De beste fondsenhuizen in Europa: Morningstar Fund Family 100

Bron: Morningstar 23/06/20

In het Fund Family 100 onderzoek belicht onze partner Morningstar de 100 grootste Europese fondsenhuizen, gemeten naar beheerd vermogen. De fondshuizen worden gerangschikt op basis van een aantal criteria, waaronder de Morningstar Analyst Rating, transparantie en aantal dienstjaren van beheerders, de Morningstar Sustainability Rating, passief en actief beheer en kosten.

Morningstar Analyst Rating

Een eerste criteria waarop de fondsenhuizen worden geanalyseerd is de Morningstar Analyst Rating (Gold, Silver en Bronze), een waardeoordeel dat een resultaat is van onafhankelijke, diepgaande en toekomstgerichte analyse waarbij het fondsenaanbod wordt beoordeeld op basis van drie pijlers: People, Process en Parent. Twee fondsenhuizen scoren hier erg goed: Fundsmith en Vanguard, die u overigens in het aanbod van MeDirect kan vinden. Vanguard weliswaar enkel in het aanbod trackers (ETF’s).

Fundsmith is een kleine, gespecialiseerde vermogensbeheerder die streeft naar maximaal beleggingsrendement voor zijn eindbeleggers. Het fondshuis biedt drie verschillende strategieën aan waar de beheerders bovendien ook zelf in belegd zijn en dat helpt om hun belangen op één lijn te brengen met die van eindbeleggers. Vanguard is dan weer een grote partij en die schaalgrootte komt onder meer tot uitdrukking in het gunstige kostenbeleid. Ook gaat het zorgvuldig om met capaciteitsbeheer.

Graph-1

Bovenstaande grafiek toont de Top-10 fondshuizen op basis van percentage Morningstar Analyst Ratings:

  • Dienstjaren en transparantie
  • Daarnaast zijn ook het aantal dienstjaren van de beheerders en de mate van transparantie belangrijke criteria in het onderzoek. Het fondsenhuis Comgest noteert het hoogst, gevolgd door MFS en Jupiter.
  • Comgest doet het uitstekend als het gaat om de collegiale besluitvormingscultuur, de partnershipstructuur en de langetermijnvisie die het verloop van het personeel beperkt en het risico op te grote afhankelijkheid van één persoon (key-person risk) vermindert. 

Graph-2

Duurzaamheid

Het Fund Family 100 onderzoek analyseert ook de mate van duurzaamheid van de fondsenhuizen. Hierbij zijn het opnieuw Comgest, MFS en Jupiter die goed scoren.

MFS heeft een van de beste gemiddelde portfolio sustainability scores, samen met Columbia Threadneedle en Fundsmith. Het fondsenaanbod van MFS bevat minder ESG-gerelateerd risico dan dat van de meeste concurrenten, en dat terwijl maar een deel van MFS’ aanbod een expliciet duurzam mandaat heeft. Verder valt op dat lokale fondsenhuizen in de Nordics het goed doen op het vlak van duurzaamheid.

Graph-3

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.