Wat is een beleggingsfonds precies?

Bron: MeDirect

Fondsen bieden de belegger heel wat voordelen, zoals spreiding en een professioneel beheer. Maar wat is een fonds precies? Welke soorten zijn er? En hoe worden ze samengesteld? Gilles Coens, Senior Product Manager bij MeDirect, legt dit allemaal uit.

De meest gangbare beleggingsfondsen zijn de zogenaamde Instellingen voor Collectieve Beleggingen. Dat zijn aparte ondernemingen die tot doel hebben om spaargeld van veel beleggers samen te brengen. Die inleg wordt door fondsbeheerders volgens een
vooraf bepaalde strategie in een korf effecten belegd. Zo wordt uw geld gespreid over verschillende aandelen, obligaties en andere financiële producten.

Diversifiëren zonder moeite

Leg niet al uw eieren in dezelfde mand. Het is niet verstandig om al uw spaargeld in één aandeel te beleggen. Door een goede diversificatie of spreiding van uw kapitaal over meerdere activa, worden mindere prestaties van bepaalde
beleggingen opgevangen door betere prestaties van andere. Via een beleggingsfonds belegt u zonder moeite in tientallen tot honderden effecten.

Aanbod in diverse smaken en soorten

Beleggingsfondsen zijn er in allerlei smaken en soorten. Naargelang de effecten waarin belegd wordt, spreekt men van aandelenfondsen, obligatiefondsen, geldmarktfondsen, vastgoedfondsen of gemengde fondsen. Gemengde fondsen zijn vandaag in ons
land het populairst vanwege hun doorgedreven diversificatie en uitgebreid aanbod aan verschillende profielen, van zeer defensief tot zeer dynamisch.

Ook binnen die verschillende categorieën zijn er grote verschillen. Een fonds kan globaal samengesteld zijn of gelinkt worden aan een regio of sector.. Daarnaast ontstaan er tegenwoordig ook heel wat nieuwe strategieën, zoals thematische
fondsen die bijvoorbeeld focussen op technologie, digitalisering, gezondheidszorg,… Fondsen kunnen ook bepaalde duurzaamheidscriteria hanteren. Beleggers vinden dit een steeds belangrijker criterium, we zien zo meer vraag naar duurzame of “Sustainable”
fondsen.

Actief of passief beheer

Voor actief beheerde fondsen zal de beheerder op basis van een bepaald objectief en binnen een bepaald kader beleggingsinstrumenten selecteren en beheren. Hij/zij kiest er bijvoorbeeld voor om aandelen van een bepaalde sector te overwegen  op
een bepaald moment waarop ze het meest veelbelovend zijn. Dat gebeurt door specifieke keuzes te maken op basis van onder meer bedrijfs- en macro-economische analyses.’

Met passief beheer verstaan we ETF’s of Trackers. Deze instrumenten worden op de beurs verhandeld en weerspiegelen een bepaalde index, bijvoorbeeld de DJ Eurostoxx50. Er is geen keuze van welk aandeel wel of niet wordt opgenomen. De belegger selecteert
gewoon de aandelen uit de index. Hun rendement loopt dus grotendeels gelijk met de gevolgde index. De kosten van ETF’s of fondsen liggen dan ook lager, er is echter geen echt beheer die beslissingen maakt wat wel of niet binnen een korf komt.

Risico’s groot en klein

Beleggen op de beurs houdt altijd risico’s in, zowel voor het potentiële rendement als voor het geïnvesteerde kapitaal. Door de bodemrente zijn er vandaag zo goed als geen fondsen meer die een kapitaalgarantie kunnen bieden. Maar
door uw portefeuille voldoende te spreiden, kan u ook het risico spreiden en bepreken. Bovendien krijgt u als klant alleen maar fondsen aangeboden die bij uw risicoprofiel passen.

“Beheerders streven niet alleen naar rendement, maar ook naar een zo laag mogelijk risico.”

Fondsbeheerders hebben niet als doel het rendement te maximalieren maar eerder te optimaliseren. Door risicobeheer gaan ze steeds een risico/rendementsverhouding bekijken van hun portefeuille en voor een zo hoog mogelijk rendement streven, maar
niet tegen eender welk risico. Bij duurzame fondsen zal eveneens duurzaamheid als risicofactor gehanteerd worden, die zo laag mogelijk moet gehouden worden.

