Maandelijks inzicht: blijf koel bij marktvolatiliteit in 2022

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect

Het jaar 2022 belooft er een van veel ups en downs te worden op de markten. Hoewel dit uiteraard deel uitmaakt van het hele beleggingsgebeuren, is het toch belangrijk om het hoofd koel te houden en te blijven uitkijken naar opportuniteiten.

Wat kan de beurs beïnvloeden?

De geopolitiek

Geopolitieke spanningen kunnen ook voor spanningen op de beurs zorgen. Een zeer actueel voorbeeld is het conflict Rusland – Oekraïne dat dreigt te escaleren. Rusland heeft namelijk de laatste weken stelselmatig militaire troepen opgesteld langs de grens met Oekraïne, wat de EU als een bedreiging interpreteert. Dit is het gevolg van de toenadering tot de NAVO die Oekraïne zoekt en voor wrijving zorgt met Rusland. Niet alleen de dreigende oorlog maakt de situatie delicaat, ook het feit dat Rusland een belangrijke gasleverancier is en er bepaalde gasleidingen door Oekraïne naar de rest van Europa lopen. Het verdere verloop van deze delicate situatie voorspellen is dus moeilijk. Die onzekerheid zorgt ervoor dat de (Europese) markten negatief reageren.

“Geopolitieke risico’s zijn moeilijk voorspelbaar en zorgen voor onzekerheid. Laat dat nu net iets zijn waar markten niet van houden.”

In het algemeen zijn geopolitieke risico’s moeilijk voorspelbaar en zorgen ze voor onzekerheid. Laat dat nu net iets zijn waar markten niet van houden. Berichtgevingen over dit potentieel conflict heeft bijgevolg een impact op de beurzen.

De hoge inflatie

We merken allemaal dat het leven duurder geworden is. Dit onder andere door de hoge vraag naar grondstoffen en energie. Maar hoelang blijft deze inflatie zo hoog? En hoe zullen de centrale banken hierop reageren? Vooral in de VS waar de inflatie het sterkst versnelt, is het de vraag of we dit jaar 4 renteverhogingen krijgen of toch meer.

Gevolg is dat groeibedrijven die gevoeliger zijn aan rentestijgingen, dit jaar erg volatiel zijn. Maar niet alle groeibedrijven hebben zwakke balansen of een hoge schuldgraad. Selectiviteit is belangrijk voor wie in groeiaandelen belegt met een focus op kwaliteit of zogenaamde “Qualitative Growth”.

Waardebedrijven zoals banken, voedingsbedrijven of energiebedrijven doen het in deze periodes doorgaans beter. Vooral banken kunnen genieten van stijgende rentes voor hun marges maar ook energiebedrijven profiteren van stijgende prijzen.

De pandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie laat sinds kort uitschijnen dat deze golf wel eens de laatste zou kunnen zijn en omikron dus een einde zou kunnen maken aan de pandemie. COVID-19 zou vanaf dan kunnen beschouwd worden als een endemie, zoals de griep. Maar hoe we het ook draaien of keren, het virus zal hoogstwaarschijnlijk ook dit jaar nog een impact blijven hebben op onze economie.

Een ding is zeker: dat we niet zeker zijn wat de onvoorspelbare plannen van het virus zijn. Wij zijn namelijk geen virologen en kunnen de impact van nieuwe varianten moeilijk voorspellen. We houden dus best rekening met mogelijke opstoten van volatiliteit door opstoten van het virus. 

Diversifieer en blijf beleggen

“Volatiliteit maakt deel uit van beleggen. Het is vooral belangrijk dat je in zulke periodes het hoofd koel houdt.”

Volatiliteit maakt deel uit van beleggen. Het is vooral belangrijk dat je in zulke periodes het hoofd koel houdt. Grijp naar de volgende eenvoudige maar efficiënte beleggingsprincipes:

  1. 1. Probeer de markt niet te timen. Kopen op het laagste punt en verkopen op het hoogste is het ideale scenario maar moeilijk te voorspellen. Als belegger is het steeds belangrijk dat je een langetermijnhorizon nastreeft. Dat wil niet zeggen dat je geen
    actie kan ondernemen. Herbekijk gewoon je portefeuille en stel je daarbij de vraag of je portefeuille voldoende gediversifieerd is? Komt ze nog overeen met je noden en strategie? Het zou kunnen dat je bijvoorbeeld misschien wat te veel in een bepaalde sector of een bepaald land belegt.

    2. Niet alleen een verkeerde markttiming kan ervoor zorgen dat je misschien uit de markten stapt als die uiteindelijk toch positief presteren. Ook uitstappen tijdens een correctie is niet zonder risico. Traditioneel zien we bij een herstelbeweging op de beurs dat de eerstvolgende dagen de sterkste beursprestaties noteren. Als je deze dan mist, is de kans om dat verlies goed te maken beperkt.

  2. 3. Gemengde portefeuilles met aandelen en obligaties of andere instrumenten zijn ook mogelijk om voor een professioneel risicobeheer te kiezen. Als beheerder kan je dan zoeken naar een bepaalde risicorendementsverhouding op basis van de evolutie van de markten.

  3. Volatiliteit kan ook een opportuniteit zijn. Beleg je liever geen grote bedragen in één keer? Doe dit dan gespreid door iedere maand voor hetzelfde bedrag aan te kopen. Als de markten dalen koop je meer deelbewijzen en omgekeerd. Zo creëer je een gemiddelde aankoopkoers die vooral in minder goede periodes achteraf in je voordeel spelen dan wanneer je eenmalig een groot bedrag belegt.

Wat betekent dit voor jouw beleggingen?

