Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Fonds in de kijker: Fidelity Funds – Emerging Markets Fund A-Acc-EUR

Bron: Morningstar, 6/7/2017

Voor het Fidelity Emerging Markets Fund was 2016 geen al te best jaar, maar ondanks de relatieve zwakte in 2016 blijft het fonds een sterke optie voor beleggers, vindt Morningstar-analist Simon Dorricott.

De aanpak van de fondsmanagers is gericht op hoogwaardige groeibedrijven met een hoog en bestendig rendement op activa, sterke balansen zonder hefboomfinanciering en redelijke waardering gedurende de volledige economische cyclus. De voorkeur voor de groeistijl leidt tot een portefeuille van aandelen met een hogere waardering en een hoger rendement op het eigen vermogen.

Over 2016 ging het wat minder, maar op langere termijn zijn de rendementen goed. Over de vijfjaarsperiode bezien verslaat het fonds zijn benchmark en zijn concurrenten. Analist Dorricott wijst op het lange-termijnsucces, de duidelijke strategie en het sterke beheerteam en laat op basis daarvan de Bronze-rating van het fonds intact.

Fidelity Funds – Emerging Markets Fund A-Acc-EUR

 • Morningstar Analyst Rating: Brons
 • Morningstar Rating: *****
 • Beheerteam: Positief
  Nick Price is sinds juli 2009 verantwoordelijk voor Fidelity’s aandelenproducten voor opkomende markten wereldwijd. Toen nam hij het beheer van het in Luxemburg gevestigde fonds Fidelity Funds Emerging Markets over. Price werkt sinds 1998 voor Fidelity, toen hij bij het bedrijf in dienst trad als analist voor Europese aandelen. Hij werd in september 2004 assistent-beheerder van Fidelity European Growth en is sinds november 2005 verantwoordelijk voor EMEA-mandaten. Voor hij bij Fidelity in dienst trad, werkte Price in 1996 kort als accountant bij SBC Warburg en in 1995 als accountant voor valutaproducten bij Daiwa Europe Bank.

  Price wordt ondersteund door drie portefeuillebeheerders die hem hun beste ideeën aanreiken binnen de regio’s die zij zelf volgen. Amit Goel is verantwoordelijk voor opkomend Azië, Angel Ortiz voor Latijns-Amerika en Greg Konstantinidis voor aandelen uit EMEA. Dit team van regionale portefeuillebeheerders heeft de laatste jaren enkele wijzigingen ondergaan. Alex Duffy, die zich eerder richtte op Latijns-Amerika, heeft nu een bredere functie binnen opkomende markten wereldwijd en levert nog steeds input. Ruim 45 onderzoeksanalisten bieden verdere ondersteuning.

  Behalve Goel werken alle regiobeheerders en Price vanuit hun kantoor in Londen. Wij waarderen de samenwerking van het team en de kwaliteit van het lokale onderzoek waarover Price kan beschikken.

 • Fondshuis:  Positief
  Fidelity International heeft geleidelijk aan meer autonomie verworven van haar Amerikaanse deel. In 2013 heeft men een team van 20 analisten in Londen opgezet voor Amerikaanse aandelen, is er een aparte trader voor Amerikaans high yield aangeworven en is het bestand van kredietanalisten versterkt. Goed gefundeerd fundamenteel onderzoek is altijd een van de gebieden geweest waar Fidelity zich wil onderscheiden.

  Naast een Londens kantoor heeft Fidelity International meer dan 100 fondsbeheerders en 200 lokale analisten in dienst, verspreid over Europa en Azië. In 2011 vond een positieve verandering plaats op het vlak van de vergoeding van de analisten. Fidelity verlengde toen de periode waarover analisten worden geëvalueerd, wat resulteert in periodes van één en drie jaar in plaats van één en twee jaar waarin het rendement wordt geëvalueerd. De vergoeding van de kredietanalisten blijft gebaseerd op feedback van de belangrijkste afnemers van hun onderzoek.

