Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Oost west, Europa rendeert best

Bron: De Standaard, 23/05/2017

Het gemengde fonds Arty van de fondsbeheerder L’ Echiquier uit Parijs belegt uitsluitend in Europese aandelen en obligaties. Dat kan met rugwind, want de eurozone klimt uit een diep economisch moeras.

Bovendien lijkt ook de politieke sfeer omgeslagen. In plaats van angst voor achteruitgang en verval is er plots een voorzichtig optimisme dat hervormers een nieuwe dynamiek kunnen geven aan het oude Europa. De pas tot Franse premier verkozen Emmanuel Macron is daarvan de nieuwe leider.

Kan dat een bijkomende troef vormen voor het gemengd fonds van Arty? Dat belegt een groot deel van zowel zijn aandelen als zijn obligaties in Franse bedrijven.

Let wel op: het blijft altijd aan te bevelen om niet alles in te zetten op een gemengd fonds. Spreiden blijft aanbevolen, zoals de jongens van de fondsenwebsite MijnKapitaal voordoen: met hun ‘fondsenmixer’ beleggen ze in meer dan tien gemengde fondsen. Overigens maakt Arty geen deel uit van de fondsenmixer omdat het nog net geen tien jaar bestaat. ‘Maar volgens zijn kwaliteiten zou het er wel kunnen inzitten, zegt Marc Person van MijnKapitaal.

‘Als de economie beter draait, zal dat vooral op de conjunctuur­gevoelige ondernemingen een gunstig effect hebben’
OLIVIER DE BERRANGER, Beheerder Echiquier Arty

Nu investeren in Europa weer van de grond komt, kunnen individuele beleggers allicht sowieso iets leren van de Europese keuzes van Olivier de Berranger, beheerder van Echiquier Arty.

1. Portefeuilleverdeling

Het gemengde fonds Arty staat te boek als een defensief fonds. Kapitaalbehoud is belangrijk. De schommelingen (volatiliteit) zijn beperkt. Het fonds kan maximaal 50 procent in aandelen beleggen. ‘Meestal is het een stuk minder. We hebben de blootstelling aan aandelen pas nog wat verminderd tot 25 procent’, zegt De Berranger. 65 procent zit nu in obligaties en 10 procent in cash.

‘De economie in de eurozone trekt wel aan en dat is uiteraard positief. Maar de Europese beurzen hebben daar ook al goed op gereageerd. We bekijken het risico ook niet alleen via onze aandelenposities, maar voor de hele portefeuille. En via de obligaties hebben we wat meer in hoogrentend papier belegd, wat een iets hoger risico inhoudt.’

2. Keuze aandelen

‘In het aandelengedeelte hebben we groeiaandelen verkocht en geruild voor lager gewaardeerde (value-­)­­aandelen, legt De Berranger uit. Nu de economie al vanzelf groeit, wordt groei minder zeldzaam en verkleint dus ook de premie voor groeiaandelen (zoals Unilever, Elior, Air Liquide…).

In plaats daarvan worden goedkoop gewaardeerde aandelen als ­Philips Lighting, Bouygues (bouw) of Volkswagen aantrekkelijker. ‘Als de economie beter draait, zal dat vooral op die meer conjunctuurgevoelige ondernemingen een effect hebben. Een beetje meer omzetgroei kan zelfs een hefboomeffect hebben op de resultaten. De aandelenkoersen zullen dan fors hoger klimmen.’

31 procent van de aandelenposities zit in Franse bedrijven zoals ­Vivendi, Scor en Michelin. Is dat omdat De Berranger gelooft dat Macron de Franse economie kan verbeteren? Olivier de Berranger: ‘Niet echt: die grote Franse bedrijven zijn zeer internationaal. Als Macron nuttige hervormingen kan doorvoeren, zal dat de hele Franse economie en vooral de kleinere bedrijven ten goede komen. In smallcaps kan Arty met een portefeuille van 1,1 miljard euro slechts beperkt beleggen. Maar als Frankrijk beter draait, is dat gunstig voor de hele EU.’