Cash

Cash biedt een lage rente. We verwachten zoals eerder aangehaald dat 2022 nog volatiele periodes zal kennen. Ontdek er meer over in onze eerste meinvest sessie.*

Herstel en groei

2021 was het jaar van herstel: de economie kende een herstart met goede bedrijfsresultaten. Voor 2022 staan veel macro-economische indicatoren nog op groen. Ook groeicijfers voor ontwikkelde markten blijven volgens de verwachtingen van het Internationaal Monetair Fonds bovengemiddeld, maar lager dan 2021.

Op economisch vlak zijn de hoge inflatie en de maatregelen die centrale banken zullen nemen een bron van onzekerheid. Rentestijgingen tonen aan dat er positieve economische activiteit is, hoewel het bepaalde bedrijven harder treft dan anderen. Ondanks dat groeibedrijven het iets lastiger krijgen, hebben ze toch op middellange termijn potentieel, denk maar aan technologiebedrijven. Net daarom verdienen ze een plaats in een gediversifieerde portefeuille.

Obligaties

Ook obligaties kunnen thuishoren in dit soort portefeuille. Je moet wel rekening houden dat obligaties niet enkel onderhevig zijn aan de kortetermijnrente maar ook aan de langetermijnrente. Bij een stijging van deze rentes heeft dit een negatieve impact op de waarde van je obligaties. Maar bij een vlucht naar veilige havens kan dit dan weer een tegengewicht bieden in je portefeuille.

Inflatiedruk

Inflatiedruk zal hoog blijven. De VS stelt zich momenteel de vraag hoeveel keer de FED (Amerikaanse centrale bank) in 2022 haar beleidsrente zal stijgen. In de laatste communicaties van de ECB (Europese centrale bank) worden de eerste rentestijgingen pas voor 2023 voorzien met als gevolg dat zelfs de beste spaarrekeningen vandaag een negatieve reële rente bieden tegenover de inflatie. Voor december 2021 bedroeg de Belgische inflatie 5,71%. Het is dus niet onbelangrijk om dit als belegger te overwegen in je beleggingskeuzes.

*Benieuwd naar meer financieel inzicht? Goed nieuws! Ontdek nu de eerste in een reeks online seminaries, meinvest, waarin we het hebben over de vooruitzichten voor 2022.

2022: een ‘annus horribilis’ voor spaarders!

Bron: J.P. Morgan Asset Management.

Wat de economische en financiële vooruitzichten voor 2022 betreft, lijkt één ding zeker: de beproeving voor spaarders zal waarschijnlijk aanhouden. Het nieuwe jaar kan voor hen zelfs een echt ‘annus horribilis’ worden.

In 2022 zal het tien jaar geleden zijn dat de Europese Centrale Bank in de strijd tegen deflatie haar depositorente verlaagde tot 0% (en zal het acht jaar geleden zijn dat die negatief werd). Op hun beurt waren de commerciële banken in de eurozone genoodzaakt om in lijn hiermee de spaarrente voor hun klanten te verlagen. In de afgelopen jaren was de lage rente op spaargeld in absolute termen weliswaar pijnlijk, maar doordat er sprake was van lage inflatie (gemiddeld 1%), bleven de gevolgen voor spaarders in reële termen beperkt.

Volgend jaar zal de situatie helaas waarschijnlijk verslechteren, aangezien steeds meer commerciële banken negatieve rentetarieven hanteren voor het spaargeld van hun klanten en de inflatie naar verwachting gedurende het grootste deel van het jaar meer dan 2% zal bedragen.

“Om te vermijden dat inflatie en negatieve rentevoeten onze koopkracht aantasten, zal het in 2022 belangrijker zijn dan ooit om spaargeld te spreiden over meerdere beleggingen.”

Dit is natuurlijk sneller gezegd dan gedaan. Wie het relatieve comfort van een kortetermijndeposito achter zich laat, krijgt immers te maken met blootstelling aan economische en financiële onzekerheden, die zoals altijd talrijk zijn aan het begin van een nieuw jaar.

Economische en financiële vooruitzichten

Het jaar 2021 kenmerkte zich door een sterke opleving van de mondiale economische groei als gevolg van de opheffing van de gezondheidsbeperkingen. Vanuit economisch oogpunt lijkt ook 2022 een goed jaar te worden, ook al doemen er aan de horizon enkele wolken op. Hoewel de mondiale economische groei naar verwachting zal vertragen door de gecombineerde impact van minder gunstige basiseffecten, een pandemie die endemisch wordt en de geleidelijke opheffing van een aantal noodmaatregelen van centrale banken en regeringen, zal die vermoedelijk toch sterk blijven. Dat zal dan te danken zijn aan de voortzetting van een expansief begrotingsbeleid om onze overgang naar een CO2-arme economie te financieren. Door deze aanhoudende groei, in combinatie met verdere logistieke verstoringen, stijgende grondstoffenprijzen en krappe arbeidsmarkten, zal de inflatie in 2022 waarschijnlijk boven het streefcijfer van centrale banken blijven liggen. De verwachting is daardoor dat sommige centrale banken, zoals de Amerikaanse Federal Reserve, hun monetaire beleid volgend jaar geleidelijk zullen normaliseren. Dat zullen ze dan voornamelijk doen door het uitdijen van hun balansen af te remmen.

Op de obligatiemarkten verwachten wij dat de korte rente in Europa niet of nauwelijks omhoog zal gaan, maar de lange rente zal in de loop van 2022 waarschijnlijk geleidelijk blijven stijgen. Wij verwachten dat de 10-jaarsrente in september 2022 in de Verenigde Staten boven de 2% zal liggen en dat die in Duitsland licht positief zal zijn. Deze stijging van de rentes zal wellicht wegen op de obligatiemarkten en daarom geven wij de voorkeur aan hoogrentende en converteerbare obligaties, die een kortere looptijd en een hoger rendement hebben dan staatsobligaties. Wij hebben ook een voorkeur voor Chinese staatsobligaties, luidend in renminbi.

