Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Maandelijks overzicht: Banken veroorzaken tumult maar beurzen blijven veerkrachtig

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect

Het was een bewogen maand maart op de beurzen, die ondertussen andere zeer volatiele maanden hebben gekend. De oorzaak heeft u intussen waarschijnlijk ook vernomen en heeft te maken met de situatie van een aantal Amerikaanse banken en de bank Credit Suisse. Banken veroorzaken tumult maar beurzen blijven veerkrachtig.

Ondanks enkele moeilijke dagen bleef het verlies van de indexen beperkt. Op het moment van het schrijven van dit artikel in maart 2023 verloor de Eurostoxx 50 ongeveer 1,4% en de Amerikaanse S&P 500 stond op 0%, uiteraard met sterke schommelingen gedurende de maand zelf.

Banken in het vizier

In de VS kwamen Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank in moeilijkheden en op het Europees continent was het de Zwitserse bank Credit Suisse die in de schijnwerpers stond. De genoemde banken hebben tijdens dezelfde periode geleden aan verlies. Het waren echter telkens geïsoleerde gevallen met verschillende oorzaken. SVB verschafte vooral leningen aan jonge technologiebedrijven en waren dus sterk geconcentreerd op een bepaalde sector. Bovendien had de bank een falend risicobeleid die niet voor de nodige indikkingen zorgde.  De problemen van Credit Suisse waren echter al veel langer bekend. De bank was verwikkeld in verschillende schandalen die ze, ondanks vele herstructureringen en veranderingen in het management, niet onder controle kreeg.

De stijgende rentes zorgen ervoor dat veel financiële instellingen winstgevender kunnen zijn door beter marges, maar de stijging van de rente zorgt er anderzijds wel voor dat er “scheurtjes” in het systeem komen. De sterke rentestijging zorgde er niet alleen voor dat banken zoals SVB in moeilijkheden kwamen maar dat men ook met een vergrootglas naar de financiële sector keek.

Gelukkig zijn we niet in 2008, in de vorige financiële crisis. Uit die crisis werden er lessen getrokken en werd regelgeving, zoals toezicht, versterkt. Banken hebben grotere kapitaalbuffers en betere liquiditeitsratio’s dan toen. In 2008 was er ook een specifieke “vastgoedbubbel” in de VS. Een crisis met als oorzaak rommelhypotheken die via derivaten of andere financiële producten “geëxporteerd” werden naar de hele wereld.

Centrale banken

Centrale banken hebben niet verzwegen dat de sterke stijging interestvoeten pijn zouden kunnen doen, zoals Powell (Fed) het in 2022 zei. Dit remt inderdaad de economische activiteit af: bepaalde bedrijven zullen minder weerbaar zijn ten opzichte van rentestijgingen en dit zal ook een negatieve impact hebben op werkgelegenheid. Rentestijgingen zorgen ervoor dat de inflatie beperkt wordt en dat prijsstabiliteit wordt bereikt. Deze stabiliteit is noodzakelijk om ook op lange termijn economische stabiliteit te hebben.

Centrale banken reageren niet paniekerig op wat er vandaag gebeurt in het bankenlandschap. De ECB liet zich in maart niet afleiden en verhoogde de rente verder zoals verwacht met0,50%. De Federal Reserve (Amerikaanse centrale bank – ook Fed genoemd) verhoogde eveneens de rente in maart. Ze speelde echter op veilig met een verhoging van slechts 0,25%ten opzichte van de verwachte 0,50%. De Fed gaf ook aan dat het einde van de renteverhogingen in zicht komt.

Beide centrale banken zullen de situatie verder aftasten, niet alleen ten opzichte van de inflatie maar ook als reactie op de aanwezige spanningen op de markten.

Sterke economische data

Ondanks de malaise bij een aantal banken zien we echter dat de economische data niet slecht zijn. De werkloosheidscijfers staan op een historisch dieptepunt, en ook voor de eurozone zijn de werkloosheidscijfers beter dan voor de pandemie.

