Al vijf jaar slim beleggen zonder instapkosten

Bron: MeDirect

Door de aanhoudend lage spaarrentes, kijken meer en meer Belgen naar alternatieven om te mikken op een hoger rendement. Beleggingsfondsen zijn dan vaak de eerste stap. Zij bieden immers heel wat voordelen aan startende en ervaren beleggers: denk aan risicospreiding,
de mogelijkheid om in minder toegankelijke markten te beleggen en natuurlijk professioneel beheer. Een gemengd Europees fonds (neutraal risico) bracht de voorbije vijf jaar gemiddeld ongeveer 5% per jaar op. Klassieke spaarders daarentegen verliezen
elk jaar 1 à 2% aan koopkracht omdat de inflatie boven de spaarrente uitstijgt.ʼ

Maar het is pijnlijk dat nog te veel Belgen geld verliezen als ze beleggen. Niet omdat er geen rendement zou zijn of vanwege verkeerde keuzes of beslissingen, maar omdat er bij de aankoop van fondsen steeds opnieuw dure instapkosten betaald worden. Wie
fondsen koopt via een gespecialiseerde online bank of broker, kan dit zonder instapkosten, vaak ook zonder bewaarloon. Bovendien is de keuze een heel pak groter dan bij de traditionele huisbankier.

Uitgebreide fondsenkeuze zonder overbodige kosten

Dat het anders kan, bewijst MeDirect al enkele jaren. Met meer dan 500 beleggingsfondsen van zestig gerenommeerde fondsenhuizen zoals Blackrock, Fidelity, Invesco, Robeco, M&G,… Zonder instap- en uitstapkosten! Klanten beschikken tevens over
een gratis beleggingsrekening en de bank rekent geen bewaarloon aan. Minder kosten en dus meer rendement voor de klant. Hoe wordt MeDirect dan vergoed? De beheersvergoeding van de fondsbeheerders betaalt u wel, zoals bij alle fondsen, ongeacht via
welke bank u ze aanschaft. MeDirect wordt vergoed door de fondsenbeheerder, die een deel van zijn beheersvergoeding aan de bank afstaat. En dat is voor hen voldoende, onder meer omwille van de lage kostenstructuur.

Enkele van de 60 gerenommeerde fondsenhuizen

 

 

Naast het zelf uitkiezen van fondsen, kunt u bij MeDirect ook opteren voor één van de verschillende kant-en-klare Modelportefeuilles, samengesteld door onafhankelijke partijen. Meer bepaald door het toonaangevende financieel onderzoeksbureau
Morningstar. Wederom, zonder instap- en uitstapkosten. Ideaal voor wie in één stap eenvoudig wenst te beleggen in een gespreide korf van fondsen.

Het juiste instapmoment kiezen is minstens even belangrijk als het juiste fonds. Achteraf gezien was maart 2009 een ideaal instapmoment, het begin van een jarenlange beurshausse. De markt timen is echter bijzonder moeilijk. Waarom niet elke maand – op
dezelfde dag – een bedrag in fondsen stoppen? Dit kan heel eenvoudig met de kant-en-klare Modelportefeuilles (tevens gekend als fondsenspaarplannen) van MeDirect. Zo een fondsenspaarplan is dan een goede oplossing.

Wie het beheer liever volledig aan experts overlaat, kan bij MeDirect kiezen voor vermogensbeheer. Dan belegt u is een beleggingsportefeuille van fondsen afgestemd op uw peroonlijk profiel, welke door experts wordt opgevolgd. U hoeft hier niets zelf te
doen. U leunt dus achterover terwijl de experts het werk doen voor u. Kwalitatief beheer, ondersteund door de expertise van Morningstar, aan een fractie van de kost van het traditionele beheer, én met sterke historische resultaten. Meer hierover
in volgend artikel >>

Spaarrekeningen die tot 4 keer meer opbrengen

Bron: MeDirect

Het is sowieso steeds aangewezen om een deel van uw geld te sparen. Eerst en vooral om een voldoende grote spaarbuffer te hebben voor onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een verwarmingsketel die dienst weigert. De regel is om hiervoor toch
drie tot zes maanden nettoloon opzij te hebben. Daarnaast kunt u tevens sparen voor uw pensioen, uw kinderen of gewoonweg een toekomstige aankoop.

