Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Bron: De Tijd, 18/01/2017

Meer dan een derde van het bedrag dat Belgen in fondsen hebben geïnvesteerd, zit vandaag in gemengde fondsen. Daarmee is die categorie, die zowel in aandelen als obligaties investeert, het grootste segment in de sector. Maar het ene gemengde fonds is het andere niet.
169,1 miljard euro. Zo
groot was de
fondsenmarkt
in ons land eind
juni vorig jaar.
Op recentere cijfers is het nog even wachten, laat de
sectorfederatie Beama weten. Van dat bedrag zit
69,6 miljard – of 41 procent – in gemengde fondsen.
Dat cijfer is wel inclusief de pensioenspaarfondsen.
Maar de trend is duidelijk: gemengd is in. Sinds het
dieptepunt tijdens de financiële crisis in 2008 is het
bedrag dat in gemengde fondsen zit, bijna verdrievoudigd.
Sinds 2015 zijn dergelijke fondsen dan ook
de grootste categorie in de sector.

Een deel van die sterke toename valt natuurlijk te
verklaren door het herstel van de financiële markten.
Aandelen hebben er sinds 2008 een stevige rit op zitten
en ook de obligatiemarkten hebben een aantal
mooie jaren achter de rug. Als gevolg van de alsmaar
dalende rente zijn de obligatiekoersen immers gestegen.

Maar daarnaast stapten de jongste jaren ook
steeds meer Belgen in een gemengd fonds. Zeker omdat
klassieke spaarproducten door de lage rente amper
nog iets opbrengen, en ze door zich een stukje
bloot te stellen aan aandelen, toch wat meer rendement
krijgen. ‘Bovendien zijn veel Belgen, doordat ze
al aan pensioensparen doen, vertrouwd met gemengde de fondsen, waardoor de drempel om in te stappen
wellicht minder groot is’, meent Dirk Thiels, marktstrateeg
bij KBC Asset Management.

‘De troef van een gemengd fonds is dat u met een
relatief klein bedrag toch gespreid belegt’, zegt Thiels.
‘Een fonds is evenwel niet hetzelfde als een spaarboekje’,
waarschuwt Christian Schmitt, fondsbeheerder
bij Ethenea. ‘Beide producten hebben een ander
risicoprofiel, wat niet wil zeggen dat een fonds niet
complementair kan zijn. Het risicoprofiel van een defensief
fonds leunt dichter aan bij dat van een spaarboekje
dan dat van een dynamisch fonds.’

Schokken op de beurs

Kiest u voor meer aandelen, en hebt u dus een dynamischer
profiel, dan kunt u op langere termijn een
hogere groei realiseren. Maar dan moet u er ook rekening
mee houden dat de schokken wat groter kunnen
zijn. Dat uw portefeuille met andere woorden
ook eens een serieuze daling kan laten zien als de
beurzen onderuitgaan.

‘We hebben gemerkt dat zo’n terugval zelfs bij defensieve
klanten, die een kleiner gewicht aan aandelen
in hun fonds hebben zitten, moeilijk te verteren
valt. Een beurscorrectie kan al snel 15 tot 20 procent
van uw aandelenluik afromen. De klassieke fondsen
hebben bij ons dan ook plaats geruimd voor fondsen
met bodembewaking’, zegt Thiels. Dat stopteken zeg
maar – tot daar en niet verder – moet de scherpe kantjes
van de beurs wat afvijlen en verzekeren dat de daling
van het fonds beperkt blijft. Bij een defensief
fonds, waarbij het gewicht van aandelen kleiner is
dan dat van obligaties, treedt het mechanisme in werking
als het fonds 5 procent onder het niveau van het
jaar voordien noteert. Bij een dynamisch fonds, waar
de focus meer op aandelen ligt, is dat 10 procent. Als
het slecht gaat op de beurs, worden aandelen omgezet
in cash. Bij een rentestijging wordt het gewicht
aan obligaties afgebouwd.

