Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Maandelijks inzicht – Beïnvloedt het vertrouwen in economieherstel uw beleggingen?

Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect

Wanneer denkt u dat de Belgische economie weer het niveau bereikt van voor de coronacrisis? Het internationale marktonderzoeksbureau Ipsos zocht dit uit in België en 28 andere landen. Op 5 augustus 2021 publiceerde Ipsos de resultaten van een survey waarin werd gepolst naar hoe lang dat de inwoners van de deelnemende landen dachten dat het zou duren vooraleer hun lokale economie hersteld zou zijn van de gevolgen van de pandemie. We gaan na wat de relatie is tussen dat vertrouwen in het herstel van de economie en wat er op de markten gebeurde waarna we overgaan tot wat dit voor uw beleggingen betekent. 

Op weg naar een snel economieherstel?

Hoeveel vertrouwen hebben de deelnemende landen in de snelheid waarmee hun economie zal herstellen? Uit het onderzoek blijkt dat de verschillen tussen de landen hierin behoorlijk groot zijn. Kijken we eerst en vooral eens naar onszelf: 3% van de Belgen gelooft dat onze enconomie al hersteld is, 16% zegt dat dit zal gebeuren binnen het jaar, 39% is van mening dat dit pas binnen de 2 à 3 jaar het geval zal zijn en 42% heeft de meest pessimistische visie en denkt dat er meer dan 3 jaar nodig zijn. Vergelijken we deze cijfers met bijvoorbeeld die uit China, blijkt dat 56% ervan overtuigd is dat de econnomie al hersteld is en dat amper 3% denkt dat het langer dan 3 jaar zal duren. Een land dat ook eerder zoals de Belgen pessimistischer is van aard, is Rusland met 66% van de ondervraagden die menen dat het herstel langer dan 3 jaar zal duren. Als we deze percentages vergelijken met die van de Verenigde Staten, blijkt dat de inwoners aldaar eerder een roze bril dragen: volgens 7% is de economie al hersteld en we zien een verdubbeling ten opzichte van de Belgen in het percentage wanneer het gaat om een herstel in een jaar, namelijk 32%. Gaan we dichter bij huis kijken, dan blijkt dat we ongeveer dezelfde mindset hebben als
de Fransen maar zijn we beduidend minder positief dan de Nederlanders en de Duitsers.

Welke factoren zorgen dan voor dat economieherstel? Voor alle deelnemers globaal gezien was dat de werkgelegenheid (terug gaan werken of een nieuwe job hebben), gevolgd door de opstart van nieuwe bedrijven en meer toerisme.

Een close-up van de markt

Dit jaar is doorgaans een positief jaar op de voornaamste beurzen gebleken, en daar was augustus geen uitzondering op. Toch zagen we midden augustus dat beleggers nog wel degelijk met covidzorgen zitten. Voornamelijk de deltavariant zorgde voor een kortstondige terugkeer van volatiliteit. We focussen op midden augustus. De Amerikaanse beursindex S&P 500 daalde tussen 16 en 18 augustus met 1,7% en in Europa daalde de Eurostoxx 50  tussen 13 en 19 augustus met 2,5%. Opmerkelijk: het waren vooral sectoren zoals energie en financiën die met het covidherstel sterk stegen en die tijdens deze periode afgestraft werden.

“Dit jaar is doorgaans een positief jaar op de voornaamste beurzen gebleken, en daar was augustus geen uitzondering op.”

De Amerikaanse centrale bank deelde mee dat de oprukkende en meer oncontroleerbare deltavariant een volledige heropening van de economie nog kan uitstellen, wat uiteraard geen positief bericht was. In diezelfde periode werden in de VS eveneens tegenvallende verkoopcijfers (US Retail Sales) voor de maand juli gepubliceerd. Dit lag deels aan lagere autoverkoop als gevolg van het wereldwijde gebrek aan chips. Ook de olieprijs daalde van zijn hoogste punt, 75,37 USD per vat, op 2 juli naar 62,25 USD op 20 augustus. Ten slotte kwam het begrip “Tapering” terug op de voorgrond in de VS. Dit is het reduceren van de aankoopprogramma’s van obligaties door de centrale bank (de “Fed”). Dat de Fed zal “taperen” is niet onlogisch gezien het herstel. De vraag is wanneer (mogelijk al dit jaar) en aan welk tempo. Deze kapitaalinjecties zijn op zich positief voor de ondersteuning van de economie en de markten. In 2013 kregen we voor het eerst te maken met tapering waarop een korte verkoopgolf op de beurs volgde. Irrationeel en onterecht. De beurzen zetten hun herstel namelijk achteraf verder. Ook voor deze verkoopgolven hebben ze in de VS een mooi woord: “Taper Tantrum”.

De Chinese technologiesector deed het de laatste tijd bijzonder slecht. Dit heeft vooral te maken met de nieuwe regelgevingen die Peking opstelt over onder andere de bescherming van persoonlijke gegevens. Het doel hiervan is de dominante positie van technoligiereuzen zoals Alibaba en Tencent te beperken.

Europa was eveneens geïmpacteerd door dalende grondstofprijzen, zorgen over de deltavariant en het mogelijks taperen door de Europese Centrale Bank. Maar ook China gooide roet in het eten. Want buiten de dataregulering bij de techreuzen kondigde de Chinese president op 17 augustus aan om ook “excessief hoge inkomens” te reguleren in het voordeel van de gemeenschappelijke welvaart. Dit bracht een negatieve impact teweeg op luxeaandelen zoals onder andere LVMH.

Wat betekent dit voor uw beleggingen?

Wat in de week van 16 augustus gebeurde zijn te verwachten schommelingen. Dat de centrale bank op een bepaald moment wat gas terugneemt is niet onlogisch in periodes van sterk herstel. Ook de stijgende grondstofprijzen waren een gevolg van een plotse sterke vraag door het ontwaken van de economie na periodes van lockdowns.

Gaan we dit in de toekomst nog zien? Meer dan waarschijnlijk. Maar globaal gezien blijven economische indicatoren positief en blijven de PMI’s (inkopersindex) gunstig. Bovendien evolueert werkgelegenheid over het algemeen gunstig en zou ook de consumptie verder moeten hernemen.

De sterke groei kan centrale banken zoals eerder gezegd ertoe brengen om hun aankoopprogramma’s te verlagen. Maar ondanks de hoger dan verwachte inflatie blijft de monetaire politiek soepel en zijn geen renteverhogingen op korte termijn in de VS of Europa in het vooruitzicht.

We kunnen markten vandaag niet goedkoop noemen maar vergeet niet dat aandelenmarkten dit jaar sterk presteerden met bedrijfswinsten als gevolg. Het zal dan de komende tijd ook belangrijk zijn om verder te kijken dan enkel naar de bedrijfsresultaten.