Hierbij loont het zeker de moeite om de spaarrekeningen van de verschillende financiële instellingen te vergelijken. Dit kan bijvoorbeeld heel eenvoudig op onafhankelijke vergelijkingsites zoals Spaargids.be of Bankshopper.be. Verschillende online
banken bieden immers een veelvoud van wat de grootbanken u aan rente bieden. Zij kunnen dit dankzij hun lage kostenstructuur. Zij hebben immers geen groot kantorennet te onderhouden en hun processen zijn zo optimaal mogelijk geautomatiseerd, zodat
er minder administratief personeel dient ingezet te worden.

Spaarrekeningen met één duidelijke, attractieve rente

Sinds de start in 2013, behoren de spaarrekeningen van de online bank MeDirect tot de meest attractieve op de markt. De bank kon heel wat spaarders bekoren met haar ME3-Spaarrekening en werd tot tweemaal toe bekroond met de award ‘Spaarrekening
van het jaar’. Ze geeft een hogere intrestopbrengst dan een klassieke spaarrekening; al is de vergoeding voor deze rekening de jongste maanden enigzins teruggevallen.

In ruil kwamen er wel twéé nieuwe aantrekkelijke rekeningen bij in het aanbod: de ME6-Spaarrekening en de ME1-Spaarrekening. Deze spaarrekeningen brengen respectievelijke netto 0,40 procent (0,57% bruto – 30% roerende voorheffing) en 0,26
procent rente in het laatje (0,37% bruto – 30% roerende voorheffing).

Geen complexe getrouwheidspremie

MeDirect koos van in het begin voor spaarrekeningen met één duidelijke rente. Daarmee wil de bank sparen eenvoudig en transparant maken. Geen complexe berekeningen en onzekerheid rond een mogelijke getrouwheidspremie. Wel één
duidelijke rentevoet die u elke drie maanden krijgt uitbetaald. Hiertegenover staat wel dat u in functie van de gekozen ME-Spaarrekening, een opzegperiode dient te respecteren voor het opvragen van geld. Hoe langer de opzegperiode, hoe hoger de rente
die MeDirect u biedt:

ME1: 1 maand

ME3: 3 maanden

ME6: 6 maanden

De klassieke spaarrekeningen bestaan uit een basisrente en een getrouwheidspremie. De basisrente wordt uitbetaald voor elke dag dat het geld op het spaarboekje staat. De getrouwheidspremie daarentegen wordt pas uitbetaald wanneer het geld minstens één
jaar op het spaarboekje staat. En daar knelt nu net het schoentje. Spaarders die zich blindstaren op het totaalrendement lopen namelijk het risico een deel van hun spaaropbrengsten mis te lopen, als ze hun spaardeposito’s te vroeg opvragen.
Neem bijvoorbeeld een spaarrekening die 0,8 procent biedt, bestaande uit een getrouwheidspremie van 0,6 procent en een basisrente van 0,2 procent. Een spaarder die zijn kapitaal binnen het jaar opvraagt, ziet het totaalrendement dalen tot 0,20 procent.
Dat is een verlies van 0,60 procent.

Daarnaast dient u ook op te letten voor spaarrekeningen waarbij een maandelijkse limiet is opgesteld. Deze zogenaamde ‘spaarabonnementen’ bieden een hoge basisrente en lagere getrouwheidspremie, maar u kunt bijvoorbeeld slechts tot €500
per maand storten en dus geen grote som in één keer. Door de verplichte spreiding van de stortingen, ligt het werkelijke rendement lager dan het beloofde rendement op jaarbasis. Dat komt omdat de latere stortingen geen volledig jaar
kunnen renderen.

Het is dus zaak van goed te vergelijken. Wenst u geen complexiteit, maar een eenvoudige spaarrekening mét een aantrekkelijke rente, dan zijn rekeningen zoals die van MeDirect met één duidelijke rente het best aangewezen.