‘Die bodembewaking brengt toch gemoedsrust’,
zegt Thiels. ‘Voor een klant is het immers belangrijk
te weten of zijn fonds nu gestegen of gedaald is. Niet
of zijn belegging het beter of slechter gedaan heeft
dan verwacht.’

‘Als de beurs erg volatiel is, kunt u met dit type
fonds wel voor een zeer lange periode in cash zitten.
Om die ‘vercashing’ wat te counteren, stellen we klanten
voor om een combinatie te maken van beleggingstechnieken
en een deel van hun centen ook te
investeren in niet-beschermde fondsen, waarin de beheerder
het gewicht aan aandelen en obligaties kan
afstemmen op de marktomstandigheden, of zogenaamde
flexibele fondsen waarin de keuze
vooral door de markttrends zelf wordt bepaald.’

Vermogen intact houden

‘Er gebeurt vandaag zoveel in de wereld dat actief beheer
nog nooit zo belangrijk geweest is’, meent
Michael Broes, die bij Degroof Petercam Asset Management
samen met Carl Van Nieuwerburgh het Patrimonial-
fonds beheert – een flexibel fonds van om
en bij 200 miljoen euro, dat inzet op kapitaal –
behoud. Dat is net waar het bij klanten momenteel
om draait. ‘De meeste mensen zijn niet geïnteresseerd
in de beurs, omdat ze het niet zo
begrepen hebben op grote koersschommelingen
en crashes. Het enige waar
het hen om te doen is, is het intact houden
van hun vermogen. Dat is wat actief
beheerde fondsen proberen te doen,
want met actief beheer doe je aan risicocontrole’,
legt Schmitt uit.

“Er gebeurt
vandaag
zo veel in de
wereld dat
actief beheer
nog nooit zo
belangrijk
was.”

Michael Broes, Beheerder
Degroof Petercam

‘Financiële markten zijn ook zo complex geworden
dat klanten meer geneigd zijn om investeringsbeslissingen
aan beheerders over te laten.
Niet alleen retailklanten, ook institutionelen’,
meent Andrea Delitala, die bij Pictet Asset Management het Multi Asset Global
Opportunities-fonds beheert. ‘De marktomstandig –
heden veranderen immers zo snel, zodat je als beheerder
ook prompt moet tussenkomen.’

‘In een risicovolle omgeving proberen wij zo veel
mogelijk risico van tafel te nemen’, legt Broes uit. ‘Wij
zijn in onze aanpak niet verplicht om iets in portefeuille
te nemen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een
fonds dat zich spiegelt aan een bepaalde benchmark.
Onze enige verplichting is dat we tussen 0 en 45 procent
in aandelen moeten zitten. De rest is verdeeld
over obligaties, cash, goud, tot 10 procent in andere
fondsen en alternatieve beleggingen’, zegt hij. ‘Dat resulteert
in een portefeuille met een lage volatiliteit en
toch een interessant rendement (+2,03% in 2016).’

Comfortzone

Ook onze andere gesprekspartners proberen de vola –
tiliteit van hun fonds zo laag mogelijk te houden.
‘Klanten houden er niet van’, benadrukt Schmitt.
‘Mensen sluiten hun ogen ook niet gedurende de
looptijd van hun belegging’, treedt Delitala hem bij.
‘Noem het een impliciet
pact met onze
beleggers: we willen
hen niet uit hun comfort –
zone duwen. Het is onze taak om
in te spelen op de marktomstandig –
heden en de volatiliteit zo laag mogelijk te
houden. Het toverwoord daarbij is je aanpassen. Al is
dat momenteel een uiterst complexe taak. Door de
tussenkomst van de centrale banken zijn de rentes
fors gezakt. Het afbouwen van die stimuli zal een
impact hebben op alle activaklassen’, verzekert
Delitala.

