Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

De zoektocht van Nordea naar ‘saaie’ aandelen

Bron: De Tijd 13/02/19

Een nieuw fonds is het niet – het bestaat al sinds 2006 – maar voor een aandelenfonds bood het in het moeilijke jaar 2018 goed weerstand met een negatief rendement van ‘slechts’ 3,6 procent. Het was van het crisisjaar 2008 (-39,8%) geleden dat het fonds
nog een negatief rendement voorlegde.

Het zuivere aandelenfonds Global Stable Equity Fund mikt niet op ‘hot picks’ of kortstondige hoogvliegers, maar focust op ultrasolide bedrijven. ‘Wij kijken naar ondernemingen die meer dan tien jaar stabiele onderliggende fundamentele criteria kunnen
voorleggen, zoals nettowinst en dividend’, zegt productspecialist Christian Lehr. ‘We kiezen ondernemingen die bewezen hebben dat hun zakenmodel over een lange periode werkt.’ Bedrijven met een solide reputatie en dito prestaties dus. Of om het even
denigrerend te zeggen: saaie aandelen.

Het achterliggende idee van het Nordea-fonds is zoeken naar aandelen die minder risicovol zijn dan het gemiddelde van de markt, maar tegelijk extra waarde bieden. Of zoals Lehr het formuleert: ‘Wij proberen de lagerisicoanomalie te grijpen’. Het Global
Stable Equity Fund investeert in stabiele bedrijven die over een hele economische cyclus heen beter presteren dan de markt en waarvan de volatiliteit slechts twee derde van die van de MSCI World Index bedraagt.

Selectieproces

Bij het selectieproces vertrekken de fondsbeheerders van Nordea van een gigantisch universum van meer dan 8.000 aandelen. Daarop worden drie grove filters toegepast: enkel bedrijven met integere en correcte bedrijfsdata, enkel liquide aandelen, en enkel
bedrijven met stabiele fundamenten. Daarbij gaat het om de koers van het aandeel, de brutobedrijfswinst, de kasstroom, de winst en het dividend, maar ook om eventuele knipperlichten die kunnen wijzen op milieuproblemen, een niet-correcte behandeling
van werknemers of slecht bestuur van het bedrijf.

350 overblijvers

De circa 350 potentiële investeringskandidaten die overblijven, moeten vervolgens een waarderingstoets ondergaan. Bovendien wordt de juistheid van de ‘fundamentals’ grondig gecheckt. Uiteindelijk blijven circa 100 bedrijven over die een plaatsje
krijgen in de portefeuille. ‘Wij kiezen resoluut voor een bottom-upbenadering waarbij de nadruk op het bedrijf ligt. Factoren als beurswaarde, sector of regio zijn van ondergeschikt belang.’

De twee sterkst vertegenwoordigde sectoren in de huidige portefeuille zijn gezondheidszorg en communicatiediensten. Verrassend is dat niet, want dat zijn sectoren die traditioneel als defensief worden beschouwd. ‘In gezondheidszorg vinden wij heel wat
stabiele bedrijven tegen een goede prijs’, licht Lehr toe. Onderwogen is het fonds in financiële aandelen. ‘Daar vinden we onvoldoende stabiele bedrijven die investeringswaardig zijn.’

Nordea AM zet geen limiet op het gewicht dat een sector in de portefeuille mag hebben, al is er wel een ongeschreven regel dat 25 procent zowat het maximum is. Voor individuele aandelen geldt een bovengrens van 3 procent. ‘Ons fonds streeft een sterke
diversificatie na’, merkt Lehr op.

Met een gewicht van 57,2 procent ligt qua regio het zwaartepunt duidelijk in de Verenigde Staten, de grootste kapitaalmarkt ter wereld, op grote afstand gevolgd door Japan (11,1%) en Canada (7,6%).

Farmaconcerns

Tot de 15 grootste posities behoren farmaconcerns als Johnson & Johnson, Amgen en Roche, de specialist in medische apparatuur Medtronic, de technologiebedrijven Oracle, Cognizant, Cisco en Alphabet, en de telecomgroepen KDDI en AT&T. Ook de Franse
bouw- en concessiegroep Vinci heeft een plaatsje in de portefeuille. Waarom wel Alphabet maar niet Amazon of Facebook? ‘Alphabet heeft zich ontwikkeld van een sterke groeier tot een mature speler met stabiele fundamentals. Amazon en Facebook daarentegen
groeien wel sterk, maar ze voldoen niet aan onze stabiliteitscriteria.’

Als we naar de voorbije jaren kijken, blijkt dat het fonds zeer sterk presteerde in 2013 en 2014, met rendementen van 20 en 25 procent. Ook in 2015 en 2016, met respectievelijk 13,5 en 10 procent rendement, deed het fonds het prima. In het uitstekende
beursjaar 2017 was de prestatie zwak: er was een positief rendement van amper 1,7 procent, terwijl de MSCI World-index, uitgedrukt in euro, 7,5 procent won. In 2018 was er een negatief rendement van 3,6 procent. Dat was iets beter dan het verlies
van 4,1 procent van MSCI World (in euro).

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

 

Nordea is één van de 60 gerenommeerde fondsenhuizen op het platform van MeDirect

Bij MeDirect bieden we een wereldwijde selectie van meer dan 500 fondsen* zonder instap- en uitstapkosten. Daartussen vindt u tevens het bovenvermelde
fond van het fondsenhuis Nordea, zowel de distributievariant als de kapitalisatievariant:

  • Nordea 1 – Global Stable Equity Fund BP EUR
    Compartiment van Nordea 1, SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)

    Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg. U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Beleggen

Pas op! Toename van SMS-fraude

Als digitale bank willen wij ervoor zorgen dat u steeds online veilig blijft en u zich niet laat vangen door SMS-fraude. Nieuwe technologieën worden door

Alle nieuwsartikels

Maandelijks overzicht: Een zwaluw maakt de lente niet

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect Januari was een onwaarschijnlijk goed jaardebuut. Een geruststelling voor vele beleggers na een bewogen jaar 2022. Februari