Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

M&G Investment: Britse knowhow in brexittijden

Bron: De Tijd 19/04/18

De wortels van M&G Investments gaan terug tot begin 20ste eeuw. Maar de Britse vermogensbeheerder zoals we hem vandaag kennen, is iets meer dan 85 jaar actief. Tot 1999 was M&G onafhankelijk: dat jaar werd het ingelijfd door de verzekeringsgigant Prudential, die grote nood had aan mogelijkheden om in ‘fixed income’ (obligaties) te beleggen. De overname had ook grote voordelen voor M&G: als onderdeel van een grote speler kreeg het bedrijf ruime kansen om zich verder te ontwikkelen. ‘De expertise is sindsdien sterk gegroeid,’ zegt Kelly Hebert, sales director voor de Benelux, ‘zowel in de producten voor intern gebruik als in de producten voor externe distributie’. Zo werd het gamma retailfondsen de voorbije decennia sterk uitgebreid.’

Ook geografisch bracht de toetreding tot Prudential een hele ontwikkeling op gang. ‘M&G focuste tot dan toe vooral op het Verenigd Koninkrijk en zette toen de stap naar andere Europese landen. Duitsland was eerst aan de beurt, daarna volgden Frankrijk en Italië. Sinds drie jaar zijn we ook in België actief.’ Eind vorig jaar had M&G Investments een totaal vermogen van 351 miljard pond onder beheer. Dat is belegd in uiteenlopende activaklassen: obligaties, aandelen, infrastructuur, vastgoed, alternatieve investeringen en cash. M&G maakt zich sterk de toevertrouwde kapitalen op een verantwoorde manier te investeren en kan daarvoor steunen op de knowhow en de creativiteit van meer dan 350 specialisten. Tot de 7,2 miljoen klanten behoren zowel particulieren (van kleine spaarders tot vermogende families), professionele investeerders, pensioenfondsen als levensverzekeraars. De groep heeft nog steeds haar hoofdkwartier in Londen, maar heeft daarnaast eigen kantoren in 16 landen in Europa, de Verenigde Staten en Azië. De zelf ontwikkelde fondsen worden in 23 landen verdeeld.

Er zijn echter grote veranderingen op til voor de vermogensbeheerder. Midden maart ontvouwde het moederbedrijf Prudential plannen om de Britse en de Europese activiteiten af te splitsen en als apart bedrijf te laten noteren op de Londense beurs. Dat zal gebeuren onder de naam M&G Prudential en onder het leiderschap van de huidige topman John Foley. De activiteiten in Azië, de Verenigde Staten en Afrika blijven onder de vlag van Prudential. Voor die grootscheepse operatie, die gepaard gaat met de verkoop van enkele onderdelen en de verhuizing van sommige activiteiten, is een tijdsspanne van 18 maanden voorzien. De precieze timing zal afhangen van een hele reeks factoren, onder meer de marktomstandigheden. ‘Voor de distributie van de M&G-fondsen verandert er niets’, benadrukt Hebert.

Verdubbelen in omvang

In Europa (zonder het Verenigd Koninkrijk) is Italië op dit moment de grootste retailmarkt voor M&G. Voor institutionele beleggingen is dat de Benelux en daarin staat Nederland bovenaan. België is voor retail dan weer groter dan Nederland, waar de retailmarkt wordt beheerst door de drie grote banken.

In België is M&G drie jaar geleden ‘from scratch’ begonnen. ‘Vandaag worden we erkend als een betrouwbaar huis dankzij ons gediversifieerd beheer, dat in België erg geliefd is’, zegt Hebert. Omdat M&G in België bijna van nul begon, was de groei vrij spectaculair: het beheerd vermogen dikte aan van 150 miljoen euro drie jaar geleden tot 1 miljard euro nu. Voor de verkoop van de M&G-fondsen is in België een ploeg van vier mensen actief. ‘We hopen hier sterk verder te groeien en nog meer partnerships met fondsendistributeurs te sluiten. Afhankelijk van de evolutie van de markten willen we de komende twee tot drie jaar verdubbelen in omvang.’

