Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Rothschild & Co zet in op defensief gemengd fonds

Bron: De Tijd 06/03/19

De Franse vermogensbeheerder Rothschild & Co AM lanceerde eind vorig jaar met R-Co Valor Balanced een defensieve variant van hun flexibel vlaggeschipfonds. Intussen heeft het fonds al 72 miljoen euro onder beheer.

Om zijn klanten ook een defensievere variant van deze strategie aan te bieden, richtte Rothschild & Co AM in oktober 2018 het fonds R-Co Valor Balanced op. In dit fonds zal het aandelenpercentage steeds tussen 0 en 50 procent schommelen. Verder zal er steeds tussen 45 en 100 procent in obligaties belegd worden. De keuze voor obligaties is weloverwogen. ‘We hadden ook voor een strategie long-short kunnen kiezen, maar dan haal je een dubbel risico binnen. Want je kunt de pech hebben dat de posities waarin je long zit (en waarmee je dus speculeert op een stijging) dalen, terwijl de posities waarin je short zit (en waarmee je dus speculeert op een daling) stijgen. Dan verlies je twee keer. Ook cash was geen alternatief, want dat brengt niets op. Obligaties leken ons de juiste keuze voor het defensieve compartiment’, zegt Quentin Piloy, Head of Benelux bij Rothschild & Co AM.

Volgens de beheerder blijven obligaties hun diversificatievoordeel behouden. ‘Soms heb je uitzonderingen, maar algemeen kan je stellen dat in periodes van zware beurscorrecties de obligatiemarkten in de tegenovergestelde richting bewegen. In de jaren 2001 en 2008, toen de beurzen crashten, lag het rendement van een obligatieportefeuille respectievelijk op 7,2 en 5,6 procent’, zegt Emmanuel Petit, co-beheerder van het fonds.

Geen muntrisico

Dat obligaties vandaag weinig rendement bieden vindt de beheerder niet zo erg. ‘Een rendement van 2 à 3 procent met de obligatieportefeuille moet in de huidige markten mogelijk zijn. We kiezen voor kredietwaardige obligaties die enkel noteren in euro. De rendementen voor obligaties zijn al laag, we willen dus geen muntrisico aan dit deel van de portefeuille toevoegen’, zegt hij.

Vreest de beheerder dan geen forse correctie als de rentes stijgen? ‘Zo gevoelig zijn we niet voor een rente-opstoot. De rentegevoeligheid van onze obligatieportefeuille ligt op 2,5 jaar, dat is de helft van die van de referentie-index. Bovendien zijn we ook gewapend tegen een verdere toename van de renteverschillen. Vorig jaar nam het renteverschil tussen hoogrentende en overheidsobligaties toe met meer dan 200 basispunten, dat tussen kredietwaardige en overheidsobligaties met 80 basispunten. Welnu, we hebben berekend hoeveel de renteverschillen verder moeten toenemen opdat onze obligatieportefeuille in de rode cijfers zou gaan. Als we geld willen verliezen met onze kredietwaardige obligaties dan moet het renteverschil verder verbreden met 40 basispunten, iets wat ons weinig waarschijnlijk lijkt’, zegt Petit.

Technologie

Binnen de aandelenportefeuille gaat de voorkeur uit naar de technologiesector, gevolgd door de financiële sector. ’De technologiesector is de enige sector met meer cash op de balans dan schulden. Je kan wel zeggen dat de koers-winstverhoudingen hoog liggen, maar je moet de PEG-ratio bekijken, dat is de koers-winstverhouding rekening houdend met de groei. Voor Facebook is de koers-winstverhouding 22. Welnu, ik vind dit goedkoop.’ zegt Yoann Ignatiew, co-beheerder van het fonds.

‘In de financiële sector hebben betere operationele resultaten geleid tot een record winstverdeling. Het rendement op eigen vermogen was nooit zo hoog. Bovendien is de financiële sector een verwaarloosde sector ondanks de massale schuldafbouw. De ratio die nettoschulden afzet tegenover de bedrijfskasstroom was in 2007 nog 8, vandaag is die ratio 1. Geen enkele sector laat een dergelijke daling zien,’ luidt het.

Verder is de beheerder ook positief over de grondstoffen. ‘Het negatief sentiment over China lag aan de basis van de tegenvallende prestatie van de sector in 2018. Maar de terugkeer van inflatie kondigt een heropleving van de grondstoffen aan. Actieve beheerders beginnen zich opnieuw te positioneren in deze activaklasse’, zegt Ignatiew.

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

 

Rotschild & Co AM is één van de 60 gerenommeerde fondsenhuizen op het platform van MeDirect

Bij MeDirect bieden we een wereldwijde selectie van meer dan 500 fondsen* zonder instap- en uitstapkosten. Daartussen vindt u ook de fondsen van het fondsenhuis Rotschild & Co AM, waaronder ook het nieuwe bovenvermelde fonds (zowel variant kapitalisatie als distributie):

  • R-co Valor Balanced C EUR
    Compartiment van R-co (SICAV gedomicilieerd te Frankrijk)
  • R-co Valor Balanced D EUR
    Compartiment van R-co (SICAV gedomicilieerd te Frankrijk)

    Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg. U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Beleg in de wereld van morgen, beleg in megatrends!

Onze wereld verandert voortdurend. Allerlei nieuwigheden spelen in op onze levensstijl en beïnvloeden onze toekomst op een positieve manier. Die nieuwigheden ontwikkelen zich tot megatrends:

Alle nieuwsartikels

Opkomende markten: terug in de gunst? ´┐╝

Nu de inflatiepiek waarschijnlijk achter ons ligt en de Chinese economie in versneld tempo weer aantrekt, trekken de opkomende markten opnieuw de belangstelling van beleggers.