Waar kopen?

Als u bij uw huisbankier een fonds wil kopen, dan is de kans groot dat u het ‘huisfonds’ van de bank aangeboden krijgt. Dat is niet altijd het best presterende fonds in zijn categorie en u zal ook niet de mogelijkheid krijgen om het
fonds te kunnen vergelijken met dat van andere beheerders Bovendien kunnen de instapkosten hoog oplopen, tot soms 3 procent van uw inleg. Wie fondsen koopt via een gespecialiseerde online bank of broker, kan meestal kiezen uit een veel groter aanbod,
vaak tegen heel wat lagere kosten.

“Wie fondsen koopt via een gespecialiseerde online bank of broker, kan meestal kiezen uit een veel groter aanbod, vaak tegen heel wat lagere kosten.”

MeDirect kiest er bewust voor geen eigen fondsen aan te bieden, maar wel een wereldwijde selectie van meer dan 500 kwaliteitsfondsen, handige lijsten van topfondsen en kant-en-klare beleggingsplannen. Bovendien worden er geen instapkosten aangerekend,
met uitsluiting van een zeer beperkt aantal beleggingsfondsen waarbij instapkosten moeten geheven worden als gevolg van overeenkomsten.

Kickstart-premie-banner

1Met uitzondering van Carmignac fondsen die als gevolg van specifieke overeenkomsten onderhevig zijn aan een instapkost van 1% op het bedrag van de ondertekening. We informeren u dat roerende voorheffing of beurstaksen (TOB) geheven kunnen
worden naargelang het instrument.

2Lees de volledige actievoorwaarden.

Hoe hoger de kosten, hoe minder rendement

Bron: MeDirect

Welke kosten zijn er verbonden aan beleggen in fondsen? Waarom is het belangrijk om deze kosten zo veel mogelijk te vermijden? Jurgen Slachmuylders, Marketing Campaign Manager bij MeDirect, is onze gids door kostenland.

Welke kosten betaalt de belegger om in fondsen te beleggen?

Jurgen Slachmuylders: ‘Beleggen in fondsen is niet gratis. Een goed begrip van de kostenstructuur van een fonds kan u helpen om de juiste aanbieder te selecteren.’

Enerzijds zijn er beheerskosten die de uitgever van het fonds vergoeden, anderzijds de kosten die aangerekend worden door de verdeler van het fonds.

De beheerskosten liggen voor elk fonds vast. Fondsenuitgevers rekenen kosten aan die ingehouden worden op de return van het fonds. Daar betaalt u dus niets extra voor. Deze kosten vergoeden de fondsenbeheerder en het werk dat hij levert. Soms wordt een
deel van die kosten uitbetaald als vergoeding aan de distributeur, als een soort commissie.

De beheerskosten variëren naargelang de aard van het fonds. Voor actief beheerde fondsen, waar een fondsenmanager met een team analisten het fonds dagelijks beheert, bedraagt dat rond de 0,75 à 2,00 procent van de inleg. Voor passief beheerde
fondsen of ETFs, die een beursindex of benchmark volgen, worden wat minder kosten aangerekend, ongeveer 0,20 procent. De uitgever is altijd verplicht transparant te communiceren over die kosten in een productfiche. 

Daarbovenop rekent de fondsenverdeler – meestal een bank of een broker – vaak zelf nog extra kosten aan. Er zijn de fameuze in- en uitstapkosten die kunnen oplopen tot drie procent van de investering. Soms worden er vaste transactiekosten
aangerekend van bijvoorbeeld tien euro per transactie. Sommige distributeurs rekenen ook nog een bewaarloon aan, of kosten voor het gebruik van de website en andere servicekosten.’ 

Hoe kan MeDirect minder kosten aanrekenen dan de concurrentie?

Traditionele banken hebben een kantorennetwerk, een grote papiermolen en vaak een verouderde IT-infrastructuur te onderhouden. Daarom is hun verdienmodel anders en worden er vaak zo veel extra kosten aangerekend. Dat is uiteraard nefast voor het rendement
van de belegger.