Op de meeste aandelenmarkten was 2021 een jaar van dubbelcijferige rendementen. Dat was te danken aan economieën die weer opengingen en gunstige basiseffecten, die zorgden voor een sterk hogere groei van de bedrijfswinsten, die gemiddeld 50% bedroeg.

In 2022 zal die naar verwachting weer dalen tot een niveau van 8-10%, wat nog steeds iets boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar is. De winstgroei zou in 2022 dus steun moeten blijven bieden aan aandelen. Net als in 2021 zal hun rendement waarschijnlijk iets lager zijn dan de winstgroei, waardoor ze een positief rendement kunnen neerzetten terwijl hun waarderingen dalen.

“Daarom blijven wij voor 2022 positief over aandelen, des te meer omdat ze een middel zijn om het hoofd te bieden
aan de gestegen inflatie.”

Conclusie

Terwijl 2022 nadert, is het belangrijk dat we ons niet laten verblinden door de vele onzekerheden rond de economische en financiële vooruitzichten. Hoewel de inflatie en de stijgende langetermijnrentes zullen drukken op de reële rendementen op cash en staatsobligaties, denken wij dat de vooruitzichten voor de economische en winstgroei de aandelen en kredietmarkten in 2022 zullen ondersteunen.

Bron: J.P. Morgan Asset Management, per 20 november 2021. Deze commerciële communicatie en de opinies die ze bevat, vormen geen advies of aanbeveling met het oog op de aankoop of de verkoop van om het even welke belegging of belang dat erop betrekking heeft. Er wordt bovendien op gewezen dat de waarde van een belegging en de inkomsten die eruit voortvloeien kunnen schommelen in functie van de marktomstandigheden en dat de beleggers geen garantie hebben het belegde kapitaal volledig te recupereren.
De prestaties en de rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de huidige of toekomstige resultaten. Er is geen enkele zekerheid over het zich effectief realiseren van de voorspellingen. J.P. Morgan Asset Management is de commerciële benaming van de afdeling activabeheer van JPMorgan Chase & Co en zijn wereldwijd kantorennetwerk. Het Privacybeleid is beschikbaar op de website www.jpmorgan.com/emeaprivacy-policy.
Gepubliceerd in Europa door: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 09to213011184724

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

Maandelijks inzicht: Zet hersteljaar zich in 2022 verder?

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect

Wat staat er ons volgend jaar op economisch en financieel vlak allemaal te gebeuren? En hoe zullen die gebeurtenissen de beurs en bijgevolg onze beleggingen beïnvloeden? We kunnen rekening houden met de volgende elementen.

De economie van de eurozone veert terug op ondanks de verdere pandemische onzekerheid en de stokkende toeleveringsketen. Volgens de Europese Centrale Bank wordt verwacht dat de economie en daarmee dus de aandelenmarkten zullen groeien tot 4,6% in 2022.
Verdere fusies en overnames die eventueel plaatsvinden kunnen een extra impuls geven naarmate bedrijven hun laatste kans grijpen om te profiteren van goedkoop geld.

“De economie van de eurozone veert terug op ondanks de verdere pandemische onzekerheid en de stokkende toeleveringsketen.”

Inflatie

Zoals eerder aangehaald in onder andere het maandelijks inzicht van mei, gingen de prijzen de hoogte in door inflatie en zullen ze volgend jaar ook niet meteen gaan liggen. Veel industrieën zullen de inflatie nog voelen door bijvoorbeeld de verhoging van de energieprijzen die maken dat de productiekosten hoger zullen uitvallen. Deze kosten worden vervolgens vaak doorberekend aan de consument, die desondanks deze prijsstijgingen toch blijft uitgeven. Volgens economische experten zou de inflatie sterk aantrekken in 2021 tot 2,2%, met name onder invloed van die hogere energieprijzen. Daarna zou ze teruggaan tot 1,8% in 2023.

Bron: OESO

Centrale banken

De Europese Centrale Bank (ECB) zal haar eigen pandemische versoepelingsmaatregelen naar verwachting in het eerste kwartaal verlagen. De voorzitter van de ECB, Christine Lagarde, gaf deze maand nog de boodschap dat het zeer onwaarschijnlijk zou zijn dat de ECB haar beleidsrente in 2022 zou optrekken.

In een reactie op de hogere inflatie heeft de Federal Reserve (de Amerikaanse Centrale Bank) aangekondigd dat ze haar economische steun al snel sterker zal afbouwen. De vraag is wanneer hogere rentetarieven zullen volgen. In hun vooruitzicht voor 2022 beweren Amerikaanse bankenexperts dat de beleidsrentes van de Federal Reserve al in 2022 zouden stijgen. Dit als gevolg van de hogere inflatie die voor de nodige druk zorgt op de economie.

Omikronvariant

Zal COVID-19 nog een belangrijke rol hebben in 2022? De meeste financieel-economische strategen verwachten alvast van niet dankzij de ontwikkeling van antivirale pillen van Pfizer Inc. en Merck & Co. Een zelfs nog besmettelijkere variant zoals omikron zou volgens hen geen roet in het eten kunnen gooien. Toch leert de pandemie ons dat er geen zekerheden zijn.

China

In tegenstelling tot de ontwikkelde landen presteerden de Chinese markten slecht dit jaar. Hoewel China als eerste land in de wereld economische klappen gekregen heeft wanneer het coronavirus toesloeg, was het ook weer het eerste land dat uit de crisis geraakte. Toch kwam de economie onder druk te staan door de energiecrisis, de vastgoedperikelen van vastgoedgigant Evergrande en allerlei regelgevende hervormingen. Met deze hervormingen wenst de volksrepubliek de macht van een aantal grote ondernemingen of zeer vermogende Chinezen te beperken. Toch blijft covid ook in China nog domineren door de strikte maatregelen zoals grenscontroles met quarantaine. Zullen deze maatregelen worden opgeheven volgend jaar zodat beetje bij beetje de economie terug kan groeien en regelgevende druk vermindert?

