Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Maandelijks inzicht: hersteljaar loopt op zijn einde

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect

De laatste maand van het jaar staat voor de deur en zo sluiten we 2021 bijna af. Tot nu toe was 2021 het jaar waarop de economie terug opstartte, al is de covid-19-strijd jammer genoeg nog niet gestreden. En niet alleen speelt de besmettelijke deltavariant ons parten, ook loert er een mogelijk nóg besmettelijkere variant om de hoek, namelijk de omikronvariant.

Aandelenmarkt

Als we eerst kijken naar de aandelenmarkten, dan zien we dat vooral de aandelen van de ontwikkelde landen dit jaar sterk presteerden. Uitgezonderd vorige week vrijdag…

Die vrijdag 26 november was het namelijk niet alleen Black Friday in de winkels, ook op de beurs was het een zwarte vrijdag. Het Europese Eurostoxx 50 sloot de dag af met 2,95% verlies en het Amerikaanse S&P 500 met 2,27% verlies. Gelukkig hadden de beurzen al een sterke buffer opgebouwd en hebben ze nog steeds een jaarprestatie van respectievelijk 15,11% en 22,33%.*

“Eurostoxx 50 sloot de dag af met 2,95% verlies en S&P 500 met 2,27% verlies. Gelukkig hadden de beurzen al een sterke buffer opgebouwd en hebben ze nog steeds een jaarprestatie van respectievelijk 15,11% en 22,33%”

Cyclische sectoren

Het waren de cyclische sectoren zoals grondstoffen en energie die de sterkste prestaties neerlegden. Door de lockdowns werd productie tot een strikt minimum herleid, behalve voor wie hoge inventarissen had en aan de vraag kon voldoen. Maar bij de heropstart van de economie was het noodzakelijk om zo snel mogelijk de productie te heropstarten. Dit leidde tot een hogere vraag en een aanbod dat niet kon of in bepaalde gevallen niet wou volgen. Lees hier meer over in ons maandelijks inzicht van oktober.
Resultaat: stijgende prijzen. Vandaag beter bekend als inflatie. Lees meer over inflatie in ons maandelijks inzicht van mei.

Inflatie

Sinds deze zomer is het niet zozeer covid-19 die de economen wakker houdt maar wel de inflatie, die sterk boven haar historisch gemiddelde uitsteekt. Zo was de Amerikaanse inflatie in de VS in oktober 6,2% en daarmee het hoogste cijfer sinds 1990. Voor Europa is dat cijfer 4,4%. In België was dat cijfer in november 5,64%, wat niet meer was gebeurd sinds 2008. Dergelijke inflatiecijfers waren vooral voor de eurozone in 2019, voor de covidcrisis, ondenkbaar. De Europese Centrale Bank deed er alles aan om het inflatiecijfer tot 2% te brengen. Tevergeefs. Opgelet, als we naar de kerninflatie kijken bedraagt deze slechts 2,2%. Kerninflatie is de inflatie zonder energie en voedingsprijzen. Uiteraard voelt u ook hiervan de impact maar variëren deze vrij sterk zonder dat centrale banken hieraan veel kunnen doen. Voedingsprijzen schommelen vaak als gevolg van de kwaliteit van de oogsten, terwijl inflatie in de energie vaak te maken heeft met beslissingen van olieproducerende landen om meer of minder te ontginnen.

“De hamvraag is: is deze inflatie tijdelijk of is ze structureel?”

De hamvraag is: is deze inflatie tijdelijk of is ze structureel? Momenteel zijn alle ogen gericht op de centrale banken. Hoe reageren op van deze hoge inflatie? Want hun beleid zal ook een impact hebben op uw beleggingen.

Tijdelijk

Waarom tijdelijk? Omdat door de sterke heropstart van de economie er een grote vraag is naar materialen en onderdelen zoals elektronische chips voor auto’s. Het aanbod kan niet volgen en er ontstaan bottlenecks. Er zijn bepaalde sectoren die moeten heropstarten met een vraag die bijna van nul komt, denk maar aan de passagiersvluchten. Ook doen consumenten nu hun uitgestelde aankopen met de heropening van de handel. Een normalisatie zou er evenwel moeten komen.

Structureel

Toch zijn er een aantal zorgen dat deze inflatie structureler zou zijn en wel om deze redenen:

  • 1. Arbeidskrapte zal ervoor zorgen dat de lonen stijgen en inflatoir zal werken, wat tot op heden onder controle bleef.
  • 2. Stijgende vastgoedprijzen als gevolg van de zoektocht naar grotere woningen na de lockdowns.
  • 3. De kostenimpact van de maatregelen tegen de klimaatsveranderingen die kan doorgerekend worden in consumptieprijzen.

Toch moeten we ook rekening houden met het feit dat periodes van hoge inflatie vaak gepaard gingen met een sterke groei in de actieve bevolking. Vandaag is echter het omgekeerde waar: in de meeste westerse landen is de huidige actieve bevolkingsgroep nu proportioneel minder groot. De actieve bevolking is het deel van de bevolking dat het meeste consumeert. Dus als ze proportioneel kleiner wordt, genereert ze ook minder inflatie.