Sinds onze oprichting in 2013 focust het zakenmodel van MeDirect op lage kosten. Onze inkomsten komen vooral van het deel van de beheerskosten dat de fondsenuitgevers ons als commissie betalen. Deze commissie is een deel van de beheerskosten en maakt
dus dat de fondsen bij MeDirect niet noodzakelijk duurder zijn dan de huisfondsen van concurrenten.

‘Door volledig digitaal te werken en geen kantorennetwerk te moeten onderhouden, kunnen we ons veroorloven lage kosten aan te rekenen.’

Door volledig digitaal te werken en geen kantorennetwerk te moeten onderhouden, kunnen we het ons veroorloven om geen in- en uitstapkosten aan te rekenen, en ook geen bewaarkosten of andere servicekosten. Voor actief beheerde fondsen factureren we ook
geen transactiekosten.’ ETF’s hebben dan relatief gezien zeer lage beheerskosten, maar aangezien ze in tegenstelling tot fondsen op de beurs verhandeld worden zijn transactiekosten wel van toepassing.

Waarom is één procent meer of minder kosten zo belangrijk voor het rendement?

Het cumulatief effect van kosten kan op termijn behoorlijk groot worden. Eigenlijk zijn jaarlijkse kosten de tegenhanger van het rente-op-rente-effect dat rendementen kan opstuwen. Ze kunnen het rendement stevig en almaar meer drukken.

Het cumulatief effect van kosten kan op termijn behoorlijk groot worden.

Stel, u investeert 10.000 euro met een jaarlijks rendement van tien procent. Na een jaar hebt u dan 11.000 euro. Investeert u die 11.000 euro vervolgens weer een jaar, dan hebt u aan het einde van dat tweede jaar 12.100 euro. In het eerste jaar verdient
u dus 1.000 euro, maar in het tweede jaar is dat 1.100 euro. Kijken we naar een termijn van 20 jaar, dan eindigt u met 67.275 euro.

Maar wat met de kosten? Bij één procent jaarlijkse kosten hebt u na 20 jaar 55.025 euro opgebouwd. Met twee procent komt u aan het eind op 44.913 euro uit. Dat is 22.362 euro minder dan in de oorspronkelijke situatie, en 10.112 euro minder
dan met één procent kosten.

Op zoek gaan naar een makelaar of bank die weinig of geen kosten aanrekent, loont dus zeker de moeite voor het rendement van uw beleggingen.

Kickstart-premie-banner

1Met
uitzondering van Carmignac fondsen die als gevolg van specifieke overeenkomsten onderhevig zijn aan een instapkost van 1% op het bedrag van de ondertekening. We informeren u dat roerende voorheffing of beurstaksen (TOB) geheven kunnen worden naargelang
het instrument.

2Lees de volledige actievoorwaarden.

De voordelen van periodiek beleggen

Bron: MeDirect

Periodiek beleggen is een eenvoudige formule met veel voordelen. Het profiteert van het kapitalisatie-effect en spreidt uw aankopen in de tijd. Hoe kan u daarvan profiteren?

Met de huidige bodemrente brengen spaarboekjes niets of nauwelijks nog wat op. Reken daar de inflatie bij, dan zit u met een negatieve reële rente. Met andere woorden: de waarde van uw geld smelt langzaam weg. ‘Beleggen geeft dan weer perspectief
naar een hoger potentieel rendement”, zegt Gilles Coens, Senior product manager bij MeDirect.

Maar op de beurs krijgt u te maken met hevige koersschommelingen. Denk maar aan de chaotische daling in maart vorig jaar bij het uitbarsten van de coronacrisis. Daarna ging het herstel erg snel. ‘Met een kristallen bol zou iedereen verkocht hebben
tegen topkoersen en gekocht hebben op de bodem. Maar aan Marketing Timing doen is af te raden. ’, waarschuwt Coens.

‘Vele beginnende beleggers koesteren de illusie dat beurskoersen te voorspellen zijn.’
Gilles Coens

‘Vele beginnende beleggers koesteren nochtans de illusie dat beurskoersen te voorspellen zijn.’ Het resultaat is vaak dat er wordt verkocht als het slecht gaat en wordt gekocht als de koersen hoog zijn. Dat is uiteraard nefast voor het rendement.

Wie automatisch en op regelmatige tijdstippen een vast bedrag belegt, koopt zowel bij lage als bij hoge beurskoersen. Op termijn vlakken die goede en minder goede instapmomenten elkaar af. En u verliest geen opportuniteiten door te wachten aan de zijlijn.
Dat komt het gemiddelde rendement op termijn ten goede.

Nachtrust

Ook de nachtrust profiteert van periodiek beleggen. De regelmaat zorgt ervoor dat u in de tijd gespreid instapt. Zo wordt de negatieve psychologische component van beleggen uitgeschakeld. Vragen die beleggers zich soms stellen zoals “koersen staan
te hoog, zou ik niet beter wachten? Of, “we hebben de bodem nog niet bereikt, het ergste moet nog komen” worden vaak gevolgd met de bedenking, “was ik toen maar ingestapt”. ‘Omdat alles automatisch en zonder emotionele
beïnvloeding verloopt, verkleint u het risico op slechte timing’, verklaart Coens.

‘Periodiek beleggen garandeert een goede nachtrust.’
Gilles Coens

Volatiliteit kan zelfs in uw voordeel spelen. Immers, als de koersen stijgen, verdient u meer rendement. En bij dalende markten koopt u meer deelbewijzen voor hetzelfde bedrag, zodat u meer profiteert van toekomstige stijgingen. De periodieke belegger
hoeft dus nooit wakker te liggen over de hamvraag die alle andere beleggers bezighoudt: gaat de beurs morgen zakken of stijgen?

Op lange termijn kennen de markten ook, doorheen alle stijgingen en dalingen, een positieve tendens. Tussen 1900 en 2020 genereerde cash een jaarlijkse return van 0,6 procent terwijl de beurs veel beter presteerde. Obligaties leverden gemiddeld 2,3 procent
en aandelen maar liefst 6,8 procent op. ‘Hoe verder uw beleggingshorizon reikt, hoe dichter u dat rendement zal benaderen.’

Kapitalisatie

Jonge beleggers hebben een groot voordeel, en dat is tijd. Indien men jaarlijks zijn winsten, interesten en dividenden niet opneemt, zullen deze op zich geïnvesteerd blijven of opnieuw belegd worden, en deze gaan op zich eveneens potentieel renderen. Dit kan je vergelijken met samengestelde interest, wat Albert Einstein ook het 8ste wereldwonder noemde. Maar ten opzichte van een spaarrekening kan het wel een hoger potentieel rendement bieden.

‘Beleggingsplannen met fondsen zijn een prima manier om periodiek te beleggen’, legt Coens uit.  Ze bieden u de mogelijkheid om goede spreiding te hebben, zelfs voor kleine maandelijkse inlages. Probeer maar eens om voor 100 euro per
maand te diversifiëren met aandelen of obligaties. Vaak zullen de kosten en het nominaal vereiste bedrag dit niet mogelijk maken.

Deelnemen aan zo’n plan kan al vanaf 100 euro per maand, met een begininleg van 2.500 euro. Een beleggingsplan is bovendien heel flexibel: u kunt het bedrag verhogen of verlagen, uw plan tijdelijk stopzetten en om het even wanneer opnieuw activeren.

Periodiek beleggen hoeft zeker niet duur te zijn. Omdat MeDirect geen instapkosten aanrekent, is periodiek beleggen niet duurder dan een eenmalige investering.

MeDirect biedt verschillende periodieke beleggingsplannen. Er is een globaal plan, met een focus op een optimale spreiding van uw effecten over verschillende regio’s, sectoren en activa. Daarnaast wordt er een duurzaam plan aangeboden, met fondsen
die voldoen aan strenge criteria inzake milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur. Tenslotte kan u ook opteren voor een volledig beheerd plan, waarbij specialisten binnen het door u uitgezet kader en met een zo laag mogelijk risico, uw rendement
optimaliseren.

