De 5 voordelen van een beleggingsplan

Bron: MeDirect 24/10/19

We zijn het er allemaal over eens dat sparen vandaag nagenoeg niets meer opbrengt. Voor een hoger rendement is het uitkijken naar alternatieven. Maar niet iedereen wil zich verdiepen in individuele aandelen en obligaties. Beleggen is doorgaans ook meer risicovol dan sparen. Met een beleggingsplan verkleint u dat risico want u spreidt dan niet alleen in de tijd, maar ook over verschillende activaklassen. Hieronder lijsten we de vijf belangrijkste voordelen op van een beleggingsplan. 

Geleidelijk aan kapitaal opbouwen

Met een beleggingsplan belegt u automatisch en op regelmatige tijdstippen een vast bedrag in een korf van verschillende beleggingsfondsen. Vele beleggingsexperts zijn het er over eens dat u zo geleidelijk aan een mooi kapitaal kan opbouwen. U bepaalt zelf hoeveel u maandelijks wil beleggen en kunt dit bedrag verhogen of verlagen, uw plan tijdelijk stopzetten en het steeds weer activeren.

Vermijden van slechte timing

Het juiste moment bepalen om te beleggen is niet eenvoudig. Door elke maand een vast bedrag te beleggen, spreidt u uw inleg over een lange periode. De ene keer koopt u dan eens aan tegen een lage koers en dan weer tegen een hoge. Zo verkleint u het risico van een slechte timing aanzienlijk, want u bouwt uw kapitaal op tegen een gemiddelde koers.

De kracht van kapitalisatie

Hoe langer u uw spaargeld kunt beleggen, hoe gunstiger dit is voor het eindresultaat. Een lager bedrag belegd op jongere leeftijd levert op lange termijn meer op dan een hoger bedrag belegd later belegd voor een kortere periode. Stel, u investeert €10.000 met een jaarlijks rendement van 5%. Na een jaar heeft u dan €10.500. Investeert u die vervolgens voor weer een jaar, dan heeft u aan het einde van dat tweede jaar €11.025. In het eerste jaar verdient u dus €500, maar in het tweede jaar is dat €525. Kijken we naar een termijn van 20 jaar, dan resulteert dit aan het eind van de periode een bedrag van €26.532.98.

Spreiding over verschillende activaklassen

Met één beleggingsfonds belegt u al gespreid over verschillende activaklassen zoals aandelen en obligaties. De diversificatie verkleint het risico gevoelig: eventuele zwakkere prestaties van één aandeel wordt opgevangen door de andere. Met een beleggingsplan vergroot u nog de spreiding want dan belegt u niet in één beleggingsfonds, maar in een 10-tal.

Toegankelijk voor iedereen

U hoeft geen groot bedrag opzij te hebben om te starten. Met een beleggingsplan van MeDirect start u al vanaf €2.500 en kunt u daarna maandelijks bijstorten vanaf €100. Het initiële instapbedrag van €2.500 is nodig omdat deze som verdeeld wordt over een 10-tal beleggingsfondsen.

Let wel op de kosten vooraleer u een beleggingsplan uitkiest, want die kunnen een aanzienlijke hap nemen uit het rendement. Vooral de traditionele banken rekenen nog instapkosten aan bij elke storting. Die variëren van 1% tot 3%. Er zijn echter spelers zoals MeDirect die helemaal geen instap- en uitstapkosten aanrekenen.

Een gespreid beleggingsplan zonder instap- en uitstapkosten. Dat is een goed plan voor uw toekomst! 
Wie nu belegt bij MeDirect ontvangt zelfs tot €500 welkomstpremie.

Uw geld investeren, maar niet uw tijd

Bron: MeDirect 24/10/19

Online vermogensbeheer is de laatste jaren aan een serieuze opmars bezig. MeDirect was in 2014 de eerste aanbieder in België, maar ondertussen zijn er verschillende andere financiële instellingen die dit ook in hun aanbod hebben opgenomen. Het wordt dan ook omschreven als de toekomst van beleggen. Niet iedereen heeft immers de tijd, het geduld en de kennis om zelf een goed gespreide beleggingsportefeuille samen te stellen en ook op te volgen.

Met online vermogensbeheer geniet u van een persoonlijke, wereldwijd gediversifieerde en volledig beheerde portefeuille. De sterke historische rendementen tonen aan dat hetzelfde kwalitiatieve beheer kan voorgelegd worden als bij het klassieke ‘private banking’. Het MeDirect-beheer leverde de voobije vijf jaar een geannualiseerd brutorendement* op van 2,97% voor de defensieve portefeuille, 4,94% voor de evenwichtige portefeuille en 5,23% voor de dynamische portefeuille.

Omdat alles digitaal verloopt, kan dit aan een lagere kost, waardoor u meer rendement overhoudt. U hoeft ook niet over een groot startkapitaal te beschikken om te beleggen. Dankzij de technologische vooruitgang krijgt het grote publiek toegang tot vermogensbeheer. Bij MeDirect start u bijvoorbeeld al vanaf €5000. Dit terwijl veel banken en vermogensbeheerders het traditionele beheer pas toegankelijk maken vanaf een minimumbedrag van €250.000. Sommigen bieden het zelfs pas aan vanaf 1 miljoen euro.

Financële technologie ten dienste van uw vermogen

Met behulp van enkele online vragen wordt uw beleggersprofiel automatisch bepaald en krijgt u een persoonlijke, gespreide portefeuille. Die wordt continu opgevolgd en indien nodig geherbalanceerd. Online vermogensbeheerders onderscheiden zich door de mate waarin de portefeuilles volledig (robotbeleggen) of gedeeltelijk met computermodellen worden beheerd. MeDirect en verschillende andere banken, kiezen bewust voor een hybride oplossing waarbij technologie gecombineerd wordt met de expertise van een investeringscomité.

