Welke activaklassen genieten onze voorkeur? Welke niet?

Bron: MeDirect, 24/05/2019

Als tegendraadse beleggers proberen we te profiteren van sterke dalingen door te zoeken naar diamanten die ruwer werden in het strijdgewoel van de markten. Dat wil zeggen, we verwachten van beleggers dat ze sommige activa overdreven straffen in de haast om te verkopen. Dus, na de scherpe daling van de financiële markten in het vierde kwartaal van 2018, hebben we risicovolle activa opnieuw geëvalueerd om te zoeken naar koopjes en om onze eerdere beleggingsvisies te evalueren.


Belangrijkste punten

  • Hoe pijnlijk ook de daling van de markten in het vierde kwartaal, ze bracht onvoldoende verschuivingen teweeg om significante wijzigingen in onze beleggingsovertuigingen aan te brengen, zoals die voor VS aandelen of het evenwicht tussen aandelen en obligaties. Het herstel in januari en februari heeft deze activa verder in te duur gebied geduwd
  • Toch verbeterde het algehele risicobeeld als gevolg van de de daling.
  • Bepaalde ontwikkelde markten zijn nu net zo aantrekkelijk voor ons als opkomende markten.
  • Onze voorkeur voor sommige defensieve sectoren is afgenomen, terwijl cyclische aantrekkelijker zijn geworden.


Amerikaanse aandelen

Amerikaanse aandelen kregen het hard te verduren in het vierde kwartaal van 2018, dat zelfs eindigde met de slechtste decembermaand sinds de Grote Depressie. De dalende markten hebben ons verwachte rendement voor Amerikaanse aandelen de komende tien jaar verhoogd, maar slechts met een klein percentage. Zoals geïllustreerd in Grafiek 1, verwachtten we dat aan het einde van het jaar aangekochte Amerikaanse aandelen gemiddeld 1,5% zouden opbrengen, voor inflatiecorrectie, ruim onder de 5,8% die we op lange termijn van deze beleggingscategorie eisen.

Grafiek 1 Onze 10-jaar rendementsverwachting voor de VS blijft ver onder onze inschatting van de reële waarde (fair value)

graph-article-1
Bron: Morningstar. Enkel voor illustratieve doeleinden. Gegevens op 31 December 2018.

We zijn dus nog steeds van mening dat het geen goed moment is om een hoge blootstelling te hebben aan brede Amerikaanse aandelen. Terugblikkend op het verwachte langetermijnrendement, eindigden we 2018 ongeveer op hetzelfde niveau als twee jaar geleden.


Hoe zit het elders?

Toch verbeterde het algehele risicobeeld als gevolg van het vierde kwartaal. Grafiek 2 geeft een overzicht van enkele belangrijke activaklassen op basis van ons verwachte rendement en de risicoverwachtingen aan het begin en het einde van 2018. Deze grafiek toont dat de meeste activaklassen naar boven en naar links bewegen over het voorbije jaar, wat aangeeft dat deze activa een beter risico/rendementsprofiel hadden aan het einde van 2018 dan een jaar eerder.

Grafiek 2 is nogal druk, maar het maar het illustreert onze voorkeur voor ontwikkelde markten boven Amerikaanse aandelen. De rode stip met de laatste risico/rendementsraming voor Amerikaanse aandelen ligt ver onder en rechts van die voor Europa, inclusief het Verenigd Koninkrijk.

Grafiek 2 Het algehele Risico/Rendementslandschap verbeterde na de verliezen van het vierde kwartaal. De activaklassen klommen omhoog (hoger verwacht rendement) en naar links (lager geschat risico op daling).

graph-article-2
Bron: Morningstar. Enkel voor illustratieve doeleinden. Gegevens op 31 December
2018.


Ontwikkelde markten even aantrekkelijk als opkomende markten

Ontwikkelde markten buiten de VS zijn nu net zo aantrekkelijk voor ons als aandelen opkomende markten, onder impuls van verbeterde waarderingen in het VK, Japan en Europa. We zien Japan nu het op drie na hoogste rendementspotentieel leveren van de belangrijkste wereldmarkten (zie grafiek 3). Het Verenigd Koninkrijk, dat we al een tijdje aantrekkelijk vonden, staat op de tweede plaats.

 

Grafiek 3 Opportuniteiten in Wereldwijde aandelenmarkten

graph-article-3
Bron: Morningstar. Enkel voor illustratieve doeleinden. Gegevens op 31 December 2018.

Maar sommige delen van aandelen opkomende markten vinden we nog steeds interessant. Typerend voor deze activaklasse is dat de opportuniteiten niet gelijk gespreid zijn; beleggers moeten zich verdiepen in subregio’s – zo niet individuele landen en sectoren – om het kaf van het koren te scheiden. Dit geldt met name omdat een groot deel van de kansen die we in opkomende markten vinden, ligt in de koersverschillen met de Amerikaanse dollar. Grafiek 3 toont een eenvoudige weergave van de opportuniteitsverdeling, met opkomende markten Europa en Azie aan de ene kant van ons aantrekkelijkheidsspectrum, opkomende markten Latijns-Amerika aan de andere kant, en de bredere activaklassen daar tussenin.

Obligaties opkomende markten blijven ook onze voorkeur behouden, met name deze uitgedrukt in Amerikaanse dollars (ook wel harde valuta). Onder obligaties is opkomende markten harde valuta de enige klasse die niet te duur is in vergelijking met zijn geschiedenis. Langlopende overheidsobligaties, aan de andere kant van het spectrum, zijn daarentegen wel te duur volgens onze analyse, maar we houden wel van de beschermende voordelen die ze blijven bieden. Zowel investment-grade als high-yield obligaties zijn voor ons enigszins aantrekkelijker geworden, maar we zijn nog steeds voorzichtig of de
huidige prijzen de fundamentele risico’s wel compenseren.


We zoeken naar waarde maar blijven defensief ingesteld

Onze op waardering gebaseerde beleggingsbenadering verplicht ons voortdurend te blijven zoeken naar ondergewaardeerde en onderprijsde activaklassen, maar ze zijn niet gemakkelijk te vinden. De recente volatiliteit heeft er misschien voor gezorgd dat risicovolle activa wat attractiever zijn geworden, maar na een cyclus van bijna 10 jaar blijven we veel activa als te duur beschouwen. Dit zorgt er voor dat we vasthouden aan onze voorkeur voor defensieve posities, ervan uitgaande dat stieren niet voor altijd kunnen rennen.