De intrede van M&G in België gebeurde niet onopgemerkt, de vermogensbeheerder staat in ons land al in de top vier qua naambekendheid. In andere Europese landen is de positie van het merk nog sterker: Britten denken bij vermogensbeheer onmiddellijk aan M&G en in Frankrijk en Italië staat de merknaam in de top drie. Om het merk in België op de kaart te zetten afficheerde M&G onder meer zes maanden lang op een Brusselse tram. ‘De bedoeling van die publiciteit was duidelijk te maken dat M&G er voor lange tijd is.’ De komende maanden is een gelijkaardige actie op de kusttram gepland.

Brexit

Zoals voor veel Britse ondernemingen die internationaal actief zijn, wordt de nakende brexit ook voor M&G Investments een zware dobber. Dat vergt proactieve maatregelen. ‘Wij hebben niet op de resultaten van de brexitonderhandelingen gewacht en alvast een aanvalsplan opgesteld’, zegt Hebert. Begin dit jaar werden al vier in het VK gedomicilieerde fondsen (van het OEIC-type, ‘open-ended investment company’) overgedragen aan equivalente fondsen (sicav) in Luxemburg.

Het gaat om vier fondsen die exclusief aangeboden worden aan niet-Britse klanten met een gezamenlijke marktwaarde van 10,4 miljard euro: M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund, M&G Dynamic Allocation Fund, M&G Income Allocation Fund and M&G Prudent Allocation Fund. Twee zaken zijn volgens Hebert bij de overheveling erg belangrijk: de strategie van de fondsen verandert niet (de fondsenmanagers blijven op post) en de fondsen behouden hun trackrecord.

Populaire fondsen

De twee fondsen van M&G die het grootste succes kennen in België zijn Dynamic Allocation en Optimal Income. ‘Dit zijn wellicht de voorzichtigste van alle fondsen uit ons gamma’, zegt Hebert. Fondsen met weinig risico dus die relatief veel zekerheid bieden.

M&G Dynamic Allocation is een gemengd fonds dat wereldwijd investeert. ‘Het onderscheidt zich door een gediversifieerd beheer met heel weinig bias’, zegt Hebert. Zo zat beheerder Juan Nevado, een Spanjaard die in Londen werkt, nooit overwogen in Spaanse aandelen – in tegenstelling tot veel andere spelers die een zwak blijken te hebben voor hun thuismarkt – en baseert hij zich bij de samenstelling van zijn portefeuille steevast op waarderingen. ‘Hoewel zijn ploeg uit macro-economen bestaat, kwam die tot de slotsom dat het niet mogelijk is een portefeuille samen te stellen op basis van macro-economische voorspellingen.’

Dynamic Allocation, dat intussen is uitgegroeid tot een stevig fonds van bijna 8,5 miljard euro, leverde de voorbije drie jaar een gemiddeld rendement van iets meer dan 3 procent op.

Eveneens erg in trek is M&G Optimal Income, een fonds dat op obligaties focust maar ook tot 20 procent in aandelen kan beleggen. De beheerder stapt echter alleen ‘in bepaalde omstandigheden’ in aandelen, als hij denkt een hoger rendement te kunnen realiseren door iets meer risico te nemen. Op dit moment is 4,6 procent van het beheerde kapitaal in aandelen geïnvesteerd; het maximale percentage tot dusver was 12 procent. De strategie van Optimal Income is in de eerste plaats gebaseerd op macro-economische data als bbp-groei, inflatie en rentebeleid. ‘Dit fonds is erg top-down’, klinkt het. Optimal Income wordt al jaren beheerd door Richard Woolnough, een man met meer dan dertig jaar ervaring. De voorbije drie jaar zette het fonds een gemiddeld rendement van 2,7 procent per jaar neer.