Ook vertrouwensindicatoren van aankoopdirecteurs (PMI – Purchasers Managers Index) evolueerden in maart verder positief boven de 50. Dit gebeurde zowel in Europa (54,1 komende van 52 in februari) als in de VS (53,3 komende van 50.1). PMI’s boven 50 duiden historisch gezien op een verdere groei van de economie. Standard & Poors, die de indexen berekent, concludeerde het volgende uit de laatste PMI’s:

“De PMI komt in grote lijnen overeen met een bbp-groei op jaarbasis van bijna 2%. Wat een veel positiever beeld schetst van economische veerkracht dan de dalingen die te zien waren in de tweede helft van vorig jaar en begin 2023.”

Eind maart werd ook bekend gemaakt dat orders voor kapitaalgoederen (bedrijfsinvesteringen) in de VS onverwacht in februari licht stegen met 0,2%. Uitgaves voor kapitaalgoederen zijn gevoelig voor stijgende interestvoeten, en zijn dus een belangrijke indicator in huidige tijden.

Wat voor mijn beleggingen

De meeste analisten zijn het erover eens: dit is geen bankencrisis zoals in 2008. De problemen bij een aantal banken vergroten echter de algemene bezorgdheid.  Banken zouden bijvoorbeeld restrictiever kunnen worden bij nieuwe kredietaanvragen.

Er bestaat wel verdeeldheid over een mogelijke recessie. Voor sommigen lijkt en blijft een recessie ontweken, en ook macro-economische gegevens duiden niet naar een recessie. Andere analisten hebben, volgend op het tumult bij de banken, net de kans op een recessie zien verhogen.

Voor uw beleggingen blijft het dus uiterst belangrijk om een goede spreiding te hebben binnen uw portefeuille en trouw te blijven aan uw belegginsobjectieven. Als beleggers vluchten naar veilige havens kunnen kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties en staatobligaties zorgen voor diversificatie binnen de portefeuille. De rentes zijn intussen sterk gestegen ten opzichte van een jaar geleden, waardoor deze activaklasse nu ook rente-inkomsten kan genereren. Beleggen in obligaties kan, maar ook obligatiefondsen kunnen een oplossing bieden zodat u risico’s zoals kredietrisico beter kunt spreiden. Ook kunnen deze inspelen op het renterisico, die bijvoorbeeld anders kan zijn voor obligaties op korte en op lange termijn. Gemengde fondsen bieden evenwel de mogelijkheid om zowel in obligaties als in aandelen te beleggen, waar de fondsbeheerder over de allocatie zal beslissen.

Ook binnen aandelen is spreiding belangrijk. Zowel waarde- als groeibedrijven hebben vandaag hun plaats binnen een portefeuille. Ook groeimarkten bieden nog steeds opportuniteiten voor een deel van de portefeuille. De heropening van de Chinese economie heeft een positieve invloed op Azië. Centrale banken zijn al verder in de rentecyclus, waar in bepaalde gevallen centrale banken reeds zijn overgegaan tot een soepeler monetair beleid. Groeimarkten blijven echter steeds risicovoller door onder andere geopolitieke redenen, wat voor China bijvoorbeeld het geval is. 

Hou dus steeds een gezonde spreiding in uw portefeuille met een visie op lange termijn. Twijfelt u om te beleggen? Uw aankopen spreiden in de tijd is een oplossing om uw gemiddelde aankoopkoers af te vlakken indien markten zouden dalen.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Beleg in de wereld van morgen, beleg in megatrends!

Onze wereld verandert voortdurend. Allerlei nieuwigheden spelen in op onze levensstijl en beïnvloeden onze toekomst op een positieve manier. Die nieuwigheden ontwikkelen zich tot megatrends:

Alle nieuwsartikels

Opkomende markten: terug in de gunst? 

Nu de inflatiepiek waarschijnlijk achter ons ligt en de Chinese economie in versneld tempo weer aantrekt, trekken de opkomende markten opnieuw de belangstelling van beleggers.