Klimaat

“Industriële bedrijven die groene energie een plaats geven in hun groeistrategie hebben potentieel.”

Industriële bedrijven die groene energie een plaats geven in hun groeistrategie hebben potentieel. Zeker bedrijven die in een niche actief zijn hebben opportuniteiten om uit te breiden in nieuwe segmenten.

Meer algemeen heeft Europa veel bedrijven die leider zijn in duurzame technologie zoals hernieuwbare energie, elektrische auto’s of metaalrecyclage. Deze bedrijven staan op het punt om te profiteren van de grotere wereldwijde focus op duurzaamheid en de klimaatproblematiek.

En het “vernieuwingstijdperk” waarin we ons bevinden gaat nog verder dan alleen de klimaatgerelateerde investeringen. In Europa zijn er ook bedrijven die marktleider zijn in life sciences en profiteren van de grote investeringsbedragen en hun nieuwe interessante productlanceringen.

Toeleveringsketen

Hoewel door de pandemie de globale toeleveringsketen als gevolg daarvan helemaal in elkaar stuikte zou dit probleem in 2022 geleidelijk aan opgelost moeten geraken.

“Hoewel door de pandemie de globale toeleveringsketen als gevolg daarvan helemaal in elkaar stuikte zou dit probleem in 2022 geleidelijk aan opgelost moeten geraken.”

Door deze pandemie maar ook door geopolitieke problemen, heeft er een heuse verschuiving in het leveringslandschap plaatsgevonden. We ontwaakten uit een periode van lockdowns waar de economische activiteit wereldwijd grotendeels stillag. Om te voldoen aan de resterende vraag werden vooral inventarissen verkocht. De herstart in 2021 zorgde niet alleen voor een toenemende vraag, maar door de lage inventarissen werden bedrijven gedwongen om snel terug te produceren. Met bottlenecks in de toeleveringsketen als gevolg. Lees er meer over in ons maandelijks inzicht van oktober.

Daarnaast willen bedrijven nu hun leveringen meer veiligstellen waardoor ze hun leveranciers dichterbij huis gaan zoeken hoewel deze niet noodzakelijk efficiëntere producenten zijn. De kosten kunnen hoger oplopen door bijvoorbeeld de hoge koolstofprijzen. Dit is wel een noodzakelijke stap in de goede richting om weg te gaan van vervuilende brandstoffen en groenere productiemethoden te hanteren. Maar door de hogere kosten worden de prijzen duurder waardoor de inflatie op zijn beurt de hoogte in schiet.

Historisch gezien herstelt de vertraagde toeleveringsketen vrij snel na een moeilijke periode omdat de markt een antwoord vindt op de hogere vraag en haar inventaris herstelt. Er is geen reden waarom dat dit niet het geval zou zijn in 2022. Bewijs hiervan is dat de vrachtverkeerkosten nu al aan het dalen zijn.

In ander politiek en economisch nieuws

Elders in de wereld zijn er nog andere belangrijke gebeurtenissen die een invloed kunnen uitoefenen op de beurs.

Kijken we naar de zorgwekkend economische en financiële situatie in Turkije bijvoorbeeld. De nationale munteenheid van Turkije, de lira, komt ten val. Sinds dit jaar is de munt al 45% in waarde gezakt. De inflatie staat op 21% in november tegenover 4,9% in Europa die maand. Om dit tegen te gaan, zou de rente verhoogd moeten worden maar de Turkse president Erdogan gaat hier niet op in. Het Amerikaanse S&P schat de situatie alvast pessimistisch in met een B+score.

Dichter bij huis kiest het Franse volk in april volgend jaar haar nieuwe president die een impact zou kunnen hebben op de beurzen. Macron zal het niet alleen moeten opnemen tegen de traditionele partijen, maar ook tegen Eric Zemmour als nieuwkomer.

Niet alleen in Frankrijk vinden er verkiezingen plaats, ook in de Verenigde Staten wordt er opnieuw gestemd. Daar worden volgend jaar namelijk de midterms georganiseerd die eventueel ook voor volatiliteit op de markten kunnen zorgen.

Wat betekent dit voor uw beleggingen?

Omikron

Ook in 2022 zouden de ontwikkelde markten volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) boven hun historische gemiddelden van de laatste 10 jaar moeten groeien. Al zal dat zwakker zijn dan in 2021. Dit zou markten verder moeten ondersteunen volgend jaar. We moeten wel alert blijven voor periodes van hoge volatiliteit en correcties. Zo zagen we met de eerste omikronbesmettingen in Europa dat de markten nerveus reageerden op dit nieuws. Het lijkt erop dat zolang dit virus zeer actief aanwezig is, dit soort risico’s voorlopig deel zal moeten uitmaken van de beleggingswereld.

Centrale banken

Meer dan in 2021 zal het vooral uitkijken zijn naar de centrale banken. In de VS werden de eerste stappen al gezet om de ondersteuning af te bouwen. Europa volgt. Het is dus niet meer de vraag óf de steun zal afgebouwd worden maar wel in welke mate en met welke snelheid. Voor Europa gaat het dan eerder over de afbouw van aankoopprogramma’s terwijl het in de VS eerder zal gaan om de eerste renteverhogingen. Hogere rentes zetten vooral obligatieportefeuilles onder druk. Voor de aandelenbelegger is de snelheid en de mate van deze maatregelen van belang. Bedrijven met een hoge schuldenlast hebben hier uiteraard meer moeite mee. In 2022 zal het dus niet onbelangrijk zijn om naar kwalitatieve bedrijven, zowel waarde- als groeibedrijven, te zoeken met sterke balansen.

