Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Morningstar: Aandelen zijn nog niet te duur

Bron: Morningstar en MeDirect Bank, 25/4/2017

Na een acht jaar durende stierenmarkt is het begrijpelijk dat sommige beleggers vragen beginnen te stellen. Op het moment van schrijven, noteert de S&P 500 in de Verenigde Staten op 2.350 punten, bijna 1.000 punten hoger dan vorige pieken in 2000 en 2007. En dichter bij huis heeft ook de MSCI Europe recordhoogtes bereikt.

Bij MeDirect spenderen we, samen met onze beleggingspartner Morningstar, veel tijd aan waarderingen in het kader van ‘het MeDirect Vermogensbeheer’ en proberen we net zulke vragen te beantwoorden.

Uit analyse van Morningstar blijkt dat aandelen inderdaad verhandelt worden boven hun reële waarden, maar niet buitensporig. Europese aandelen bieden beleggers een 4,7% geannualiseerd rendement in vergelijking met een geschatte eerlijke waardering van 7,4% rendement. Met andere woorden: Morningstar is van mening dat Europese aandelen in normale marktomstandigheden 7,4% rendement moeten leveren, maar omdat ze duur zijn, zullen de toekomstige rendementen minder zijn (4,7%).

Betekent dit dat beleggers beter een periode wat meer in cash zouden gaan? Het antwoord volgens Morningstar daarop is nee, want het is duidelijk dat een geannualiseerd rendement van 4,7% veel beter is dan de negatieve rendementen van cash of beleggingen in ‘ultralaag renderende overheidsobligaties’.

Een interessante categorie voor aandelen volgens Morningstar zijn ‘opkomende markten’. Deze noteren slechts marginaal boven hun reële waarde (fair value) met een verwacht geannualiseerd rendement van 7,8% de komende tien jaar. Aziatische en Japanse aandelen leveren eveneens een behoorlijk rendement.
We zijn wel voorzichtiger wat de Verenigde Staten betreft. Er bestaat immers geen twijfel dat Amerikaanse aandelen duur zijn.

Als we naar de koers-winstverhouding kijken, waarbij we de huidige koers van het aandeel delen door de winst per aandeel, noteert de MSCI Noord Amerika aan 23,8 keer de winst in vergelijking met 15 keer de winst voor opkomende markten. Dit betekent dat onze langetermijnverwachting voor Amerikaanse aandelen 2,8% bedraagt, veel lager dan in vele andere delen van de wereld.

Wat betekent dit voor de MeDirect vermogensbeheerportefeuilles? Onze portefeuilles zijn minder blootgesteld aan Amerikaanse aandelen en kennen een hogere blootstelling aan opkomende markten. We blijven echter belangrijke investeringen doen in aandelen, wat de meer dynamische portefeuilles betreft. Er is daar immers nog voldoende waarde te vinden en in vergelijking met vastrentende beleggingen en cash, kan het óók hogere langetermijnrendementen opleveren!

Dit artikel is louter informatief en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of begrepen als het geven van beleggingsadvies of –aanbevelingen.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Sluiten we 2022 met een rally?

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect 2022, een woelig beursjaar 2022 loopt op zijn einde, we zijn nog een aantal weken verwijderd van