De kijk van het IMF

Hieronder staan de groei- en kerninflatiecijfers van 2020 en de verwachtingen hiervan voor 2021 en 2022 die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft vrijgegeven.

2020 2021 2022
BBP Groei Kerninflatie BBP Groei Kerninflatie BBP Groei Kerninflatie
Eurozone -6,3% 0,4% 5,2% 2,1% 4,4% 1,8%
Verenigde Staten -3,4% 1,2% 6% 4,3% 5,2% 3,5%
Azië -1,3% 2,5% 6,5% 2,1% 5,7% 2,4%

Bron: IMF, World Economic outlook October 2021

Het IMF verwacht dat ontwikkelde markten als Europa en de VS volgend jaar nog boven hun historisch gemiddelde van de laatste tien jaar zullen groeien. Ook de (kern)inflatie zal nog boven het historisch gemiddelde liggen.

De kijk van de centrale banken

Het is hier dat de centrale banken een cruciale rol spelen. Enerzijds zien ze vandaag zeer hoge prijsstijgingen. Een normale reactie zou zijn om de steunprogramma’s te stoppen en de rentes te verhogen. Anderzijds zien ze ook dat de groei nog steeds sterk is maar vertraagt. Het grootste onheil zou stagflatie zijn, een omgeving zonder groei maar met sterke inflatie. Omdat heel veel bouwstenen van inflatie afkomstig zijn van deze tijdelijke herstelbewegingen, zien we dat centrale banken een dilemma
hebben.

De Europese Centrale Bank (ECB) drukt zich nog steeds uit voor het behoud van een soepel beleid daar de verwachting is dat de inflatie sterker zou kunnen terugvallen na de herstelfase. Dit terwijl de VS al begonnen is met de afbouw van het Quantitive easing programme. Bij dat programma kopen de centrale banken obligaties aan om ook de langetermijnrente laag te houden. Er wordt al gesproken over mogelijke rentestijgingen voor volgend jaar. Toch moeten de centrale banken ook het gevaar van een te hoge of structureel hoge inflatie niet totaal wegdenken als risico. Inflatie zal ook in 2022 een bron van volatiliteit zijn en de centrale banken spelen hierin een belangrijke rol: reageren ze zoals de markt het verwacht, nemen ze geen koerswijzigingen, communiceren ze duidelijk? Bij onzekerheid kan dit voor onrust op de makten zorgen. President Biden herbenoemde deze maand Jerome Powell als hoofd van de Fed (Amerikaanse Centrale Bank), wat ergens aanduidt op continuïteit in het beleid.

Wat betekent dit voor uw beleggingen?

Voor uw beleggingen is het belangrijk om voldoende te diversifiëren.

Cash

Voor cash is de reële rente momenteel negatief. De beleidsrente van de ECB staat momenteel op -0,5%. De markt verwacht niet dat dit de eerstkomende jaren nog boven 0% komt te staan.

Obligaties

Obligaties hebben nog nut als diversificatie binnen de portefeuille maar het lijkt aangewezen om hier voldoende te diversifiëren. Dit kan bijvoorbeeld door te beleggen in flexibele obligatiefondsen waar beheerders zelf hun blootstelling zonder al te veel beperkingen kunnen kiezen.

Aandelen

Voor aandelen zijn de huidige groeicijfers uiteraard positief. Voor wie een sterke en lange inflatie verwacht bieden cyclische sectoren zoals grondstoffen en energie de meeste kansen. Al moeten we voorzichtig zijn want vooral energie is ook afhankelijk van geopolitieke druk. Zo zien we bijvoorbeeld dat in november de olieprijzen daalden als gevolg van de stijging van het aantal covidbesmettingen maar ook door druk om het aanbod te verhogen.

Alles cyclisch beleggen lijkt dus gewaagd. Groeibedrijven zijn in het algemeen niet gek van stijgende rentes door een hogere schuldgraad. Toch is het moeilijk te denken dat sectoren zoals technologie de komende jaren niet zullen presteren en verder groeien.
Voor groei en stijgende rentes is het vooral zoeken naar Quality Growth, dat zijn groeiende bedrijven met sterke balansen. Denk ook aan langetermijntrends als opportuniteiten, zoals klimaatverandering of demografie.

Verder is het dus kijken hoe de hoge besmettingscijfers zullen evolueren. Zoals altijd zorgt onzekerheid voor volatiliteit. Bovendien is het nog afwachten wat voor impact de nieuwe onbekende variant met zich mee zal brengen. De vrees voor nieuwe lockdowns kan het economisch herstel natuurlijk afremmen.

*Dit zijn de koersen van maandag 29 november 2021.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Beleg in de wereld van morgen, beleg in megatrends!

Onze wereld verandert voortdurend. Allerlei nieuwigheden spelen in op onze levensstijl en beïnvloeden onze toekomst op een positieve manier. Die nieuwigheden ontwikkelen zich tot megatrends:

Alle nieuwsartikels

Opkomende markten: terug in de gunst? 

Nu de inflatiepiek waarschijnlijk achter ons ligt en de Chinese economie in versneld tempo weer aantrekt, trekken de opkomende markten opnieuw de belangstelling van beleggers.