Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Maandelijks inzicht – Is de Europese Green Deal een beleggingsopportuniteit?

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect

Het wordt almaar meer duidelijk dat duurzaamheid geen trend is maar gewoon een hoogstnoodzakelijke manier om te (over)leven op deze planeet. We hoeven het helaas al niet meer ver te gaan zoeken. Getuige van de klimaatveranderingen zijn de recente dramatische gebeurtenissen waarbij delen van ons Belgenland volledig zijn weggespoeld en onderweg ook mensenlevens heeft meegesleurd. De EU stelt daarom haar Europese Green Deal voor: een klimaat – en investerinsgplan dat ervoor moet zorgen dat er een meer ecologisch verantwoord Europa komt.

De economische weg naar vergroening

“We willen van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld maken.” Een krachtige, veelbelovende uitspraak die te lezen valt op de officiële website van de Europese Unie waarin de Europese Green Deal wordt besproken. Wanneer valt de deadline om klimaatneutraal te zijn? In 2050. Maar een eerste serieus strakke deadline vervalt al over negen jaar. Tegen 2030 wordt namelijk verwacht dat de CO2-uitstoot in Europa verminderd is met 55%.

“De EU: We willen van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld maken.”

Om verder te kunnen in een leefbare wereld moeten we ons doen en laten grondig herzien. En hoewel elke burger zijn steentje kan bijdragen aan een groenere planeet door ecologischer te gaan leven zal de grote transformatie vooral van de bedrijven en sectoren moeten komen. Hun impact is immers groter.

Hoe kunnen we dit op financieel-economisch vlak aanpakken? Veel zal moeten afhangen van de tomeloze inzet van bedrijven en sectoren die een enorme impact hebben op de uitvoering en het succes van dit ambitieuze en noodzakelijke klimaatplan. En net tussen al die vele bedrijven en sectoren zitten verschillen.

Een aantal bedrijven en sectoren hebben eigenlijk in zekere zin geanticipeerd op een toekomstige vergroening van de economie. Ze hebben al forse investeringen gedaan om op een duurzamere manier hun bedrijfsactiviteiten verder te kunnen zetten. Technologie en innovatie in deze heuse vergroeningstransformatie vormen een centraal punt. Het is duidelijk dat de slechte (lees: meest vervuilende) leerlingen van de klas, dringend moeten bijstuderen. De luchtvaart -, olie -, bouw – en petrochimiesector of heel specifiek bijvoorbeeld firma’s van cruiseschepen (die sinds kort niet meer welkom zijn in het zeer populaire en toeristische Venetië) komen meer en meer onder druk te staan. Bedrijven die dus in een vrij onduurzame modus werken, staan voor immense uitdagingen die hun niet per se financieel goed zullen doen.

“Technologie en innovatie in deze heuse vergroeningstransformatie vormen een centraal punt.”

Wanneer we het concreet hebben over bijvoorbeeld de vermindering van de CO2-uitstoot, dan denken we als consument vaak in de eerste plaats aan auto’s. Laten we hier verder op ingaan: Europeanen zullen in de toekomst meer elektrische auto’s aanschaffen en bedrijfswagens in België zullen vanaf 2026 zelfs elektrisch moeten zijn. Er zullen dus logischerwijs meer elektrische auto’s geproduceerd moeten worden. Automerken die al volop de elektrische autokaart trokken met forse investeringen, hebben een streepje voor en zullen goede zaken doen met financiële winst als gevolg.

Wat betekent dit voor uw beleggingen?

Door te beleggen in bedrijven die vooruitziend waren en al een tijdje geleden op de duurzame kar zijn gesprongen, zal dat het Europese klimaatplan alleen maar beter vooruithelpen om de doelstellingen te halen. Zo heeft de Europese Commissie aangegeven zelf al 250 miljard euro te investeren in groene obligaties. Hopelijk volgen de Europese burgers.

Maar de individuele belegger kan er dus zelf ook mee voor zorgen dat de Europese klimaatambities gehaald kunnen worden. Beleggen in bedrijven die volop hebben ingezet op de vergroening van hun activiteiten plukken er nu al de vruchten van. Uw beleggingsgeld in duurzame fondsen steken is dus een (goede) manier om zulke groene bedrijven te steunen en verder te stimuleren om hun activiteiten en duurzaamheidsbeleid verder uit te bouwen. Want niet alleen zullen de in geïnvesteerde bedrijven duurzamer zijn wat energieverbruik betreft, ze zullen ook duurzamer zijn in hun financiële stabiliteit met uiteindelijk een betere garantie op de verderzetting van hun activiteiten.

“We hebben de laatste jaren meer “climate”-beleggingsfondsen zien opduiken.”

Bovendien hebben we de laatste jaren ook steeds meer “climate”- beleggingsfondsen zien opduiken, die eveneens populair zijn bij onze klanten. Deze fondsen hebben als doel om net enkel bedrijven te selecteren waarbij het verminderen van de CO2-uitstoot een opportunitieit is. De nieuwe klimaatambities zorgen dan ook voor een nieuwe “megatrend” voor beleggers.  Laten we terug gaan naar onze elektrische wagen. De doorsnee beleggers denkt waarschijnlijk om aandelen van Tesla te kopen. Maar er is veel meer dan de bedrijven die de wagens zelf produceren. Er zijn tal van toeleveranciers en technologische partners die nieuwe technologieën ontwikkelen die op zich eveneens beleggingsopportuniteiten bieden.

Duurzaam transport is maar één manier die bijdraagt om de CO2-uitstoot te verminderen. We kunnen ook nog aan een ander duidelijk voorbeeld denken zoals de sector van duurzame energie waarin een grote groep van andere bedrijven zit die we vaak vergeten maar die ook een positieve bijdrage leveren. Dat zijn enerzijds de “duurzame leiders”: zij die al een voorsprong hebben in energieverbruik maar ook in afvalverwerking. Strengere regelgevingen zullen op hen minder een impact hebben dankzij hun voorsprong. En anderzijds mogen we ook niet een andere grote groep vergeten, namelijk die van de toeleveranciers. Zij zijn ook van belang voor de duurzame enconomie, zoals eerder aangehaald in het voorbeeld van de elektrische wagens.
Het zijn bedrijven die voor ons als consument minder zichtbaar zijn, maar achter de schermen zorgen voor technologische ontwikkelingen voor de industrie om minder en  duurzamer energie te verbruiken of om minder afval te produceren. Dit zijn bijvoorbeeld sofwarebedrijven, producenten van industriële emissiefilters, adviesbedrijven en veel meer.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin