Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Morningstar Fund Awards: dit zijn de fondsen op de Belgische markt

Bron: Trends 04/03/20

De fondsenspecialist Morningstar heeft zijn jaarlijkse onderscheidingen uitgedeeld aan
de beste vermogensbeheerders en beleggingsfondsen op de Belgische markt.

De awards van Morningstar gaan naar de beleggingsfondsen die de afgelopen vijf jaar in hun categorie het beste rendement hebben gehaald, in verhouding tot het risico dat ze nemen. Het is een zuiver kwantitatieve beoordeling van de
prestaties uit het verleden. Enkel als de fondsbeheerders te ver afwijken van de beloofde beleggingsstrategie of te weinig informatie verstrekken, kan dat de fondsen hun bekroning kosten. In uitzonderlijke omstandigheden – als bijvoorbeeld een volledig
beheerteam ontslag neemt – kunnen de analisten van Morningstar eveneens oordelen dat een award niet op zijn plaats is, omdat het fonds zijn sterke prestaties uit het verleden in die omstandigheden niet meer kan overdoen.

Belgische aandelen

AXA B Fund Equity BelgiumISIN: BE0152676954
Rendement in 2019:
31%

Beheerder: Jérôme Antonini

Het fonds, dat vanuit Parijs beheerd wordt door AXA Investment Managers, wint voor het derde jaar op rij. De voorbije tien jaar haalde het een gemiddeld rendement van meer dan 10 procent per jaar. Het vermogen in beheer steeg in het voorbije jaar van
52 miljoen euro tot meer dan 90 miljoen euro. Het doel is niet concurrenten of een index te verslaan,want het fonds kiest voor een patrimoniale aanpak. Dat wil zeggen dat het verliezen zo veel mogelijk probeert te vermijden. “De portefeuille is geleidelijk
opgebouwd wanneer zich koopkansen aandienden en bestaat uit langetermijnovertuigingen.”

De samenstelling van de portefeuille verandert niet om de haverklap en is geconcentreerd. Er zitten ongeveer 30 aandelenposities in het fonds, en meer dan 50 procent van het fondsvermogen zit in tien lijnen. Onder de belangrijkste posities vinden we Bel-20’ers
zoals GBL, UCB, So

Voor 2020 raadt Jérôme Antonini beleggers aan niet te veel te focussen op de onzekerheden op het gebied van politiek, geopolitiek of zelfs gezondheid, maar wel op bedrijven die op de lange termijn veel waarde
kunnen creëren voor hun aandeelhouders. “Veel Belgische bedrijven hebben zich in aantrekkelijke niches genesteld, zoals holdings en bedrijven actief in gezondheidszorg en vastgoed.” Meer dan 60 procent van het fondsvermogen zit in die drie segmenten.

“We hebben een boontje voor vastgoedspelers met een sterke positie in logistiek en senioren- en studentenresidenties. Biotech is een typisch Belgische specialiteit, met heel wat bedrijven die meespelen op Europees niveau. We houden ook van
meer traditionele farmaceutische bedrijven, zolang ze maar voldoende innovatief zijn. Ten slotte bieden de Belgische holdings met een breed scala aan beleggingsstrategieën ook aantrekkelijke rendementen.”

Europese aandelen

MFS Meridian Funds-European Research Fund
A1 EUR ISIN: LU0094557526
Rendement in 2019: 30%
Beheerder: Gabrielle Gourgey

De Engelse vermogensbeheerder MFS Meridian Funds krijgt voor het derde jaar op rij de hoofdprijs in de categorie Europese aandelen, zij het wel met een ander fonds dan de twee voorgaande jaren. De voorbije vijf jaar realiseerde European Research Fund
een gemiddeld jaarlijks rendement van bijna 8 procent. Het fonds wordt beheerd vanuit Londen. Elf sectoranalisten met gemiddeld dertien jaar ervaring leveren hun beste beleggingsideeën aan de beheerder. “De analisten analyseren in detail de bedrijven
en hun branche. Ze hebben frequent contact met het management van de bedrijven in portefeuille, maar ook met concurrenten, leveranciers, consultants en sectorspecialisten.” Elke week komen de analisten samen, onder leiding van Gabrielle Gourgey, om
te kijken of er bedrijven in of uit de portefeuille moeten.

Het fonds beperkt zich niet tot grote bedrijven. Meer dan 35 procent van het fonds bestaat uit kleine en middelgrote bedrijven. Maar onder de belangrijkste tien posities van het fonds vinden we toch vooral grote namen zoals Nestlé, Roche of LVMH.
Er zit meer dan 2,7 miljard euro in het fonds, verdeeld over ongeveer 70 posities, waarvan zowat de helft in landen van de eurozone en de andere helft in andere Europese landen, zoals het VK, Zwitserland, Denemarken en Zweden.

“We hebben
geen constante voorkeur voor waarde of groei als beleggingsstijl”, zegt Gabrielle Gourgey.

Voor 2020 komt het er voor beleggers op aan hoogwaardige bedrijven te vinden, die goed kunnen presteren in elke economische en politieke context.
“Wij investeren in plaats van te speculeren. Wij smijten onze portefeuille niet om door koersbewegingen op korte termijn.”

Aandelen wereldwijd

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Acc
ISIN: IE00B3SXRS86
Rendement in 2019: 27%
Beheerder: Nick Clay

Over een periode van vijf jaar boekte dit fonds een gemiddelde jaarlijkse prestatie
van bijna 10 procent. Er zijn de voorbije jaren wel wat mensen vertrokken uit het
beheerteam, maar de belangrijkste beheerder – Nick Clay – is al sinds 2012 aan
boord. “De focus ligt op bedrijven met weinig schulden, die hun dividenden
regelmatig kunnen verhogen.” Er zitten 40 tot 70 namen in het fonds.

De beheerders zoeken naar bedrijven met duurzame, terugkerende inkomsten en een hoog rendement op het eigen vermogen. Enkel bedrijven met een verwacht rendement dat minstens 25 procent hoger is dan dat van de FTSE World Index komen in aanmerking voor
dit fonds. “Je moet je niet te veel richten op bedrijven die zeer hoge dividenden betalen. Vaak zijn zeer hoge dividenden niet houdbaar en worden ze met schulden ge

Voor 2020 denkt Nick Clay dat voorzichtigheid geboden is. “Het monetaire
beleid van de centrale banken heeft de prijzen voor

Nick Clay wijst erop dat de afgelopen tien jaar de koersstijgingen de belangrijkste drijfveren waren achter het totale rendement van de beleggingsportefeuilles. Een herhaling van die koersprestaties
zal moeilijker zijn. “Naar mijn mening zal een groter deel van de totale prestatie afkomstig zijn van de dividenden die in de portefeuilles worden verzameld.”

Obligaties

Schroders ISF EURO Corporate Bond
ISIN : LU0425487740
Rendement in 2019: 8,8%
Beheerder: Patrick Vogel

Patrick Vogel is sinds september 2012 verantwoordelijk voor dit fonds. Hij beheert meer dan 10 miljard euro en heeft 300 tot 500 obligaties in de portefeuille. “Wij zijn actieve beheerders, die proberen in te spelen op ine􀂨ciënties in segmenten
van de obligatiemarkten.” Daardoor is er veel verloop in de portefeuille.

De overgrote meerderheid van de obligaties in portefeuille is van goede kredietkwaliteit, minder dan 10 procent zijn hoogrentende en dus meer risicovolle obligaties.
“We werken rond beleggingsthema’s. Bedrijven die actief zijn in verschillende van die thema’s hebben een streepje voor.”

Het gewicht van vastgoed in de portefeuille steeg de afgelopen kwartalen van 8 tot 12 procent van het vermogen, vanwege
de blootstelling aan verschillende langetermijnthema’s, zoals de urbanisatie. “Vastgoedbedrijven kunnen goedkoop lenen, terwijl de waarderingen van onroerend goed gestimuleerd worden door het monetair beleid.”

58 procent van de obligaties is uitgegeven door Europese bedrijven. Obligaties van Britse bedrijven zijn goed voor 21 procent van het beheerde vermogen, terwijl die in de obligatie-index die als referentie dient, slechts een gewicht van 8 procent krijgen.
“Britse 􀂦nanciële instellingen zijn goed gekapitaliseerd en goed geplaatst om de onzekerheid van de brexit te doorstaan.”

Voor 2020 gelooft Patrick Vogel dat het vooral van de coupons zal moeten komen, en niet van de stijging van de obligatiekoersen. De bedrijfswinsten zullen onder druk staan, maar tegelijk zullen de centrale banken ervoor blijven zorgen dat bedrijven zich
goedkoop kunnen 􀂦nancieren. “We zijn voorzichtig, met relatief veel posities in de gezondheidszorg, telecommunicatie en nutsbedrijven.” Het coronavirus zal leiden tot volatiliteit, maar Patrick Vogel denkt dat de economische verstoring zal beperkt worden door een ondersteunend beleid, met 
name in China.

Flexibele fondsen

DPAM L-Global Target Income
ISIN : LU1091780129
Rendement in 2019: 13%
Beheerder: Frederiek Van Holle en Joeri Willems

Degroof Petercam Asset Management wint voor het tweede opeenvolgende jaar in deze categorie, maar wel met een heel ander fonds dan vorig jaar. “Dit fonds is samengesteld uit een selectie van beleggingsfondsen beheerd door DPAM. We bieden zo het beste
van onze interne expertise aan”, zegt Frederiek Van Holle, cobeheerder van het fonds. De allocatie gebeurt door een kwantitatief algoritme. “Het gaat niet om 100 procent geautomatiseerd beheer. We oefenen controle uit over de beslissingen van het
model. Maar doorgaans volgen we het model.”

Frederiek Van Holle beheert het fonds sinds de oprichting in 2014. In 2016 kreeg hij versterking van Joeri Willems, na de fusie van Bank Degroof en Petercam. De voorbije drie jaar haalde het fonds een gemiddeld jaarrendement van meer dan 3,5 procent.
“We mikken op een portefeuille-inkomen van 3 procent per jaar.” Om dat te halen, zitten hoogrentende obligaties, obligaties in de groeilanden en dividendaandelen in de portefeuille. Als alle posities in waarde zakken, beschikt het fonds over mechanismen
om uit de markt te stappen.

“In 2018 hebben we zo de achteruitgang ten opzichte van de concurrentie kunnen beperken”, herinnert Frederiek Van Holle zich. “En als de beurzen klimmen, hebben we de vrijheid meer risico in de portefeuille te nemen. We hebben een asymmetrisch pro􀂦el,
waardoor we deelnemen aan opwaartse bewegingen en het risico op kapitaalverliezen beperken. Onze strategie biedt een grote 􀂧exibiliteit om ons aan te passen aan veranderingen in marktomstandigheden. We kunnen vrij snel uit aandelen stappen, of we
kunnen ons indekken tegen een stijging van de rente.” In 2019 werd de blootstelling aan aandelen verhoogd tot 30 procent, maar de hoogrentende obligaties zijn nog altijd goed voor 40 procent van de activa.

Beste vermogensbeheerder voor aandelen

MFS Meridian

MFS Investment Management is een van de oudste vermogensbeheerders uit de Verenigde Staten. Het werd opgericht in 1924, onder de naam Massachusetts Financial Services, en was de eerste die een beleggingsfonds voor individuele beleggers op de Amerikaanse
markt lanceerde. De groep is in de loop der jaren internationaal gegroeid, met eind januari 2020 een beheerd vermogen van van 528 miljard dollar, waarvan 19 procent in Europa en 35 procent in Zuidoost-Azië. Meer dan 80 procent van het vermogen
wordt in aandelen belegd via actieve beleggingsstrategieën, terwijl zuivere obligatiefondsen slechts 13 procent van het beheerde vermogen vertegenwoordigen. MFS staat bekend om de kwaliteit van zijn research voor aandelen.

Beste vermogensbeheerders
obligaties

T. Rowe Price

T. Rowe Price is een Amerikaanse vermogensbeheerder uit Baltimore, genoemd naar een van de grootste investeerders in de geschiedenis. Thomas Rowe Price Jr. was een van de eerste voorstanders van langetermijninvesteringen in groeiaandelen. De investeringsstrategie
van de groep blijft sterk beïnvloed door de principes die werden vastgelegd bij de oprichting in 1937: actief beleggen, met weinig transacties en een blik op de lange termijn.

Het vermogen in beheer bereikte eind vorig jaar 1200 miljard
dollar. De groep is aanwezig op alle continenten. In de loop der jaren heeft T. Rowe Price met succes gediversifieerd naar obligatiefondsen, met een beheerd vermogen dat nu meer dan 200 miljiard dollar bedraagt. Dit is het vierde jaar dat de groep
deze award binnenhaalt.

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Maandelijks overzicht: Een zwaluw maakt de lente niet

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect Januari was een onwaarschijnlijk goed jaardebuut. Een geruststelling voor vele beleggers na een bewogen jaar 2022. Februari