Diversificatie blijft belangrijk: zorg voor de juiste spreiding in uw beleggingsportefeuille.

Bo Van Spilbeeck, Zwangere Guy en Robinhoods kruisen de degens in de Beursrally

Bron: De Tijd 21/11/21

Maandag begint de vijfde editie van de Beursrally, de beleggerswedstrijd van De Tijd.

‘Beleggingservaring? De enige beleggingservaring die ik heb, is het beleggen van mijn boterham ’s ochtends’, zegt Zwangere Guy, de Brusselse rapper en een van de panelleden die we in deze editie van de Beursrally op de voet volgen.
‘Maar ik ga er wel alles aan doen om te winnen.’ That’s the spirit.

Wie zich inschrijft voor de Beursrally krijgt 52.000 virtuele euro’s om te beleggen in aandelen of fondsen. Zoals ons panellid Guy laat zien is deze wedstrijd zeker niet alleen bedoeld voor ervaren beleggers. Integendeel, het is een
kans voor niet-beleggers om veilig te experimenteren met beleggen op de beurs.

De Beursrally is een transparant spel: van de tienduizenden deelnemers kan je de portefeuille op elk moment raadplegen. Zo ook van onze vier panelleden: Zwangere Guy dus, VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck en twee jonge beleggers of Robinhoods:
Charlotte Van Brabander en Cédric Proost. Van Brabander is een pokerspeelster en heeft met Slim Sparen een eigen beleggingsblog. Proost studeert Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) en is voorzitter van de studentenbeleggingsclub
Capitant Antwerpen.

Ervaring

De Robinhoods hebben ondanks hun leeftijd best al enkele jaren beleggingservaring op de teller. Zij staan tegenover BV’s met weinig tot geen ervaring. ‘Ik ben zelf niet actief op de beurs, maar ik volg de financiële actualiteit
wel’, zegt Van Spilbeeck bij aankomst op Tour&Taxis, waar we de panelleden samenbrengen. Zwangere Guy, die in extremis naar Parijs moet voor een concert, spreken we digitaal. Van Spilbeeck: ‘Via mijn bank investeer ik in
fondsen en laat ik mij begeleiden. De Beursrally is een mooie gelegenheid om bij te leren en waarom niet ook zelf te gaan beleggen. Misschien kan ik zo op kosten besparen. Mijn kinderen hebben economische studies gedaan en zijn samen met
vrienden wel geïnteresseerd in beleggen. Ik zal hen zeker tips vragen. Op onze redactie moet ik misschien raad vragen aan onze financieel expert Paul D’Hoore of aan collega Faroek Özgünes.’ Özgunes nam deel
aan de eerste editie van de Beursrally.

4


De Robinhoods hebben ondanks hun leeftijd best al enkele
jaren beleggingservaring op de teller. Zij staan tegenover BV’s met weinig tot geen ervaring. ‘Ik ben zelf niet actief op de beurs, maar ik volg de financiële actualiteit wel’, zegt Van Spilbeeck bij aankomst op Tour&Taxis,
waar we de panelleden samenbrengen. Zwangere Guy, die in extremis naar Parijs moet voor een concert, spreken we digitaal. Van Spilbeeck: ‘Via mijn bank investeer ik in fondsen en laat ik mij begeleiden. De Beursrally is een mooie gelegenheid
om bij te leren en waarom niet ook zelf te gaan beleggen. Misschien kan ik zo op kosten besparen. Mijn kinderen hebben economische studies gedaan en zijn samen met vrienden wel geïnteresseerd in beleggen. Ik zal hen zeker tips vragen.
Op onze redactie moet ik misschien raad vragen aan onze financieel expert Paul D’Hoore of aan collega Faroek Özgünes.’ Özgunes nam deel aan de eerste editie van de Beursrally.

“Ik ben niet actief op de beurs. De Beursrally is een mooie gelegenheid om bij te leren en waarom niet ook zelf te gaan beleggen.”
BO VAN SPILBEECK

‘Ik doe eigenlijk alleen aan pensioensparen’, zegt Zwangere Guy. ‘Mijn vader zei altijd: je moet niet teren op de staat want die gaat je niet helpen. Dat lijkt me een goede mindset. Maar ik ken de wereld van beleggen niet en wantrouw
het banksysteem. Toen ik bouwvakker was, keek mijn bank nauwelijks naar me om. Toen ik meer geld begon te verdienen, zocht ze wel veel contact. Dat wantrouw ik een beetje.’

2

Van Brabander begon met beleggen in 2019. ‘Ik had toen net mijn appartement verkocht, waardoor ik ineens wat geld had. Via de bank ben ik in enkele fondsen en dividendaandelen gestapt. Tijdens de coronadip kreeg ik van de bank het advies
een deel te verkopen. Dat heb ik ook gedaan. Achteraf gezien was dat niet echt een goed advies. Toen ben ik zelf begonnen met beleggen, ook om kosten te besparen. Zeker op lange termijn bepalen die een belangrijk deel van je rendement.’

‘Ik heb veel boeken gelezen en cursussen gevolgd. Uiteindelijk heb ik besloten al die informatie te delen via mijn blog en via een beleggingscursus die ik geef. Ik wil met Slim Sparen niet-beleggers sensibiliseren, want in tijden van
inflatie en nulrente moet je wel beleggen om een vermogen op te bouwen. Ik wil meer financiële educatie voor iedereen.’

Proost begon met beleggen na een brief van de bank. ‘Mijn ouders hadden op een speciale rekening geld voor mij gespaard dat ik zou krijgen als ik 18 jaar was. Een paar weken daarvoor kreeg ik een brief waarin stond dat ik 1,50 euro rente
kreeg. Het bizarre was dat de kosten van de brief 2,50 euro waren, waardoor mijn vermogen dus eigenlijk minder waard was geworden. Toen ben ik op zoek gegaan naar alternatieven voor sparen. Via de bank ben ik gaan beleggen in fondsen.
Ik vond het altijd heel boeiend om te zien waarin ze beleggen. Uiteindelijk kwam ik in aanraking met Capitant.’

