Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Vrouwen in de financiële wereld: inzichten van Marcia De Wachter en Franca Vossen

Bron: MeDirect 11/03/2021

Naar aanleiding van Internationale vrouwendag komen verschillende MeDirectvrouwen aan het woord. Marcia De Wachter en Franca Vossen, onze twee vrouwelijke boardleden, bijten de spits af met een dubbelinterview. Samen vertellen ze over hun persoonlijke ervaringen als vrouw in een financiële wereld die nog niet altijd zo even vrouwvriendelijk is als ze zouden willen.

1. Hebben jullie een (positieve) evolutie gezien van het aantal vrouwen in de financiële sector tijdens jullie carrière? 

Marcia De Wachter:
“In 2017 is het initiatief ‘Women in Finance’ ontstaan dankzij een aantal seniorvrouwen in de Belgische financiële wereld. Zij hebben een charter in het leven geroepen omdat ze vonden dat de vooruitgang van vrouwen op seniorniveau’s beter en sneller moest. Een engagement werd gevraagd aan de financiële instellingen om te communiceren over hun diversiteitsbeleid, hun rekruterings-en promotie-inspanningen ten aanzien van vrouwen en ook netwerking te voorzien. Tal van banken, waaronder ook MeDirect, hebben dit charter ondertekend. Dit is een grote stap voorwaarts in. Actief promoten van diversiteit zorgt voor een positieve evolutie. Maar als je kijkt naar vroeger en nu, is het nog te vaak zo dat meer mannen gerekruteerd worden zelfs uit typisch ‘vrouwelijke’ disciplines als rechten, dat ze sneller gepromoveren  en een hogere bonus krijgen dan vrouwen.”

Franca Vossen:“Ik zie ook absoluut een positieve evolutie! Aan het begin van mijn carrière zag ik best veel vrouwen, maar ze bleven steken op een bepaald niveau zonder echt door te groeien. Nu zie ik veel meer vrouwen over alle lagen
van de organisatie. Zowel mannen als vrouwen focussen hier meer op. Bovendien zetten bedrijven en overheden ook steeds meer initiatieven op poten om gendergelijkheid te promoten.”

2. Wat zijn jullie ervaringen als vrouw zijnde in een voornamelijk mannelijk gedomineerde bankenwereld? Is er een glazen plafond ?

MDW:
“Het grote voordeel van diversiteit is dat niemand zich superieur noch inferieur voelt in de groep. Dat is de grote meerwaarde.”

“Diversiteit is een mooie uitdaging en zorgt voor dynamiek”
Franca Vossen

FV:
“Als vrouw ben je sowieso anders dan een man en merk ik dat ik anders word benaderd. Hoewel dit gelukkig al een heel stuk minder het geval is. Het is belangrijk dat vrouwen dit  bespreekbaar maken. Bovendien is het heel belangrijk
om dicht bij jezelf te blijven en je niet helemaal te veranderen om in die mannenwereld te passen. Dat je anders bent maakt je juist krachtig! En het glazen plafond is er echt wel. Mensen hun gedrag en de bepaalde cultuur die in een groep heerst aanpassen is een uitdaging en kost tijd, en niet iedereen staat er voor open. De organisatie zelf moet dus al willen om de dingen anders te doen. Gelukkig wordt het glas steeds dunner.”

MDW:
“Er is niet alleen een glazen plafond, maar ook een sticky floor. En je hebt je nog de glazen tussenwanden tussen de interessante jobs en de supportfuncties, tussen toegang tot een internationaal netwerk en de doorstromingsmogelijkheden en meer uitvoerende rollen. Het glazen plafond is an sich een moeilijke uitdaging voor vrouwen omdat je meestal geen kritische massa van hen hebt aan de top. Nochtans valt het op dat op de departementen getrokken door vrouwen, meer vrouwen op seniorniveau geraken.”

3. Wat vinden jullie van de verhouding man/vrouw (ook in de hogere posities) binnen onze bank? Momenteel is 40% van alle werknemers bij MeDirect België vrouw.

FV:
“De verhouding moet op alle niveaus in balans zijn door voor genoeg doorstroming te zorgen. Ik zie wel een positieve evolutie bij MeDirect: een jaar geleden waren er geen vrouwen in de board en nu zijn dat er twee, Marcia en ik.
En hoewel in heel MeDirect 40% van het totale aantal werknemers vrouwen zijn, is er maar één vrouw in het management team en zijn de drie excoleden man. We zijn op de goede weg maar het moet natuurlijk beter.”

MDW:“Daar wil ik graag aan toevoegen dat onze diversiteitspolitiek verder gaat dan louter mannen en vrouwen: de internationale samenstelling van onze teams maakt hier ook deel van uit. Dit is goed en nodig. Echter, ‘de tone is set
at the top’ en de ceo’s en chairs doen speciale inspanningen om diversiteit in hun boards en management teams te krijgen. Dit kan wel enkel slagen wanneer zowel mannen als vrouwen zich erachter zetten. Daarom ben ik opgetogen dat onze CEO Tim Rooney het Women in Finance charter namens MeDirectBank heeft ondertekend.”

4. Wat denken jullie van de quota van vrouwen in ondernemingen? Wat vinden jullie van positieve discriminatie? 

MDW:
“Quota’s helpen! ‘Women in Finance’ zijn eigenlijk voor het quota maar omdat het een beladen woord is vermijden ze de hele polemiek liever en voerden ze het charter in. Met communicatie toon je aan welke vooruitgang de bank elk jaar boekt. Quota’s zouden er niet moeten zijn, maar als die er niet zijn dan komt er ook geen vooruitgang. Het zijn allemaal elementen die kunnen helpen om die diversiteit in een onderneming te laten weerspiegelen. Dus als je twee exact gelijke profielen hebt bij een vacature en je moet kiezen tussen een man en een vrouw, kies dan voor de vrouw.”

“Quota’s zouden er niet moeten zijn, maar als die er niet zijn dan komt er ook geen vooruitgang.”
Marcia De Wachter

FV:
“Marcia, ik ben er net als jou van overtuigd dat als er geen of extreem langzame vooruitgang is, dit met een quota versneld kan worden. Ik heb een tweeling van 16 jaar en ik gun het mijn kinderen dat zij kunnen opgroeien in een
maatschappij waar er gelijkheid, in de breedste zin des woords, is. Die ongelijkheid mag niet te lang meer duren. En wat positieve discriminatie betreft, denk ik dat dat er geen is. Het gaat om gelijkheid en dat iedereen evenveel rechten en kansen heeft. Zo moeten we bijvoorbeeld van de rekruteringsbureaus eisen dat de helft van de kandidaten bij elke vacature vrouw en man zijn, en bij uitbreiding vind ik persoonlijk dat de helft een diverse achtergrond moet hebben.”

MDW:
“Positieve discriminatie is volgens mij niet nodig maar zou spontaan moeten komen. Vrouwelijke talenten moeten op basis van hun merites ingeschakeld worden en absoluut complementair zijn, zoals het geval bij de mannelijke talenten.”

5. Waar zien jullie nog mogelijkheden om te verbeteren? Zijn we op de goede weg richting gendergelijkheid in de financiële wereld? 

MDW:
“Aandacht voor diversiteit mag zeker niet beperkt worden tot een dag per jaar. Die aandacht moeten we doortrekken bij elke rekrutering, promotie, samenstelling van het team maar ook de vertegenwoordiging die de bank afvaardigt
bij netwerkevenementen bijvoorbeeld.”

“Aandacht voor diversiteit mag zeker niet beperkt worden tot een dag per jaar.”
Marcia De Wachter

FV:
“Precies, dat netwerken is iets wat vrouwen nog niet veel doen. Terwijl dit een heel belangrijk onderdeel uitmaakt van je sociaal kapitaal waarin je moet investeren. Daarnaast moeten we elkaar ook meer helpen en elkaar introduceren.
Een coach, mentor of sponsor kan zijn of haar netwerk openstellen voor andere (jonge) vrouwen.”

MDW:
“Coachen en dergelijke is inderdaad een belangrijk aspect. Maar over het algemeen is er zeker en vast vooruitgang als we spreken voor MeDirect. En we proberen om die vooruitgang te versnellen: bij ons en bij uitbreiding de hele
financiële wereld. Toch is het nog altijd zo dat waar geld en macht samenkomen, het voor vrouwen moeilijker is om in die wereld door te dringen.”

FV:
“Wanneer je als leadership van gendergelijkheid een cruciaal punt wil maken, dan moet je het goede voorbeeld geven: ‘walk the talk’. Want als je als bedrijf iets beleidt, dan moet je dat ook doen. Bovendien is het enorm belangrijk als organisatie om diversiteit zichtbaar en leefbaar te maken en de medewerkers hier bij te betrekken.”

Bedankt Marcia en Franca voor het zeer interessante interview!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Beleg in de wereld van morgen, beleg in megatrends!

Onze wereld verandert voortdurend. Allerlei nieuwigheden spelen in op onze levensstijl en beïnvloeden onze toekomst op een positieve manier. Die nieuwigheden ontwikkelen zich tot megatrends:

Alle nieuwsartikels

Opkomende markten: terug in de gunst? 

Nu de inflatiepiek waarschijnlijk achter ons ligt en de Chinese economie in versneld tempo weer aantrekt, trekken de opkomende markten opnieuw de belangstelling van beleggers.