Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

De 7 favoriete thema’s van fondsenhuizen voor 2019

Bron: De Tijd 24/12/19

De aandelenmarkten zijn op weg om 2018 af te sluiten met een stevig verlies. Half december stonden de Europese beurzen meer dan 10 procent in het rood. Komt er in 2019 een fors herstel? De strategen van de ondervraagde fondsenhuizen menen van niet, al zullen de beurzen volgens hen wel opnieuw aanpikken met winst. Gemiddeld zien ze de wereldwijde aandelenmarkten in 2019 met 6 procent stijgen, inclusief dividenden.

Dat gematigde optimisme vertaalt zich in een beperkt extra gewicht voor aandelen. In een neutrale beleggingsportefeuille, die gemiddeld 50 procent in aandelen belegt, krijgen aandelen bij de start van 2019 een gewicht van 51 procent. ‘De economische groei en de bedrijfswinsten blijven degelijk, maar ook de onzekerheden zijn ‘degelijk’’, vat Luc Aben van Van Lanschot Bankiers de voorzichtigheid samen. Daarmee verwijst hij naar de talrijke risico’s die ons boven het hoofd hangen, zoals de handelsoorlog, de brexit en de politieke risico’s in Europa (lees ook kader).

Opvallend is dat obligaties in die neutrale portefeuille nog een gewicht van 35 procent krijgen. Dat lijkt veel in een omgeving waarin de rentes eerder zullen stijgen dan dalen. Traditioneel zijn obligaties kwetsbaar in een klimaat van stijgende rentes omdat hun koersen omgekeerd met de rente bewegen: een hogere rente leidt tot lagere obligatiekoersen. Toch blijven ze volgens de fondsenhuizen een cruciale rol spelen als diversificatie-instrument. ‘Ondanks hun lagere verwachte return, behouden ze hun functie als buffer voor als het fout gaat in bijvoorbeeld de handelsonderhandelingen tussen de VS en China’, zegt Sebastiaan Grenné van Argenta.

Ook Tom Mermuys van KBC Asset Management verwijst naar de rol van obligaties als stabilisator, al waarschuwt hij wel. ‘Obligaties counteren de schommelingen op de aandelenmarkten, maar dat geldt niet voor alle obligaties’, zegt hij. ‘In de zoektocht naar hogere rentevoeten zijn veel obligatiebeleggers de risicoladder opgeklommen. Daar schuilt gevaar. Rommelobligaties bieden dan wel een mooiere coupon, maar als de storm op de financiële markten opsteekt, gaan ze vaak mee onderuit en is er van stabilisatie geen sprake.’

Naast aandelen en obligaties vertrouwen fondsenhuizen in een neutrale portefeuille een belangrijk percentage toe aan cash. Het gemiddelde gewicht bedraagt bij de aanvang van 2019 liefst 12 procent. Pol Pierret van AXA Investment Managers verwijst naar de volatiliteit die de komende maanden wellicht toeneemt. ‘De handelsoorlog en de brexit rechtvaardigen een grote positie cash. Die kan aan het werk gezet worden als er meer duidelijkheid komt’, zegt hij.

Cash wordt als een tactische activaklasse beschouwd om 2019 in te gaan. Maar ook binnen de activaklassen aandelen en obligaties leggen de fondsenbeheerders enkele accenten. Ze schuiven de volgende zeven beleggingsthema’s het meest naar voren.

1-favoriete-fondsenhuizen©Mediafin

1. Amerikaanse aandelen

Voor de regionale keuze binnen de aandelenmarkten geven de fondsenhuizen een duidelijke voorkeur aan Amerikaanse aandelen. Volgens Ken Van Weyenberg van Candriam is de Amerikaanse markt een van de ‘veiligste’ keuzes. ‘Amerikaanse aandelen kunnen een groot aantal punten afvinken. Zo is de economische groei er hoger dan in andere ontwikkelde landen. Door het America First-beleid verwachten we dat de economische groei volgend jaar op 2,5 procent uitkomt, wat de bedrijven een gemiddelde winstgroei van 7 procent kan opleveren. Verder is de waardering door de sterke winststijging met meer dan 15 procent teruggevallen. De derating is grotendeels achter de rug’, verwijst hij ook naar de correctie in oktober.

 

Kristel Cools, verantwoordelijk voor het fondsenbeheer bij Puilaetco Dewaay Private Bankers, noemt Amerikaanse aandelen ‘een vluchthaven bij uitstek’. ‘Bovendien hebben de belastingverlagingen ertoe geleid dat bedrijven meer cash genereren’, zegt ze. 

2. Groeimarktaandelen


De groeimarkten zijn de tweede regio waarin de fondsenhuizen geloven. ‘De aandelen zijn zwaar afgestraft en noteren tegen een lage waardering. We zien ook minder ‘bedreiging’ van een aantrekkende Amerikaanse dollar. We verwachten zelfs eerder een iets zwakkere dollar’, zegt Aben.

Volgens Van Weyenberg is de risicopremie (de extra return voor het nemen van risico’s, red.) als gevolg van de beurscorrectie in 2018 sterk gestegen. ‘De waardering is nu in lijn met niveaus die we sinds de crisis van 2015-2016 niet meer gezien hebben. Een verdere escalatie van de handelsoorlog is mogelijk, maar dat risico is ook al gedeeltelijk in de markt verrekend.’ Ook Capfi Delen Asset Management gelooft in de groeimarkten, maar de focus ligt er op Azië. ‘In die regio ligt het potentieel het hoogst en zijn de geopolitieke risico’s beperkter’, luidt het.