Proost begon vorig jaar een portefeuille op te bouwen nadat hij eerder met virtueel geld had belegd via enkele apps. ‘Toen kwam in maart de coronacrisis, waardoor alle aandelen stevig lager gingen. Bij een andere beleggingsclub, waar
ik vergaderde met mensen die veel meer ervaring hadden, zeiden die: ‘Dit is een kans die je maar weinig zal krijgen in je leven, nu is het moment om te kopen.’ Dat heb ik gedaan. Het heeft me geen windeieren gelegd.’

5

Strategie

De panelleden hebben al een strategie uitgedacht. Zwangere Guy: ‘Drie letters van het woord strategie zitten in mijn naam, dus ik heb altijd een plan. Ik begin bij wat ik ken: ik overweeg aandelen te kopen in mijn platenlabel, Universal
Music Group (UMG). Veel risico neem ik niet. Dat is gokken en dat staat wat mij betreft gelijk aan verliezen. Ook al is het virtueel, je moet nooit wild gaan doen met geld.’

“Ook al is het virtueel, je moet nooit wild gaan doen met geld.

ZWANGERE GUY

‘Naast UMG ga ik beleggen in vastgoed. Het liefst koop ik een bedrijf dat in Brussels vastgoed gespecialiseerd is, want daar sta ik het dichtste bij. Ik zie hier gewoon hoe de prijzen de afgelopen jaren zijn gestegen. Daarbij heb ik ook een emotionele
binding met vastgoed. Ik heb nog niet zo lang geleden een appartement gekocht. Ik ben de eerste in mijn familie met een eigen woning. Daar ben ik heel trots op.’

“Zoals we de jongste weken merken is de coronacrisis allesbehalve voorbij. Dat betekent ook dat de zegetocht van tech nog niet voorbij is.

CHARLOTTE VAN BRABANDER

Van Brabander zoekt haar heil liever in technologieaandelen. ‘Daar zit ik nu ook voor een belangrijk deel in belegd en ik denk dat die aandelen voort gaan stijgen. Zoals we de jongste weken merken, is de coronacrisis allesbehalve voorbij. Dat
betekent ook dat de zegetocht van tech nog niet voorbij is. Die sector profiteert enorm van de digitaliseringsboost die volgt uit de beperkende maatregelen.’

Proost kijkt ook naar aandelen in de e-commerce. ‘Deze sector profiteerde vol in de coronacrisis, doordat mensen veel meer online shopten. Dergelijke aandelen gaan het ook in de komende weken goed doen.’

“Ik vrees dat de pandemie nog niet voorbij is. Daarom ga ik voor e-commerceaandelen.”
CEDRIC PROOST

Ook Van Spilbeeck lijkt verleid te worden door tech. ‘Maar ik wil ook naar andere logische zaken kijken. Zo ga ik na of er geen bedrijven zijn die bijvoorbeeld spuiten maken waarmee de vaccins toegediend worden. Daarnaast let ik goed op koersdalingen
door nieuwe besmettingsgolven. Dat zijn goede koopmomenten.’

In tegenstelling tot de risicomijdende Zwangere Guy willen de drie niet-rappers meer risico te nemen in het spel. ‘Het is maar tien weken en je speelt om te winnen. Dan kan je niet beleggen zoals je zou doen in de echte wereld. Je moet meer
risico durven te pakken’, klinkt het in koor.

Wel of niet duurzaam?

Ook over duurzaam beleggen – een heet hangijzer op de markten – zijn de meningen verdeeld. Terwijl Van Spilbeeck, Van Brabander en Proost er relatief weinig aandacht aan willen besteden, vindt Zwangere Guy het juist heel belangrijk. ‘Ik wil
winnen, maar wel onder mijn voorwaarden. Een daarvan is duurzaamheid. We moeten groen investeren. Dat is waar we heen gaan, maar het is ook wat we nodig hebben. Voor mij is dat logisch. Kijk naar de dieselprijzen die de pan uitrijzen. We moeten
overgaan op elektrische auto’s.’

Daarom is Zwangere Guy gecharmeerd door het aandeel Tesla. ‘Tesla is een bedrijf van de toekomst. Wat de onderneming doet, is de richting die we uit moeten. Bovendien is Elon Musk een autist. Daar moet je altijd op inzetten.’

Proost kijkt kritisch naar duurzaam beleggen. ‘Ik krijg almaar meer de idee dat duurzaamheid, kortweg ESG, vooral heel erg gehypet wordt. Ik twijfel ook aan die duurzaamheidslabels. Hoe duurzaam zijn bedrijven die aan die voorwaarden voldoen
effectief?’

‘Natuurlijk zijn er bedrijven waar ik radicaal tegen ben, zoals de tabaksindustrie, maar verder besteed ik daar niet zoveel aandacht aan’, zegt Van Brabander. ‘Uiteindelijk ga ik ervan uit dat alle bedrijven in de toekomst aan
dezelfde standaarden moeten voldoen. Ik ben dus eerder rendementsgericht.’

In de werkelijke wereld zou Van Spilbeeck wel naar ESG kijken, maar niet tijdens de wedstrijd. ‘Ik vind het moeilijk te beslissen waar je wel of niet in moet zitten. Moet je een bedrijf al uitsluiten omdat een bepaalde divisie ook materialen
maakt voor gevechtsvliegtuigen?’

Dicht bij huis of niet?