Kickstart-premie-banner

1Met uitzondering van Carmignac fondsen die als gevolg van specifieke overeenkomsten onderhevig zijn aan een instapkost van 1% op het bedrag van de ondertekening. We informeren u dat roerende voorheffing of beurstaksen (TOB) geheven kunnen
worden naargelang het instrument.

2Lees de volledige actievoorwaarden.

Duurzaam beleggen: wat zijn de mogelijkheden?

Bron: MeDirect

De vraag naar duurzame beleggingen groeit exponentieel. ’Dit is een trend die we duidelijk merken op ons beleggingsplatform, waar we duurzame fondsen aanbieden zonder te pushen,’ stelt Gilles Coens, Senior Product Manager bij MeDirect vast.

‘Duurzaam beleggen is niet meer weg te denken’, verklaart Coens. ‘Er zijn veel meer klanten dan vroeger die expliciet naar duurzaamheid zoeken.’

‘Door duurzaam te beleggen streeft u niet alleen naar financiële opbrengst, maar ook naar een betere samenleving.’

En dat is goed nieuws, want die duurzaamheid heeft een impact op de volledige economie. Een bedrijf dat geen duurzaamheidsbeleid heeft, zal meer moeite ondervinden om beleggers aan te trekken. En die belegger kan u wel eens zijn, wanneer uw fondsbeheerders
beslissen om een bepaald aandeel niet te kopen omwille van duurzaamheidscriteria. Dit zou dan problematisch kunnen uitdraaien voor deze slechte leerlingen.

Maar wat maakt een fonds nu duurzaam? Er zijn drie belangrijke criteria in het duurzaamheidsverhaal: Environment, Social & Governance, oftewel ESG:

  • ‘Environment’ of ook ‘omgeving’: meestal denken we aan inspannigen die bedrijven leveren omtrent ecologische aspecten, zoals onder andere hoe ze omgaan met energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen.
  • ‘Social’ of ook ‘maatschappij’: hier kijkt men naar hoe een bedrijf omgaat met zijn werknemers en of ze voldoende gelijke kansen krijgen en gelijk behandeld worden, alsook hoe het bedrijf omgaat met zijn klanten.
  • ‘Governance’ of ook ‘deugdelijk bestuur’: hier gaat het over onder andere de onafhankelijkheid van de raad van bestuur, het fiscaal beleid of nog, hoe het bedrijf de rechten van de aandeelhouders respecteert.

Fondsen kunnen zich niet zomaar duurzaam noemen. Sinds kort zijn fondsbeheerders verplicht om het duurzaamheidsbeleid op te nemen in de prospectus (wettelijk verplichte informatie bij de aanbieding van financiële producten). We onderscheiden twee
groepen fondsen: de fondsen met ‘ESG-Integratie’ en de ‘Sustainable of impact’-fondsen. De eerste groep hanteert die duurzaamheidscreteria bij het beheer als een van de variabelen, naast bijvoorbeeld financiële analyse.
De tweede groep fondsen onderscheidt zich omdat duurzaamheid deel uitmaakt van het beleggingsbeleid. Dit zijn bijvoorbeeld fondsen die focussen op een portefeuille met bedrijven met een lage CO2-uitstoot, of die in hun beleid specifieke sectoren actief
in olie en gas, tabak, wapens,… standaard uitsluiten.

Fondsbeheerders die deze criteria toepassen hebben dus ook een nieuwe dimensie gekregen bij het beheer van hun fondsen. Het gaat niet enkel om financiële cijfers, maar ook om duurzaamheidsgegevens die ze moeten verzamelen en analyseren. Het gaat
om een zeer uitgebreid aantal datapunten die ze uit eigen analyse opstellen of die vandaag ook beschikbaar zijn in professionele tools.

‘Er zijn een aantal beheerders die zich toespitsen op duurzaam beheer. Ik denk bijvoorbeeld aan RobecoSAM of Triodos’, aldus Coens. ‘Deze beheerders hebben als objectief voorzien in een volledig duurzaam aanbod’, gaat hij verder.