3. Farma-aandelen


Als favoriete sector schuiven verschillende strategen de farmasector naar voren. ‘Die defensieve sector geniet onze voorkeur, omdat de farmabedrijven stevige vrije kasstromen genereren en gezonde balansen kunnen voorleggen. Bovendien ligt de waardering van deze sector in de eurozone nog steeds onder het gemiddelde van de voorbije tien jaar. Een bijkomend pluspunt is dat de gunstige vernieuwingscyclus erin moet slagen de patentverliezen te compenseren’, zegt Rudy Vermeersch van Société Générale Private Banking. Volgens Kristel Cools is ook de voorspelbaarheid van de bedrijfswinsten een troef voor de sector.

4. Waardeaandelen


Opmerkelijk is dat de fondsenhuizen volgend jaar een stijlbreuk zien op de aandelenmarkten. Voor Christofer Govaerts van Nagelmackers kan 2019 het jaar van de opstanding van de waardeaandelen worden. ‘Het is opletten met cyclische waarden omdat we rekening moeten houden met de appelflauwtes van de conjunctuur. Bij de defensieve waarden is het opletten voor de waardering. We menen daarom dat het beter is geen uitgesproken overtuigingen te nemen. 2018 heeft ons geleerd dat je dan van een koude kermis kunt thuiskomen. Misschien wordt 2019 wel het jaar van de valueaandelen’, zegt hij.

Ook Pierret verwijst naar dat type aandelen. ‘Waarde is te verkiezen boven groei, aangezien de economische omgeving lastiger is geworden. Ook het dividendrendement van waardeaandelen kan een troef zijn, zeker in een omgeving die volatieler wordt’, zegt hij.

5. Groeimarktobligaties


Bij de keuze van obligaties is risico vereist om wat rendement te sprokkelen. Verschillende fondsenhuizen geven de voorkeur aan groeimarktobligaties. ‘Dat segment in de obligatiemarkt corrigeerde het voorbije jaar aanzienlijk en biedt kansen om het rendement van het obligatiegedeelte van een portefeuille te verhogen. In die categorie geven we wel de voorkeur aan overheidsobligaties’, zegt Vermeersch. Voor Candriam speelt ook de stabilisatie van de Amerikaanse dollar in het voordeel van die categorie. ‘Groeilanden met veel schulden in dollar stonden de afgelopen maanden door de duurdere dollar onder druk. In de context van een stabiele dollar vinden we een lopend rendement van gemiddeld meer dan 6,5 procent voor die activaklasse aantrekkelijk’, stelt Van Weyenberg. Werner Wuyts van Dierickx Leys predikt enige voorzichtigheid: ‘Zolang de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank aanhouden, weegt dat op de kapitaalstromen naar de groeilanden. Pas als de rentestijgingen een pauze inlassen, neemt het potentieel van de groeilanden opnieuw toe’, zegt hij.

2-favoriete-fondsenhuizen©Mediafin

6. Groene beleggingen


De fondsenhuizen schuiven duurzame beleggingen bijna unisono naar voren. ‘Een van de belangrijkste beleggingsthema’s in 2019 en later is duurzaam beleggen. Duurzaamheid zit in het DNA van Argenta en ook in onze beleggingsportefeuilles willen we daar steeds meer op inzetten. Niet alleen omdat duurzaamheid voor veel van onze klanten steeds belangrijker wordt, maar ook en vooral omdat we geloven dat duurzaamheids- criteria op lange termijn resulteren in een hoger rendement’, zegt Grenné.

7. Technologie


Verschillende fondsenhuizen zien de technologiesector als een must in elke portefeuille. ‘Technologie is onze favoriete sector omdat de waardering na de recente correctie weer op redelijke niveaus is beland, terwijl de groei- en winstperspectieven zeer mooi blijven’, luidt het bij Capfi Delen Asset Management. Ook KBC Asset Management kiest voor de sector. ‘We zoeken een stevige winstgroei en een aanvaardbare waardering. Dan komen we uit bij de technologiesector’, zegt Mermuys.

Bovendien heeft technologie een echt toekomstverhaal. ‘Kijk maar hoe fintechbedrijven de financiële sector op zijn kop kunnen zetten’, luidt het bij Capfi Delen. Ook Govaerts van Nagelmackers wijst op het grote belang van technologie. ‘We zien een niet te stuiten opmars van artificiële intelligentie. Die heeft al de sector van de alternatieve beleggingen op zijn kop zet. Die evoluties zijn onomkeerbaar. Technologie zal zich nog in veel domeinen doen gelden’, zegt hij. Argenta kiest onder meer voor de robotica. ‘Het gebruik van robots stijgt jaar na jaar. Bedrijven die daarop inzetten, hebben in onze ogen een stapje voor. Maar die bedrijven zijn niet gegroepeerd in een bepaalde sector, want robotica komt voor in bijna alle sectoren, van de operatiekamer over de financiële sector tot bij de consument’, zegt Grenné.

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

 

Ruim aanbod sectorfondsen bij MeDirect

Via de fondsenzoeker kunt u heel eenvoudig filteren op sectorfondsen in de lijst van Morningstar categorieën. Daarin vindt u bijvoorbeeld de sectoren Agricultuur, Biotechnologie, Communicatie, Consumenten, Ecologie, Edelmetalen, Energie, Financiële dienstverlening, Gezondheidszorg, Grondstoffen, Industriële materialen, Infrastructuur, Technologie, Water enz…

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Beleggen

‘Megatrends doorstaan de waan van de dag’

Bron: MeDirect Bedrijven met innovatieve oplossingen voor de structurele uitdagingen van de toekomst zullen op de lange termijn een bovengemiddelde groei, omzet en winst realiseren.

Alle nieuwsartikels

Alles wat je al wilde weten over ETF’s

Bron: Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect Aandelen, obligaties en beleggingsfondsen zijn beleggingsproducten die we allemaal kennen. ETF’s zijn misschien iets minder bekend. Toch wordt dit