Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Steeds minder sterbeheerders in fondsenland

 Bron: De Tijd 21/09/21

Almaar minder fondsen worden beheerd door maar één fondsbeheerder. Het aantal gemengde teams dat een fonds beheert, is de voorbij zes jaar verdubbeld.

In haar jaarlijkse Alpha Female Report onderzocht de Britse financiële website Citywire wie aan de knoppen zit van ruim 25.000 actief beheerde fondsen die instaan voor 16.000 miljard euro. Uit de analyse blijkt dat de helft van de fondsen beheerd
wordt door één beheerder, maar de trend is duidelijk dalend. In 2015 ging het nog om 62,5 procent. Het aantal fondsen dat beheerd wordt door een team waarin zowel mannen als vrouwen zitten, nam over dezelfde periode toe van 6,7 naar
11,8 procent.

Volgens Citywire willen fondsenhuizen af van de sterrenstatus die een succesvolle beheerder soms krijgt toegemeten. Dat kan een positieve invloed hebben in goede tijden, maar het kan ook negatief afstralen als het minder gaat. Bovendien bestaat
het risico dat de beheerder het bedrijf verlaat en de continuïteit van het fonds in gevaar brengt.

Onderzoek van Citywire toont ook aan dat fondsen die beheerd worden door gemengde teams een betere risico-rendementsverhouding voorleggen. Over een periode van vijf jaar leverde een fonds beheerd door een gemengd team van mannen en vrouwen een return
op van 4,24 procent per eenheid risico. Voor fondsen die beheerd worden door één mannelijke beheerder is dat 3,47 procent en voor fondsen die door één vrouwelijke beheerder gerund worden is dat 3,55 procent.

Vooral voor neerwaarts risico doen gemengde teams het stukken beter. In elk van de vijf voorgaande jaren lag het maximale verlies dat de fondsen boekten het laagst voor de fondsen die beheerd werden door gemengde teams.

Pariteit

Gemengde teams mogen dan wel in de lift zitten, er is nog een hele weg af te leggen vooraleer er evenveel mannelijke als vrouwelijke fondsbeheerders zijn. Volgens Citywire is vandaag 11,8 procent van de fondsbeheerders een vrouw. In 2016 was dat 10,3
procent. Als dat groeitempo aanhoudt, duurt het nog tot 2148 vooraleer de pariteit is bereikt. Al is het natuurlijk de vraag of die pariteit een realistisch uitgangspunt is dat ooit gehaald zal worden.

“De fondsenhuizen willen af van de sterrenstatus die een succesvolle beheerder soms krijgt.”

Het valt wel op dat er grote verschillen zijn tussen landen. In Aziatische en Zuid-Europese landen zijn de vrouwelijke fondsbeheerders met een aandeel van meer dan 20 procent het meest vertegenwoordigd. In Noord-Europa is de aanwezigheid van vrouwelijke beheerders het kleinst. In België is 8 procent van de beheerders een vrouw.

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Beleggen

Een betere wereld met uw duurzame beleggingen?

Bron: Geschreven door Apolline Deglasse, beleggingsexperte bij MeDirect Recent, op 28 juli 2022, heeft onze planeet al haar beschikbare natuurlijke hulpbronnen voor dit jaar al

Beleggen

Robuust beleggen

Bron: Flossbach von Storch Oorlog in Oekraïne. Een snelle stijging van de inflatiecijfers. De coronapandemie, nog steeds. De wereld is kwetsbaar. Deze conclusie zal waarschijnlijk