  Wat voor ons teleurstellend blijft, zijn de vergoedingen die Fidelity voor zijn fondsen aanrekent. Volgens ons zouden deze voor sommige van de grotere Fidelity-fondsen lager kunnen. Binnen het vastrentende segment profiteren sommige in het VK genoteerde fondsen van schaalvoordelen door hun grotere beleggersbasis. Er blijft echter nog genoeg marge om te snoeien in de provisies in andere strategieën.

 • Beleggingsproces: Positief
  Price en zijn team filteren 300 à 400 aandelen in opkomende markten uit de voorselectie van Fidelity’s analistenteam voor opkomende markten. De volgende stap in het proces is de evaluatie van de bedrijven volgens hun strikte beleggingscriteria. Zij zoeken naar ondernemingen met een superieure winstgevendheid en een hoog rendement op het eigen vermogen die hun groei autonoom vanuit hun vrije kasstromen kunnen financieren en aantrekkelijke dividendopbrengsten bieden. De top-down input is meestal afkomstig van bedrijfsmeetings, maar Price volgt ook macro-economische trends.

  Voor elk in aanmerking komend aandeel worden waarderingsdoelen vastgesteld; het koersdoel weerspiegelt de visie van het team over de verwachte winstgevendheid over de volledige bedrijfscyclus. Dit cijfer omvat het historische waarderingsbereik, de omstandigheden waarin het bedrijf opereert en een veiligheidsmarge.

  Elke regionale beheerder levert doorgaans 50 tot 80 aandelenideeën, waar Price uit put om zijn portefeuille van 50 à 70 aandelen samen te stellen. Hij zoekt naar aandelen met het beste risico-rendementsprofiel binnen het marktkapitalisatiespectrum, hoewel de portefeuille vooral uit large-caps bestaat om ervoor te zorgen dat deze zowel schaalbaar als flexibel is. Het aantal posities in dit fonds wordt verhoogd door de allocatie van 0,3% in een door Amit Goel beheerde portefeuille.

 • Rendement: Neutraal
  Sinds Nick Price in juli 2009 het roer overnam tot eind april 2017 ligt het fonds voor op het categoriegemiddelde en de MSCI Emerging Markets Index. De prestaties kwamen vooral van de goede aandelenselectie en het sterke rendement van de voorkeurssectoren.

  De positieve visie op de technologiesector droeg in 2010 en 2011 sterk bij aan het resultaat. In 2012 bleef het fonds achter bij de benchmark en de concurrentie, vooral door de aandelenselectie binnen grondstoffen.

  De relatieve prestaties herstelden in 2013 flink, voornamelijk dankzij de aandelenselectie, met name in cyclische consumentenproducten en IT. In 2014 presteerde het fonds iets bovengemiddeld. De geografische spreiding was zwak, maar de aandelenselectie was uitstekend. In 2015 presteerde het opnieuw sterk met een prima aandelenselectie in IT en cyclische consumentenproducten. Van de landen leverde de selectie in China en Zuid-Afrika de beste resultaten.

  Omdat de markt in 2016 de voorkeur gaf aan waarde boven groei, was dit een moeilijk jaar voor het fonds, dat aanzienlijk achterbleef bij zowel de index als de categorie. Tegenover de index was de aandelenselectie in IT en financials zwak, terwijl de overweging in conjunctuurgevoelige consumentenproducten en de onderweging in grondstoffen ook negatief uitpakte. De onderweging en aandelenselectie in Brazilië was de grootste negatieve factor op landenniveau.

Ruime keuze Aandelenfondsen Opkomende Markten bij MeDirect

Ook het bovenvermelde fonds in het artikel vindt u terug op het MeDirect-platform: Fidelity Funds – Emerging Markets Fund A-Acc-EUR 

Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg. U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Maandelijks overzicht: Een zwaluw maakt de lente niet

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect Januari was een onwaarschijnlijk goed jaardebuut. Een geruststelling voor vele beleggers na een bewogen jaar 2022. Februari