Vaak bestaat het idee dat duurzame fondsen niet goed presteren, maar deze stelling is meer onjuist dan juist. Vroeger was het belegbaar universum misschien beperkt, maar intussen houden veel beursgenoteerde bedrijven er rekening mee dat duurzaamheid belangrijk
is, waardoor veel meer bedrijven dus in aanmerking komen. Wat vooral te bemerken valt, is dat duurzaamheid de bedrijfsresultaten positief kan beïnvloeden. Bedrijven die geen (of een zwak) beleid hebben omtrent bijvoorbeeld lozing van afvalwater,
arbeidsvoorwaarden, corruptie, enz. hebben een veel hoger risico op juridische vervolgingen, stakingen, afkeur van de gemeenschap enz. Deze risico’s kunnen uiteraard financiële gevolgen hebben. De duurzaamheidscriteria sluiten die natuurlijk
niet 100% uit, maar gaan deze wel sterk reduceren.

Hoe duurzaam beleggen?

Er bestaat een brede waaier aan duurzame fondsen of fondsen die ESG-criteria integreren. Dit zowel van gespecialiseerde fondshuizen, maar we observeren ook dat het aanbod meer en meer groeit bij de traditionele beheerders. Velen hebben trouwens de ambitie om in de toekomst overal ESG-criteria te integreren.

ETF’s bieden tegenwoordig ook een oplossing. Bepaalde ETF’s gaan bijvoorbeeld ondanks het passieve karakter toch ESG-criteria gebruiken voor bepaalde uitsluitingen en over-/onderwegingen tegenover de index.

Toch wat hulp nodig in de zee van mogelijkheden? MeDirect ontwikkelde samen met NN Investment Partners (NN IP) het beleggingsplan MeGreen. NN IP draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Op een paar uitzonderingen na integreren al hun fondsen ESG-criteria.
De MeGreen-fondsen gaan een stapje verder want bij deze fondsen maakt duurzaamheid deel uit van het beleggingsbeleid – ze behoren dus tot de categorie duurzame fondsen. Ze bieden een globale oplossing voor de beleggers die duurzaamheid een belangerijk
element vinden in hun belegginskeuze, en bieden eveneens de mogelijkheid om kapitaal op te bouwen met maandelijkse beleggingsplannen.

 

Kickstart-premie-banner

1Met uitzondering van Carmignac fondsen die als gevolg van specifieke overeenkomsten onderhevig zijn aan een instapkost van 1% op het bedrag van de ondertekening. We informeren u dat roerende voorheffing of beurstaksen (TOB) geheven kunnen
worden naargelang het instrument.

2Lees de volledige actievoorwaarden.

Vijf vuistregels voor gespreid beleggen

Bron: MeDirect

Op lange termijn zijn goed gespreide beleggingen de beste manier om een mooi rendement te realiseren. Waarom? En hoe gaat u daarbij te werk? Gilles Coens, Senior Product Manager bij MeDirect, bespreekt de 5 belangrijkste vuistregels.

Door de bodemrente brengen spaarboekjes zo goed als niets meer op. Als u de inflatie van de rente aftrekt, is het reële rendement zelfs negatief. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Belgen intussen ongeveer een vijfde van hun vermogen in fondsen
beleggen. Zo kan de belegger, zonder al te veel risico, toch profiteren van een vaak interessant rendement.

1. Leg een spaarbuffer aan

Een spaarbuffer maakt deel uit van elke portefeuille. ‘Een maandinkomen van minstens 3 maanden, maar optimaal zes maanden is een goede maatstaf. Bij tegenslagen als werkloosheid, ziekte of dalend inkomen, moet u de extra kosten kunnen dekken met
geld dat aan de zijlijn staat. Het zou immers jammer zijn een deel van uw effecten te moeten verkopen bij nood aan liquide middelen, misschien wel tegen nadelige koersen’, vertelt Gilles Coens.

Parkeer die centen bij voorkeur op een spaarrekening die meer opbrengt dan wat de verschillende traditionele spaarrekeningen vandaag aanbieden. Met het bedrag boven uw spaarbuffer kunt u dan beleggen en zo mikken op een potentieel hoger rendement.

2. Kies voor voldoende spreiding via fondsen

‘Het is geen goed idee om alle eieren in één mand te leggen. Al uw geld investeren in één steraandeel of één geweldig idee, is zeer risicovol’, aldus Coens.