De deelnemers aan de Beursrally kunnen kiezen voor aandelen op de beurzen van Brussel, Amsterdam, Parijs of Wall Street. ‘Ik ga me vooral focussen op de VS’, zegt Van Brabander. Proost sluit zich daarbij aan. ‘Zeker een aandeel
als Alibaba heeft een serieuze correctie gehad en kan weleens herstellen.’

Als het om de VS gaat, is ook Van Spilbeeck van de partij. ‘De groei is daar sneller en groter. Al beleg ik in het echte leven liever in België of Europa. Ook omdat je te maken hebt met wisselkoersrisico’s als je buiten Europa
belegt.’

Ook daar is Zwangere Guy een heel andere mening toegedaan. ‘Ik heb helemaal genoeg van die focus op de VS. Mensen kennen nog niet eens de naam van hun eigen ministers, maar ze weten allemaal wie de president van de VS is. We moeten juist
superdichtbij denken, ook bij beleggen. Wij moeten investeren in lokale groene en vooruitstrevende projecten. We hebben prachtige bedrijven in Europa zoals ASML, waar we ons aan kunnen optrekken.’

Ik doe mee!

Beleggen in fondsen of een gespreid beleggingsplan zonder instap- en uitstapkosten. Dat is een goed plan voor uw toekomst! Voor meer info, surf naar www.medirect.be.

Hoe speel ik de Beursrally?

Bron: De Tijd 18/11/21

Markten-Live-journalist Bas van der Hout geeft in zijn vlog uitgebreid uitleg over hoe je een aandeel moet kopen via Beursrally.be, hoe je teams opzet en daarnaast geeft hij tips voor mensen die nog niet weten welk aandeel ze moeten kopen.

Klik hier om je aan te melden voor de beursrally en klik hier om je te abonneren op het YouTube-kanaal van
Bull, Bear & Bas. Druk op de rode subscribeknop en op de bel voor een automatische push als een nieuwe vlog online komt.

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

Maandelijks inzicht: hersteljaar loopt op zijn einde

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect

De laatste maand van het jaar staat voor de deur en zo sluiten we 2021 bijna af. Tot nu toe was 2021 het jaar waarop de economie terug opstartte, al is de covid-19-strijd jammer genoeg nog niet gestreden. En niet alleen speelt de besmettelijke deltavariant ons parten, ook loert er een mogelijk nóg besmettelijkere variant om de hoek, namelijk de omikronvariant.

Aandelenmarkt

Als we eerst kijken naar de aandelenmarkten, dan zien we dat vooral de aandelen van de ontwikkelde landen dit jaar sterk presteerden. Uitgezonderd vorige week vrijdag…

Die vrijdag 26 november was het namelijk niet alleen Black Friday in de winkels, ook op de beurs was het een zwarte vrijdag. Het Europese Eurostoxx 50 sloot de dag af met 2,95% verlies en het Amerikaanse S&P 500 met 2,27% verlies. Gelukkig hadden de beurzen al een sterke buffer opgebouwd en hebben ze nog steeds een jaarprestatie van respectievelijk 15,11% en 22,33%.*

“Eurostoxx 50 sloot de dag af met 2,95% verlies en S&P 500 met 2,27% verlies. Gelukkig hadden de beurzen al een sterke buffer opgebouwd en hebben ze nog steeds een jaarprestatie van respectievelijk 15,11% en 22,33%”

Cyclische sectoren

Het waren de cyclische sectoren zoals grondstoffen en energie die de sterkste prestaties neerlegden. Door de lockdowns werd productie tot een strikt minimum herleid, behalve voor wie hoge inventarissen had en aan de vraag kon voldoen. Maar bij de heropstart van de economie was het noodzakelijk om zo snel mogelijk de productie te heropstarten. Dit leidde tot een hogere vraag en een aanbod dat niet kon of in bepaalde gevallen niet wou volgen. Lees hier meer over in ons maandelijks inzicht van oktober.
Resultaat: stijgende prijzen. Vandaag beter bekend als inflatie. Lees meer over inflatie in ons maandelijks inzicht van mei.

Inflatie

Sinds deze zomer is het niet zozeer covid-19 die de economen wakker houdt maar wel de inflatie, die sterk boven haar historisch gemiddelde uitsteekt. Zo was de Amerikaanse inflatie in de VS in oktober 6,2% en daarmee het hoogste cijfer sinds 1990. Voor Europa is dat cijfer 4,4%. In België was dat cijfer in november 5,64%, wat niet meer was gebeurd sinds 2008. Dergelijke inflatiecijfers waren vooral voor de eurozone in 2019, voor de covidcrisis, ondenkbaar. De Europese Centrale Bank deed er alles aan om het inflatiecijfer tot 2% te brengen. Tevergeefs. Opgelet, als we naar de kerninflatie kijken bedraagt deze slechts 2,2%. Kerninflatie is de inflatie zonder energie en voedingsprijzen. Uiteraard voelt u ook hiervan de impact maar variëren deze vrij sterk zonder dat centrale banken hieraan veel kunnen doen. Voedingsprijzen schommelen vaak als gevolg van de kwaliteit van de oogsten, terwijl inflatie in de energie vaak te maken heeft met beslissingen van olieproducerende landen om meer of minder te ontginnen.

“De hamvraag is: is deze inflatie tijdelijk of is ze structureel?”

De hamvraag is: is deze inflatie tijdelijk of is ze structureel? Momenteel zijn alle ogen gericht op de centrale banken. Hoe reageren op van deze hoge inflatie? Want hun beleid zal ook een impact hebben op uw beleggingen.

Tijdelijk

Waarom tijdelijk? Omdat door de sterke heropstart van de economie er een grote vraag is naar materialen en onderdelen zoals elektronische chips voor auto’s. Het aanbod kan niet volgen en er ontstaan bottlenecks. Er zijn bepaalde sectoren die moeten heropstarten met een vraag die bijna van nul komt, denk maar aan de passagiersvluchten. Ook doen consumenten nu hun uitgestelde aankopen met de heropening van de handel. Een normalisatie zou er evenwel moeten komen.