3. Keuze obligaties

Het obligatiegedeelte telt maar liefst 140 verschillende effecten. De Berranger: ‘We beleggen al jaren niet meer in staatsobligaties omdat die veel te weinig rente bieden. We zetten dus in op bedrijfsobligaties. Toch blijft het ook daar zeer opletten voor een stijging van de rente. Als die klimt, zakken bestaande obligaties in waarde. En hoe langer de looptijd, hoe meer dat effect speelt. Maar als je kiest voor kortlopende obligaties, ligt het rendement veel lager, tenzij je in de meest risicovolle obligaties investeert.’

‘We verwachten dat de rente zal klimmen en nemen dus liever genoegen met een lagere coupon’, gaat De Berranger voort. ‘De gemiddelde duratie (zeg maar de looptijd, red.) van de obligaties in onze portefeuille is 3,7 jaar. Maar door shortposities op Duitse en Franse staatsobligaties hebben we dat verminderd tot 1,7 jaar. Daardoor zal een klim van de rente nauwelijks een impact hebben op de waarde van onze obligatieportefeuille.’

‘We hebben daarentegen wat meer in hoogrentende bedrijfsobligaties belegd, zoals Telenet, BNP Paribas… Dat verhoogt het risico een beetje. Om dat te compenseren hebben we dus iets minder in aandelen belegd’, besluit hij.

Desondanks blijft het lopende rendement van het obligatiegedeelte van Arty met 1,8 procent vrij laag: de prijs voor een korte looptijd.

De Berranger vindt de Europese bedrijfsobligaties veel interessanter dan de Amerikaanse, zowel wat opbrengst als risico betreft. Maar de Europese markt is niet zo groot en doordat de ECB ook bedrijfsobligaties opkoopt, is de keuze aan voldoende liquide obligaties beperkt. De Berranger: ‘De keuze in Frankrijk is het grootst. Daarom is de helft van de obligatieportefeuille in Franse bedrijven belegd.’


Welk rendement haalt een gemengd fonds?

Welk rendement mag u verwachten van een gemend fonds, met een mix van aandelen en obligaties? De extreem lage rente beperkt de opbrengsten, zeker voor defensieve gemengde fondsen, met veel obligaties. Fondsen zoals Arty beperken de looptijden, wat betekent dat als de rente stijgt, ze daar sneller van kunnen profiteren.

Over 2016 haalde Echiquier Arty een return van 4,5 procent. Dat ligt in lijn met het gemiddelde van 4 procent dat Arty haalde over alle mogelijke periodes van een jaar sinds 2010.

De blog MijnKapitaal bekeek 154 periodes van een jaar (die telkens een halve maand opschuiven). Arty deed het beter dan Carmignac Patri­moine dat gemiddeld 3 procent haalde of Ethna Aktiv (2 procent). Maar het rendement is veel lager dan dat van gemengde fondsen die vooral inzetten op aandelen, zoals First Eagle Amundi (10 procent) of Flossbach Von Storch Multi Op­portunities (8 procent).

Ruime keuze gemengde fondsen bij MeDirect

Ook het bovenvermelde fonds in het artikel van De Standaard vindt u terug op het MeDirect-platform: Echiquier Arty

We bieden eveneens de vermelde Modelportefeuille ‘MijnKapitaal Mixerfonds’ aan.

Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg. U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Beleggen

‘Megatrends doorstaan de waan van de dag’

Bron: MeDirect Bedrijven met innovatieve oplossingen voor de structurele uitdagingen van de toekomst zullen op de lange termijn een bovengemiddelde groei, omzet en winst realiseren.

Alle nieuwsartikels

Alles wat je al wilde weten over ETF’s

Bron: Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect Aandelen, obligaties en beleggingsfondsen zijn beleggingsproducten die we allemaal kennen. ETF’s zijn misschien iets minder bekend. Toch wordt dit