Doordat beleggingsfondsen naargelang hun beleggingsbeleid over verschillende effecten zullen beleggen bieden ze al op zich een hoge mate aan diversificatie. Door beleggingsfondsen te combineren die in verschillende activaklassen beleggen gaat u het risico
nog verder diversifiëren. Zo ontstaat een gediversifieerde portefeuille waarbij bepaalde activaklassen potentieel positief evolueren wanneer andere dalen. Voelt een belegger zich niet geroepen om verschillende fondsen aan te kopen en te combineren,
dan kan een Multi Asset of gemengd fonds een oplossing bieden. Deze fondsen beleggen over verschillende activaklassen en bieden zo een hoge graad van diversificatie. Deze zijn tot op heden een van de meest populaire type fondsen in België.

3. Kies voor een professioneel beheer

‘Om zelf een goed gediversifieerde beleggingsportefeuille uit te bouwen, vraagt u zich vooraf best af of u de kennis, de tijd en de psychologie hebt om aandelen, fondsen en obligaties te selecteren, of u de knowhow hebt om de analyses te maken en de tools
om voldoende informatie te vergaren’, zegt Coens. ‘Vaak is ‘neen’ het eerlijke antwoord’.

Een fondsbeheerder is een professional die wél beschikt over de nodige middelen, knowhow en mankracht. Kwalitatieve beslissingen nemen op basis van het werk van een team analisten die elk een aantal effecten op de voet volgen. Met het geld dat
beleggers hem toevertrouwen, investeert de fondsbeheerder, naargelang de aard van het fonds, in aandelen, obligaties of andere financiële producten, of in een welbepaalde mix. Dit met een welbepaald objectief, om het bijvoorbeeld beter te doen
dan een referentie index en met afgebakende risicobeheer en limieten.

“Een fondsenbeheerder heeft veel meer tijd, kennis en middelen om een evenwichtige portefeuille samen te stellen dan de doorsneebelegger.”

4. Houd de blik op de lange termijn

Beleggen op de beurs is niet zonder risico. Een eenvoudige regel is dat elk potentieel hoger rendement gepaard gaat met een zeker risico. Rendement is niet gegarandeerd en het ingelegde kapitaal is niet gewaarborgd. Markten gaan op en neer, maar doorheen
die slingerbeweging is er steeds een positieve evolutie. Op lange termijn presteert een goed gespreide mix van aandelen en obligaties veel beter dan cash of een spaarboekje. ‘In fondsen beleggen is zo ongeveer het tegendeel van speculeren’,
zegt Coens.

Om van die lange termijn evolutie te profiteren, moet u wel uw rug rechten wanneer het minder goed gaat. Dat lukt alleen maar als uw beleggingshorizon verder reikt dan een volledige marktcyclus. Acht jaar is daarbij een goede vuistregel.

5. Beperk de kosten

Als een beleggingsfonds een professioneel beheer is, gaat er uiteraard ook een zekere vergoeding hier tegenover staan, namelijk beheerskosten. Deze variëren van fonds tot fonds en zullen meestal hoger zijn voor aandelenfondsen tegenover obligatiefondsen.
Deze kosten moeten steeds duidelijk vermeld worden voor de intekening en worden ingehouden op de koers van het fonds, en worden dus niet gedebiteerd van uw cash rekening. Waar u een bepaald fonds ook koopt, zal deze kost gelijk blijven.

Wat u wel kan beperken zijn de instap en/of uitstapkosten. Deze worden bij MeDirect niet aangerekend, met uitzondering van een zeer beperkt aantal fondsen waartoe we contractueel verplicht zijn deze in te houden. Bij de meeste banken kunnen instapkosten
variëren en tot 3% gaan op het ingetekend bedrag. Als u 3% instapkosten betaalt op een belegging van €100, dan moet u al meteen 3,1% presteren om dit “verlies” goed te maken.

Kickstart-premie-banner

1Met uitzondering van Carmignac fondsen die als gevolg van specifieke overeenkomsten onderhevig zijn aan een instapkost van 1% op het bedrag van de ondertekening. We informeren u dat roerende voorheffing of beurstaksen (TOB) geheven kunnen
worden naargelang het instrument.

2Lees de volledige actievoorwaarden.