij is, valt ook de inflatie terug naar pre-covid niveau’s

Het is juist dat we de inflatie zien dalen naarmate de pandemie en naarmate de problemen in de toeleveringsketens zich oplossen. Maar in parallel is er echter de groene transitie die de inflatie nog lange tijd onder druk zal zetten. Het jaar 2021 was daarvan een goed voorbeeld waarbij de prijzen van energiegrondstoffen onder grote druk stonden ten gevolge van de economische herstart in combinatie met jarenlange onderinvestering in de sector.

De overgang naar hernieuwbare energie kan de druk op de grondstofprijzen nog verder ondersteunen als gevolg van:

  • Een hogere vraag dan verwacht: snellere overgang naar groene energie, infrastructuuruitgaven, en op productie gebaseerd herstel.
  • Factoren aan de aanbodzijde: sluiting van mijnen, achterstand bij de knelpunten in China, beperkingen op de invoer van kobalt en koper.
  • De prijsvorming van metalen is meer toekomstgericht dan die van olie, omdat opslag gemakkelijker is.

Waarheid 1: Wist je dat bepaalde obligaties beter bestand zijn tegen inflatie dan andere?

In een beleggingsportefeuille en zeker een gemengde portefeuille spelen obligaties een belangrijke rol. Ze kunnen enerzijds bron zijn van inkomsten dankzij de coupon die ze uitbetalen maar anderzijds ook een tegengewicht zijn als de aandelenmarkten volatiel worden.

In een context van inflatie en dus ook stijgende rente gaat de waarde van een obligatie traditioneeel dalen. Deze logica is echter niet eenvormig voor alle types obligaties. Er bestaan namelijk obligaties waarvan de coupon en de terugbetalingswaarde aangepast worden aan de inflatie. Zogenaamde inflatie geindexeerde obligaties.

Daarnaast ziet BlackRock ook ruimte om de obligatie-allocatie van een belegginsportefeuille verder te gaan verfijnen om die invloed van de inflatie te verminderen. Denk daarbij ook aan Chinese staatsobligaties gezien de inflatie in China momenteel lager is dan in de Westerse landen. Bovendien is de Chinese centrale bank haar beleid eerder aan het versoepelen wat dan weer positief is voor rente en zo de prijsdruk op de obligaties verlaagd.

‘Sterke merken en luxegoederen kunnen de prijs zetten en zo hun marges beschermen’

Waarheid 2: Een sterk merk is belangrijk in tijden van prijsdruk

Een sterk merk is handig in tijden van inflatie. Dergelijke bedrijven kunnen de prijzen van hun goederen sturen dankzij hun dominante marktpositie en klantenbinding. Voorbeelden van deze uitzonderlijke bedrijven zijn te vinden in diverse sectoren, maar omvatten:

  • – Moeilijk te reproduceren luxefranchises met een uniek merkerfgoed.
  • – Innovatieve, bewezen technologieën, zoals gevestigde softwarebedrijven waar de drempels om over te stappen hoog zijn, of medische technologiebedrijven met een marktleidend product in een gedifferentieerde categorie.
  • – Bedrijven die de infrastructuur leveren die de moderne digitale wereld ondersteunt, zoals domeinnaamregisters of betalingsnetwerken.

Waarheid 3: Grote bedrijven zijn beter in staat hun prijzen te verhogen.  

Zogenaamnde large-cap-aandelen kunnen ook worden overwogen bij het zoeken naar prijszettingsvermogen. Wij menen dat large caps beter dan small caps in staat zijn om een sterke dynamiek van loonstijgingen op te vangen, omdat zij met hun hogere marges de loonstijgingen kunnen opvangen.


This material is for distribution to professional clients and qualified investors only and should not be relied upon by any other persons.

Issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Registered in England and Wales No. 02020394. For your protection telephone calls are usually recorded. Please refer to the Financial Conduct Authority website for a list of authorised activities conducted by BlackRock. This material may not be distributed without the authorisation of BlackRock.

Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product.

Capital at risk. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and is not guaranteed.  You may not get back the amount originally invested. Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase.  Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially.  Levels and basis of taxation may change from time to time.

Any research in this document has been procured and may have been acted on by BlackRock for its own purpose.  The results of such research are being made available only incidentally.  The views expressed do not constitute investment or any other advice and are subject to change.  They do not necessarily reflect the views of any company in the BlackRock Group or any part thereof and no assurances are made as to their accuracy.

This document is for information purposes only and does not constitute an offer or invitation to anyone to invest in any BlackRock funds and has not been prepared in connection with any such offer.

© 2022 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY and the stylized i logo are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Beleggen

‘Megatrends doorstaan de waan van de dag’

Bron: MeDirect Bedrijven met innovatieve oplossingen voor de structurele uitdagingen van de toekomst zullen op de lange termijn een bovengemiddelde groei, omzet en winst realiseren.

Alle nieuwsartikels

Alles wat je al wilde weten over ETF’s

Bron: Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect Aandelen, obligaties en beleggingsfondsen zijn beleggingsproducten die we allemaal kennen. ETF’s zijn misschien iets minder bekend. Toch wordt dit