Structureel

Toch zijn er een aantal zorgen dat deze inflatie structureler zou zijn en wel om deze redenen:

  • 1. Arbeidskrapte zal ervoor zorgen dat de lonen stijgen en inflatoir zal werken, wat tot op heden onder controle bleef.
  • 2. Stijgende vastgoedprijzen als gevolg van de zoektocht naar grotere woningen na de lockdowns.
  • 3. De kostenimpact van de maatregelen tegen de klimaatsveranderingen die kan doorgerekend worden in consumptieprijzen.

Toch moeten we ook rekening houden met het feit dat periodes van hoge inflatie vaak gepaard gingen met een sterke groei in de actieve bevolking. Vandaag is echter het omgekeerde waar: in de meeste westerse landen is de huidige actieve bevolkingsgroep nu proportioneel minder groot. De actieve bevolking is het deel van de bevolking dat het meeste consumeert. Dus als ze proportioneel kleiner wordt, genereert ze ook minder inflatie.

De kijk van het IMF

Hieronder staan de groei- en kerninflatiecijfers van 2020 en de verwachtingen hiervan voor 2021 en 2022 die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft vrijgegeven.

2020 2021 2022
BBP Groei Kerninflatie BBP Groei Kerninflatie BBP Groei Kerninflatie
Eurozone -6,3% 0,4% 5,2% 2,1% 4,4% 1,8%
Verenigde Staten -3,4% 1,2% 6% 4,3% 5,2% 3,5%
Azië -1,3% 2,5% 6,5% 2,1% 5,7% 2,4%

Bron: IMF, World Economic outlook October 2021

Het IMF verwacht dat ontwikkelde markten als Europa en de VS volgend jaar nog boven hun historisch gemiddelde van de laatste tien jaar zullen groeien. Ook de (kern)inflatie zal nog boven het historisch gemiddelde liggen.

De kijk van de centrale banken

Het is hier dat de centrale banken een cruciale rol spelen. Enerzijds zien ze vandaag zeer hoge prijsstijgingen. Een normale reactie zou zijn om de steunprogramma’s te stoppen en de rentes te verhogen. Anderzijds zien ze ook dat de groei nog steeds sterk is maar vertraagt. Het grootste onheil zou stagflatie zijn, een omgeving zonder groei maar met sterke inflatie. Omdat heel veel bouwstenen van inflatie afkomstig zijn van deze tijdelijke herstelbewegingen, zien we dat centrale banken een dilemma
hebben.

De Europese Centrale Bank (ECB) drukt zich nog steeds uit voor het behoud van een soepel beleid daar de verwachting is dat de inflatie sterker zou kunnen terugvallen na de herstelfase. Dit terwijl de VS al begonnen is met de afbouw van het Quantitive easing programme. Bij dat programma kopen de centrale banken obligaties aan om ook de langetermijnrente laag te houden. Er wordt al gesproken over mogelijke rentestijgingen voor volgend jaar. Toch moeten de centrale banken ook het gevaar van een te hoge of structureel hoge inflatie niet totaal wegdenken als risico. Inflatie zal ook in 2022 een bron van volatiliteit zijn en de centrale banken spelen hierin een belangrijke rol: reageren ze zoals de markt het verwacht, nemen ze geen koerswijzigingen, communiceren ze duidelijk? Bij onzekerheid kan dit voor onrust op de makten zorgen. President Biden herbenoemde deze maand Jerome Powell als hoofd van de Fed (Amerikaanse Centrale Bank), wat ergens aanduidt op continuïteit in het beleid.

Wat betekent dit voor uw beleggingen?

Voor uw beleggingen is het belangrijk om voldoende te diversifiëren.

Cash

Voor cash is de reële rente momenteel negatief. De beleidsrente van de ECB staat momenteel op -0,5%. De markt verwacht niet dat dit de eerstkomende jaren nog boven 0% komt te staan.

Obligaties

Obligaties hebben nog nut als diversificatie binnen de portefeuille maar het lijkt aangewezen om hier voldoende te diversifiëren. Dit kan bijvoorbeeld door te beleggen in flexibele obligatiefondsen waar beheerders zelf hun blootstelling zonder al te veel beperkingen kunnen kiezen.

Aandelen

Voor aandelen zijn de huidige groeicijfers uiteraard positief. Voor wie een sterke en lange inflatie verwacht bieden cyclische sectoren zoals grondstoffen en energie de meeste kansen. Al moeten we voorzichtig zijn want vooral energie is ook afhankelijk van geopolitieke druk. Zo zien we bijvoorbeeld dat in november de olieprijzen daalden als gevolg van de stijging van het aantal covidbesmettingen maar ook door druk om het aanbod te verhogen.

Alles cyclisch beleggen lijkt dus gewaagd. Groeibedrijven zijn in het algemeen niet gek van stijgende rentes door een hogere schuldgraad. Toch is het moeilijk te denken dat sectoren zoals technologie de komende jaren niet zullen presteren en verder groeien.
Voor groei en stijgende rentes is het vooral zoeken naar Quality Growth, dat zijn groeiende bedrijven met sterke balansen. Denk ook aan langetermijntrends als opportuniteiten, zoals klimaatverandering of demografie.

Verder is het dus kijken hoe de hoge besmettingscijfers zullen evolueren. Zoals altijd zorgt onzekerheid voor volatiliteit. Bovendien is het nog afwachten wat voor impact de nieuwe onbekende variant met zich mee zal brengen. De vrees voor nieuwe lockdowns kan het economisch herstel natuurlijk afremmen.

*Dit zijn de koersen van maandag 29 november 2021.