Hebert maakt zich sterk dat M&G ook ‘zeer goede strategieën’ heeft die nog niet bekend zijn en waarmee het zich probeert te onderscheiden van andere fondsenhuizen. Een daarvan is het onlangs gecreëerde M&G Global Listed Infrastructure Fund. Dat fonds gaat niet alleen in klassieke infrastructuur als wegen, waterleidingen of ziekenhuizen investeren, maar ook in nieuwe infrastructuur, bijvoorbeeld voor data-opslag en -transport, of in een speler als Netflix. Het nieuwe fonds is al in België geregistreerd en wist al zijn eerste klanten te lokken. De bedoeling is over een periode van vijf jaar beter te presteren dan de wereldwijde aandelenmarkten.

Verwachting voor 2018

Hoe ziet M&G die markten in 2018 evolueren? ‘De toestand is contrastrijk, met een uitstekend draaiende wereldeconomie maar ook enkele schaduwzones’, zegt investment director Florent Delorme. Het is lang geleden dat we in de wereld nog zo’n synchrone groei zagen en de verwachting is dat er nog twee jaren van sterke groei voor ons liggen. Dat de Federal Reserve stapsgewijs de rente verhoogt, ziet Delorme niet als een probleem maar eerder als een positieve evolutie. Met een hogere rente wint de Fed aan slagkracht.

Drie elementen kunnen naar zijn mening het optimisme fnuiken. In de eerste plaats is dat het protectionistische beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. ‘De groei van de wereldeconomie is sterk afhankelijk van internationale handel. Die kan je best niet te veel hinderen, zoniet gaan de prijzen de hoogte in. Met een hogere inflatie tot gevolg.’ Delorme denkt echter dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen omdat Trump in het Congres veel tegenkanting krijgt voor zijn agressieve protectionisme.

Een tweede bron van bezorgdheid is de Amerikaanse inflatie. Als de inflatie verder oprukt, zal de Fed sneller de rente verhogen en dat kan een correctie veroorzaken op de aandelenmarkten. ‘Als obligaties een hoger rendement opleveren, zullen veel beleggers niet langer risico willen nemen door in aandelen te beleggen.’

In de ogen van Delorme houdt ook Italië een gevaar in. ‘De markt lijkt zich momenteel weinig zorgen te maken over de toestand in het Zuid-Europese land. Nochtans hebben de twee meest eurosceptische partijen er de verkiezingen gewonnen.’ Vandaag maakt hij zich nog geen al te grote zorgen. Niettemin is het van cruciaal belang dat de eurozone geen groot land als Italië verliest. Gezien de zware Italiaanse schulden in euro zou dat een zware shock veroorzaken.

In de aandelenmarkten zelf is Delorme vrij gerust. Hij verwijst naar de ‘florissante economie’ en de waarderingen die in Japan en de eurozone nog steeds heel redelijk zijn. De beurzen zijn wel veel volatieler geworden dan in het abnor- maal rustige jaar 2017, maar dat is een goede zaak. ‘Een correctie schept instapkansen.’

kort

·M&G bestaat ruim 85 jaar.

·Sinds 1999 is Prudential de eigenaar.

·Binnenkort krijgt M&G een eigen beursnotering onder de naam M&G Prudential.

·In België boekt de beheerder vooral succes met de gemengde fondsen.

M&G is één van de 60 gerenommeerde fondsenhuizen op het MeDirect platform

Bij MeDirect vindt u een ruime selectie fondsen van M&G, waaronder de twee bovenstaande vermelde fondsen:

  • M&G (Lux) Investment Funds 1 – M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc
  • M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc

Het ‘M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc’ maakt eveneens deel uit van onze ‘Modelportefeuille MijnKapitaal Mixer Fonds’

Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg. U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.


Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Beleggen

Pas op! Toename van SMS-fraude

Als digitale bank willen wij ervoor zorgen dat u steeds online veilig blijft en u zich niet laat vangen door SMS-fraude. Nieuwe technologieën worden door