Bij MeDirect werkt het investeringscomité nauw samen met Morningstar – één van de grootste onafhankelijke onderzoeksbureaus gespecialiseerd in fondsenanalyse, ratings en vermogensallocatie. Samen met de 120 specialisten van Morningstar stelt MeDirect portefeuilles samen en focust daarbij op strategische activaspreiding, een nauwgezette fondsenselectie en solide rendementen op lange termijn.

wealth-management-design5-eng

De
portefeuilles worden actief beheerd. Ze worden aangepast wanneer er zich
opportuniteiten of risico’s voordoen op de financiële markten én wanneer de
portefeuille begint af te wijken van uw profiel, bijvoorbeeld als één van de
portefeuilles te veel gewicht in aandelen heeft voor een defensief profiel.
Elke 3 maanden krijgt u een rapport met de resultaten van het afgelopen
kwartaal. Natuurlijk kunt u altijd uw rendement zelf online opvolgen.

Gezien de
lage spaarrente, sterk beïnvloed door de rentepolitiek van de ECB, beseffen
meer en meer Belgen dat sparen alleen niet meer voldoende is en dat het
belangrijk is om een deel van dat spaargeld te beleggen op lange termijn. Het
MeDirect vermogensbeheer is de ideale oplosssing voor diegenen die willen
beleggen, maar niet de tijd of de kennis hebben om het zelf te doen. Dankzij
een lage instapdrempel, lage kosten en grote transparantie maakt MeDirect vermogensbeheer
toegankelijk voor iedereen. Of u nu € 5.000 wil beleggen of € 1.000.000, u
geniet van eenzelfde kwalitiatief beheer, gericht op solide rendementen.

*Rendement
exclusief beheersvergoeding (max. 0,90%) en eventuele taksen. In het verleden
behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.

Een gespreid beleggingsplan zonder instap- en uitstapkosten. Dat is een goed plan voor uw toekomst!
Wie nu belegt bij MeDirect ontvangt zelfs tot €500 welkomstpremie.

 

Uw levensstandaard behouden na uw pensioen?

Bron: MeDirect 24/10/19

Mijn pensioen? Dat is nog ver weg, dat bekijk ik later wel. Toch is het belangrijk er nu al aan te denken. Het wettelijk pensioen is immers ruim onvoldoende om dezelfde levensstandaard te kunnen behouden. Ook het fiscaal voordelige pensioensparen schiet te kort. Dit blijft natuurlijk een belangrijke pijler maar u kunt hiermee slechts een relatief beperkt bedrag opzijzetten: maximaal 1.260 euro per jaar. 

Om later dezelfde levensstandaard te kunnen aanhouden is het dus aangewezen om tijdig te zorgen voor uw eigen appeltje voor de dorst. Een aanvullend kapitaal kunt u opbouwen via de 2de, 3de en de 4de pijler. Maar waar staan de vier pensioenpijlers nu eigenlijk voor. De eerste pensioenpijler is het wettelijke pensioen dat u van de overheid krijgt. De tweede pensioenpijler is het aanvullend pensioen (via spaarverzekering of pensioenfonds). Dat is het extra pensioenkapitaal dat een deel van de Belgen via hun werkgever opbouwen. De derde pensioenpijler is het fiscaal voordelige pensioenparen dat u zelf voorziet. De vierde pijler zijn de eigen, aanvullende initiatieven die u neemt om kapitaal op te bouwen, hetzij via sparen of beleggen.

Belang van de 4de pensioenpijler voor kapitaalopbouw

Studies tonen aan dat het aanvullend pensioen en fiscaal sparen de pensioeninkomsten verhogen met gemiddeld 17%, maar dat dit nog onvoldoende is om de pensioenkloof te dichten. Sparen via de 4de pijler blijkt de belangrijkste vorm van kapitaalopbouw voor het pensioen te zijn. De Belg doet dit voornamelijk door te sparen vian een spaarrekening, maar de hogere inflatie dan de rentevoeten zorgt echter voor een verlies van koopkracht.

Voor extra rendement dient er wat meer risico genomen te worden en doet u er het best aan om te beleggen. Met een beleggingsplan in fondsen verkleint u dat risico want u spreidt dan niet alleen in de tijd, maar ook over verschillende activaklassen. U belegt dan automatisch en op regelmatige tijdstippen een vast bedrag in een korf van verschillende beleggingsfondsen. Vele beleggingsexperts zijn het er over eens dat u zo geleidelijk aan een mooi kapitaal kan opbouwen. In dit artikel bespreken we de vijf voordelen van beleggingsplan. Periodiek beleggen kan trouwens ook via online vermogensbeheer, alleen wordt de portefeuille dan volledig voor u beheerd.

Heeft u later voldoende kapitaal opgebouwd, dan kunt u misschien ook wat vroeger met pensioen gaan. De wettelijke pensioenleeftijd werd immers opgetrokken naar 67 en niet iedereen ziet het zitten om zo lang te werken. U kunt natuurlijk altijd met vervroegd pensioen gaan, maar dat heeft gevolgen voor het pensioenbedrag en dan bent u best zeker dat er voldoende opzij staat.

Een gespreid beleggingsplan zonder instap- en uitstapkosten. Dat is een goed plan voor uw toekomst!
Wie nu belegt bij MeDirect ontvangt zelfs tot €500 welkomstpremie.