Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Wat is een beleggingsfonds precies?

Bron: MeDirect

Fondsen bieden de belegger heel wat voordelen, zoals spreiding en een professioneel beheer. Maar wat is een fonds precies? Welke soorten zijn er? En hoe worden ze samengesteld? Gilles Coens, Senior Product Manager bij MeDirect, legt dit allemaal uit.

De meest gangbare beleggingsfondsen zijn de zogenaamde Instellingen voor Collectieve Beleggingen. Dat zijn aparte ondernemingen die tot doel hebben om spaargeld van veel beleggers samen te brengen. Die inleg wordt door fondsbeheerders volgens een
vooraf bepaalde strategie in een korf effecten belegd. Zo wordt uw geld gespreid over verschillende aandelen, obligaties en andere financiële producten.

Diversifiëren zonder moeite

Leg niet al uw eieren in dezelfde mand. Het is niet verstandig om al uw spaargeld in één aandeel te beleggen. Door een goede diversificatie of spreiding van uw kapitaal over meerdere activa, worden mindere prestaties van bepaalde
beleggingen opgevangen door betere prestaties van andere. Via een beleggingsfonds belegt u zonder moeite in tientallen tot honderden effecten.

Aanbod in diverse smaken en soorten

Beleggingsfondsen zijn er in allerlei smaken en soorten. Naargelang de effecten waarin belegd wordt, spreekt men van aandelenfondsen, obligatiefondsen, geldmarktfondsen, vastgoedfondsen of gemengde fondsen. Gemengde fondsen zijn vandaag in ons
land het populairst vanwege hun doorgedreven diversificatie en uitgebreid aanbod aan verschillende profielen, van zeer defensief tot zeer dynamisch.

Ook binnen die verschillende categorieën zijn er grote verschillen. Een fonds kan globaal samengesteld zijn of gelinkt worden aan een regio of sector.. Daarnaast ontstaan er tegenwoordig ook heel wat nieuwe strategieën, zoals thematische
fondsen die bijvoorbeeld focussen op technologie, digitalisering, gezondheidszorg,… Fondsen kunnen ook bepaalde duurzaamheidscriteria hanteren. Beleggers vinden dit een steeds belangrijker criterium, we zien zo meer vraag naar duurzame of “Sustainable”
fondsen.

Actief of passief beheer

Voor actief beheerde fondsen zal de beheerder op basis van een bepaald objectief en binnen een bepaald kader beleggingsinstrumenten selecteren en beheren. Hij/zij kiest er bijvoorbeeld voor om aandelen van een bepaalde sector te overwegen  op
een bepaald moment waarop ze het meest veelbelovend zijn. Dat gebeurt door specifieke keuzes te maken op basis van onder meer bedrijfs- en macro-economische analyses.’

Met passief beheer verstaan we ETF’s of Trackers. Deze instrumenten worden op de beurs verhandeld en weerspiegelen een bepaalde index, bijvoorbeeld de DJ Eurostoxx50. Er is geen keuze van welk aandeel wel of niet wordt opgenomen. De belegger selecteert
gewoon de aandelen uit de index. Hun rendement loopt dus grotendeels gelijk met de gevolgde index. De kosten van ETF’s of fondsen liggen dan ook lager, er is echter geen echt beheer die beslissingen maakt wat wel of niet binnen een korf komt.

Risico’s groot en klein

Beleggen op de beurs houdt altijd risico’s in, zowel voor het potentiële rendement als voor het geïnvesteerde kapitaal. Door de bodemrente zijn er vandaag zo goed als geen fondsen meer die een kapitaalgarantie kunnen bieden. Maar
door uw portefeuille voldoende te spreiden, kan u ook het risico spreiden en bepreken. Bovendien krijgt u als klant alleen maar fondsen aangeboden die bij uw risicoprofiel passen.

“Beheerders streven niet alleen naar rendement, maar ook naar een zo laag mogelijk risico.”

Fondsbeheerders hebben niet als doel het rendement te maximalieren maar eerder te optimaliseren. Door risicobeheer gaan ze steeds een risico/rendementsverhouding bekijken van hun portefeuille en voor een zo hoog mogelijk rendement streven, maar
niet tegen eender welk risico. Bij duurzame fondsen zal eveneens duurzaamheid als risicofactor gehanteerd worden, die zo laag mogelijk moet gehouden worden.

Waar kopen?

Als u bij uw huisbankier een fonds wil kopen, dan is de kans groot dat u het ‘huisfonds’ van de bank aangeboden krijgt. Dat is niet altijd het best presterende fonds in zijn categorie en u zal ook niet de mogelijkheid krijgen om het
fonds te kunnen vergelijken met dat van andere beheerders Bovendien kunnen de instapkosten hoog oplopen, tot soms 3 procent van uw inleg. Wie fondsen koopt via een gespecialiseerde online bank of broker, kan meestal kiezen uit een veel groter aanbod,
vaak tegen heel wat lagere kosten.

“Wie fondsen koopt via een gespecialiseerde online bank of broker, kan meestal kiezen uit een veel groter aanbod, vaak tegen heel wat lagere kosten.”

MeDirect kiest er bewust voor geen eigen fondsen aan te bieden, maar wel een wereldwijde selectie van meer dan 500 kwaliteitsfondsen, handige lijsten van topfondsen en kant-en-klare beleggingsplannen. Bovendien worden er geen instapkosten aangerekend,
met uitsluiting van een zeer beperkt aantal beleggingsfondsen waarbij instapkosten moeten geheven worden als gevolg van overeenkomsten.

Kickstart-premie-banner

1Met uitzondering van Carmignac fondsen die als gevolg van specifieke overeenkomsten onderhevig zijn aan een instapkost van 1% op het bedrag van de ondertekening. We informeren u dat roerende voorheffing of beurstaksen (TOB) geheven kunnen
worden naargelang het instrument.

2Lees de volledige actievoorwaarden.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Beleggen

Pas op! Toename van SMS-fraude

Als digitale bank willen wij ervoor zorgen dat u steeds online veilig blijft en u zich niet laat vangen door SMS-fraude. Nieuwe technologieën worden door

Alle nieuwsartikels

Maandelijks overzicht: Een zwaluw maakt de lente niet

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect Januari was een onwaarschijnlijk goed jaardebuut. Een geruststelling voor vele beleggers na een bewogen jaar 2022. Februari