‘Het defensieve aspect staat bij ons centraal’, legt
Broes uit. ‘Niet omdat de benchmark dat voorschrijft,
maar omdat we denken dat dit de beste mix is in een
bepaalde marktomgeving. Een fonds dat zich spiegelt
aan een benchmark, neemt bepaalde latente risico’s
op. Denk bijvoorbeeld aan de huidige rentestijging,
waardoor de obligaties in uw fonds minder waard
worden. Zo’n fonds kan dan wel minder inzetten op
obligaties, maar niet helemaal uitstappen. We proberen
een goed evenwicht te vinden tussen de activaklassen,
in functie van het risicoprofiel van de klant.
We stellen ons daarbij altijd de vraag: hoe bent u
perfect gediversifieerd tussen renteblootstelling en
aandelenrisico? Het antwoord op die vraag maakt
dat we onze aandelen positie in 2016 op een bepaald
moment hebben afgebouwd tot 9 procent.’

‘Onlangs hebben we het aandelengewicht in ons
fonds verhoogd tot 24 procent. We blijven opportuniteiten
vinden, ook aan de rentekant’, benadrukt
Broes. ‘Ook wij zijn niet volledig uit obligaties gestapt,
maar hebben voor papier gekozen dat nog een zeker
rendement biedt’, stelt Delitala. Het gaat onder meer
om inflatiegelinkte en hoogrentende obligaties (uit
opkomende markten).

‘Vorig jaar was alvast een mooi voorbeeld van hoe
zo’n flexibel fonds werkt. In het eerste kwartaal, toen
de beurzen het slecht deden, zijn wij minder hard gedaald.
Toen de aandelenmarkten weer stegen, profiteerden
wij daar ook van, maar minder sterk’, vertelt
Broes.

Realistische verwachtingen

Dat is meteen een van de nadelen van gemengde
fondsen, dat als de beurzen het goed doen, ze iets
achterblijven omdat ze maar deels in aandelen
investeren. ‘Klanten zijn dan ontgoocheld
dat hun fonds niet
genoeg stijgt’, zegt Thiels.
‘Het is daarom belangrijk dat
ze een realistisch verwachtingspatroon
hebben. Op middellange
termijn mag u rekenen
op 0,5 à 1 procent rendement uit
obligaties, en 6,5 procent uit aandelen.
Op lange termijn (meer dan vijf
jaar) zouden obligaties misschien weer
meer richting een rendement van
4,5 procent kunnen gaan. Terwijl u met
aandelen kunt rekenen op een rendement
vergelijkbaar met de groei van
de wereldeconomie plus een dividend.’

‘De flexibiliteit die we hebben bij
de samenstelling van ons fonds,
maakt wel dat we ook rendement
kunnen genereren als de markten op
jaarbasis vlak noteren. Door op het juiste
moment in en uit te stappen’, zegt
Broes.

Dat actief beheer heeft natuurlijk een
kostprijs, omdat het erg arbeidsintensief
is. U indekken tegen allerlei risico’s, zoals
bij flexibele fondsen gebeurt, kost ook geld.
Vergelijk het met een brandverzekering,
daar moet u ook voor betalen.

Ruime keuze aan gemengde fondsen bij MeDirect

Via onze fondsennavigator en handige filtermogelijkheden kunt u heel eenvoudig op zoek gaan naar de beste gemengde fondsen. U kunt zoeken op naam, ISIN nummer, distributietype en regio’. Maar u kunt ook heel eenvoudig zoeken via ‘gemengde fondsen’ in de categorieën.

Of u bekijkt even onze ‘Top 5 Gemengde Fondsen’. Het MeDirect Beleggingscomité maakte een zeer strenge en objectieve fondsenselectie, gebaseerd op het uitvoerige research werk van Morningstar: enkel de combinatie van minimum 4 sterren én een analisten rapport met goud, zilver of brons resultaat.

Naast zelf beleggen in fondsen, kunt u bij MeDirect ook terecht voor kant-en-klare Modelportefeuilles van topfondsen.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Maandelijks overzicht: Een zwaluw maakt de lente niet

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect Januari was een onwaarschijnlijk goed jaardebuut. Een geruststelling voor vele beleggers na een bewogen jaar 2022. Februari