      Bijkomende informatie ME-Spaarrekeningen

  • Looptijd: onbepaalde duur met opzegperiodes van 1, 3 en 6 maanden
  • De rente kan worden aangepast, maar wordt u 1, 3 of 6 maanden op voorhand via e-mail meegedeeld en u kunt ze altijd consulteren op onze website
  • Risico: gelden op spaarrekeningen bij MeDirect Bank NV (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het Belgische depositogarantiestelsel tot €100.000 per persoon. Spaargelden
    boven de €100.000 kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank. Lees hier de Informatiefiche over de Depositobescherming.
  • De ME-Spaarrekeningen zijn niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Dat wil zeggen dat de rekeningen niet onder de reglementeringen valt die recht geven op een vrijstelling van roerende voorheffing tot
    €1.880 per persoon aan intresten. MeDirect vermeldt echter steeds de nettorente nà aftrek van 30% roerende voorheffing, zodat spaarders eenvoudig de nettorente kunnen vergelijken met andere spaarrekeningen.

 

Vermogensbeheer voor iedereen aan lage kosten

Bron: MeDirect

Online vermogensbeheer is al enkele jaren doorgebroken in België en bewijst met haar knappe historische rendementen ook dezelfde, en in vele gevallen betere, kwalitatieve rendementen te kunnen voorleggen als het traditionele vermogensbeheer. Alleen
kan dit aan een fractie van de kost van het traditionele vermogensbeheer, waardoor u meer rendement overhoudt.

MeDirect was in September 2014 de eerste om Online Vermogensbeheer te introduceren in België. Het MeDirect-beheer in samenwerking met Morningstar, leverde over de voorbije drie jaar (01/01/2015 – 31/12/2017) uitstekende resultaten. Met geannualiseerde
brutorendementen* tussen de 7,78% voor het Dynamisch Profiel, 5,58% voor het Evenwichtig Profiel en 2,62% voor het Defensief Profiel. Alle vijf profielen klopten ook hun respectievelijke benchmark.

Kwalitatief beheer, ondersteund door de expertise van Morningstar

Het MeDirect-beheer is een discretionair vermogensbeheer en kunnen we categoriseren onder de noemer “laten beleggen”. Deze actief beheerde beleggingsportefeuille van fondsen is ideaal voor wie op zoek is naar een potentieel hoger rendement
zonder zich zelf te moeten verdiepen in individuele beleggingen. Het MeDirect investeringscomité, in samenwerking met Morningstar – één van de grootste onafhankelijke onderzoeksbureaus gespecialiseerd in fondsenanalyse,
ratings en vermogensallocatie – stellen deze portefeuille samen.  Daarin ligt de nadruk op activaspreiding en solide rendementen op lange termijn.

De portefeuilles worden actief beheerd. Ze worden aangepast wanneer er zich opportuniteiten of risico’s voordoen op de financiële markten én wanneer de portefeuille begint af te wijken van uw profiel, bijvoorbeeld als één van
de portefeuilles te veel gewicht in aandelen heeft voor een defensief profiel. Elke 3 maanden krijgt u een rapport met de resultaten van het afgelopen kwartaal. Natuurlijk kunt u altijd uw rendement zelf online opvolgen.

 

UW VERMOGENSBEHEERPORTEFEUILLE

IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN

 

stappen-vermogensbeheer

Lage en transparante kosten

Wat zijn de kosten hiervoor? Bij MeDirect betaalt u voor de Vermogensbeheerportefeuille geen dure instap- en uitstapkosten. Het enige wat u betaalt is de beheersvergoeding voor het beheer van uw portefeuille (0,90% BTW incl.) en de eventuele taksen bij
verkoop. Het is immers belangrijk uw kosten laag te houden. De eerste stap naar een hoger rendement start al bij het vermijden van overbodige kosten.

Lage instapbedragen

MeDirect maakt vermogensbeheer toegankelijk voor iedereen. Of u nu €5.000 of €1.000.000 wilt beleggen, MeDirect bepaalt uw beleggersprofiel en stelt u een gespreide portefeuille voor die streeft naar maximaal rendement. U leunt dus achterover
terwijl de experts het werk doen voor u. Kwalitatief beheer, ondersteund door de expertise van Morningstar, aan een fractie van de kost van het traditionele beheer, én met sterke historische resultaten

 

*Rendement exclusief beheersvergoeding (max. 0,90%) en eventuele taksen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties