Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Comgest: We willen geen portefeuilles vullen met tweede of derde keuzes

Bron: De Tijd 13/02/19

Aan de basis van Comgests succes ligt een consequente zoektocht naar kwaliteitsvolle groeiaandelen. Hoe belangrijk zijn de beheerders en analisten in dat verhaal?

Rob DenekeRob Deneke: ‘De combinatie van teamleden is heel belangrijk. Op sommige vlakken kan één persoon sterker zijn dan een andere, maar dankzij de verscheidenheid in je team kan je zo veel mogelijk facetten van een onderneming doorlichten. Ook bij het beheer van de portefeuille zijn meerdere insteken mogelijk en zijn verschillende karaktereigenschappen van belang. De combinatie leidt tot afgewogen keuzes, vanzelfsprekend binnen de grenzen van onze aanpak. En die aanpak blijft cruciaal. We merken dat de focus op kwaliteitsvolle groeiaandelen in alle marktomstandigheden werkt.’

In uw fondsenaanbod is alleen ruimte voor regiofondsen. Nooit thema- of sectorfondsen overwogen?

Deneke: ‘Nee, nooit. We willen portefeuilles samenstellen die een stabiele ontwikkeling laten zien. Bij thema- of sectorfondsen krijg je al snel te maken met mode en emotie. Daarmee bedoel ik niet alleen euforie op de beurzen, maar ook euforie over de ontwikkeling van bedrijven. Als een sector veel beleggersinteresse geniet (technologie, biotech, enz.), kunnen beurswaarderingen soms te hoog oplopen. Nog gevaarlijker is dat managementteams dan investeringen of overnames doen die niet in het langetermijnbelang van de aandeelhouder zijn.’

‘Ook denken we dat in een bepaalde sector niet genoeg bedrijven te vinden zijn die allemaal als duidelijke winnaar op de langere termijn aan te duiden zijn. Dan moet je al snel een portefeuille vullen met tweede en derde keuzes, en dat proberen we te vermijden.’

Extra rendement tegenover de markt creëren is cruciaal voor actief beheerde fondsen. Hoe moeilijk is dat in mature markten, zoals de Amerikaanse aandelenmarkten?

Deneke: ‘Minder ontwikkelde markten en met name markten die minder onder de loep van beleggers liggen, zijn inderdaad evidentere keuzes voor actieve beheerders. Maar we geloven dat een duidelijke focus en een sterke discipline ook in mature markten tot een bovengemiddeld rendement kunnen leiden. Het belangrijkste criterium voor ons blijft een solide winstgroei en vooral de houdbaarheid ervan. We mijden ook cyclische aandelen, waardoor onze portefeuille minder vatbaar is voor de economische omgeving. Paradoxaal misschien, maar de opmars van passief beheer leidt volgens ons juist tot meer kansen voor de echt actieve beheerders.’

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

Comgest Gestion is één van de 60 gerenommeerde fondsenhuizen op het platform van MeDirect

Bij MeDirect bieden we een wereldwijde selectie van meer dan 500 fondsen* zonder instap- en uitstapkosten. Daartussen vindt u ook de fondsen van het fondsenhuis Comgest Gestion.

Zoek naar ‘Comgest’ in de online fondsenzoeker.

*Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg. U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Beleggen

Pas op! Toename van SMS-fraude

Als digitale bank willen wij ervoor zorgen dat u steeds online veilig blijft en u zich niet laat vangen door SMS-fraude. Nieuwe technologieën worden door