Fondsen categorie aandelen wereldwijd: Economie schakelt tandje bij

Bron: Morningstar, 10/04/2017

De werkloosheid daalt, het vertrouwen onder consumenten en bedrijven neemt toe, net als de bedrijfswinsten. Waar we in 2014 nog in een heel andere situatie zaten waarbij de druk op de ECB toenam om met onconventionele maatregelen de dreigende deflatie te lijf te gaan, wordt nu al gedacht aan het moment waarop Mario Draghi een einde maakt aan het ruime monetaire beleid dat sinds de financiële crisis werd ingesteld.

In Amerika brak de Dow Jones Index in januari voor het eerst door de grens van 20.000 punten en de aantrekkende economie noopte de Fed tot de eerste renteverhoging van 2017. Hoeveel verhogingen er dit jaar nog komen hangt onder andere af het beleid van president Donald Trump, de onzekere factor die de markt nog steeds bezighoudt, net als de ontwikkelingen met betrekking tot de Brexit en de verkiezingen in verschillende Europese landen.

De MSCI World Index behaalde over de eerste drie maanden van 2017 een rendement van 4,9% in euro’s, inclusief het dividend. Dat mooie rendement is vooral te danken aan een sterke performance in februari, waarin de index 4,52% in de plus eindigde. Een veelbelovend begin van het jaar, waarmee de langjarige bullmarkt die sinds 2009 is ingezet vooralsnog aanhoudt.

Opkomende markten sterk

Wanneer we kijken naar de verschillende regio’s dan zien we dat emerging markets een sterk eerste kwartaal achter de rug hebben. Zowel Aziatische als Latijns-Amerikaanse opkomende markten hadden de wind in de zeilen, waarbij India en Mexico met dubbelcijferige rendementen aan kop gaan.

De MSCI Europe Index presteerde met een rendement van 5,96% iets beter dan de S&P 500 Index (4,44%). Binnen Europa lag de eurozone er goed bij, met een rendement van 7,11% voor de MSCI EMU Index. Japanse aandelen bleven wat achter en aandelen op het Afrikaanse continent hadden het lastig, vooral de frontier markets die veelal een licht negatief rendement realiseerden.

Sectoren

Op sectorniveau hadden de smaakmakers van 2016 het moeilijker in het eerste kwartaal van 2017. Met een olieprijs die daalde tot onder de 50 dollar per vat moesten de koersen van oliemaatschappijen terrein prijsgeven, terwijl ook mijnbouwers na een sterke januarimaand in het vervolg van het kwartaal een verlies moesten accepteren.

Aan de positieve kant treffen we de IT sector, waar Apple en Facebook de toon zetten met rendementen in euro’s van meer dan 20%. Ook de sector gezondheidszorg lag er goed bij, met een rendement van bijna 7% voor de MSCI World/Health Care. Onder andere Roche en AstraZeneca hadden de wind in de zeilen.

Verschillen in stijlen

In termen van stijlen deden small-caps het in Amerika wat slechter dan large-caps, maar was dit in Europa weer andersom. De verschillen in prestaties waren echter niet heel erg groot. Waar wel een duidelijk verschil zat, was tussen waarde en groei-aandelen. Daar waar de waardestijl in 2016 een comeback maakte, waren het groei-aandelen die in het eerste kwartaal van 2017 de kar trokken. De MSCI World/Growth Index sprokkelde ruim 7% aan rendement bij elkaar, terwijl de MSCI World/Value Index net onder de 3% bleef steken.

De top-3

De fondsen in de top-3 Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd hebben de MSCI World Index allemaal met ruime cijfers verslagen. Aan kop gaat CapitalAtWork Contrarian Equities. Het fonds wordt al sinds 1998 beheerd door Ivan Nyssen. Het fonds belegt graag tegendraads, waarbij het een sterke focus heeft op de kasstroom van een bedrijf. Het fonds heeft een sterke hang naar bedrijven uit de sectoren cyclische consumentengoederen en technologie. Bijna 60 procent van de portefeuille is belegd in Amerikaanse aandelen, waarbij Activision Blizzard, Apple en Comcast de grootste posities zijn.

Morgan Stanley Global Advantage is de nummer twee en wordt beheerd door een team van zes beheerders onder leiding van Dennis Lynch. Het fonds bestaat pas sinds 2013, maar heeft in die korte tijd een prima staat van dienst opgebouwd. Het fonds richt zich op kwaliteits-groei aandelen. De waarderingsmultiples van de portefeuille liggen ook duidelijk hoger dan de benchmark. De portefeuille is geconcentreerd met ongeveer 35 posities, waarbij het fonds geen beleggingen heeft in telecom, energie, nutsbedrijven en vastgoed. Wel sterk vertegenwoordigd zijn IT (34%) en cyclische consumentengoederen (33%), wat dus ook bepalend is voor het rendementspatroon van het fonds. De top-10 posities beslaan 51% van de portefeuille, waarbij Christian Dior, Facebook en Amazon de top-3 vormen.

Investec GSF Global Franchise wordt sinds augustus 2011 beheerd door Clyde Rossouw en volgt een vergelijkbare strategie als Morgan Stanley Global Advantage. Rossouw zoekt bedrijven van hoge kwaliteit, gekenmerkt door een duurzaam concurrentievoordeel, lage economische gevoeligheid, financieel solide met sterke balansen, hoge cash flow generatie en gedisciplineerde kapitaalallocatie. De portefeuille is met 25-40 namen geconcentreerd en wordt onafhankelijk van de benchmark belegd. Het fonds kan soms grote posities in bepaalde sectoren innemen, wat het relatieve rendement sterk kan beïnvloeden. Beleggers hoeven bij dit fonds weinig cyclische beleggingen te verwachten. Het fonds heeft in de laatste vijf jaar veel profijt gehad van zijn stijlblootstelling, wat het fonds dus in het eerste kwartaal van 2017 wederom in de kaart speelde.

De Top-3 fondsen in de categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd, gesorteerd op basis van het rendement in het eerste kwartaal van 2017, ziet er als volgt uit:

Top 3 aandelen wereldwijd

Beleggingsfondsen ISIN
CapitalAtWork Umbrella Fund – European Equities at Work C LU0078275129
Morgan Stanley INVF Global Advantage Fund LU0868754200
Investec Global Strategy Fund – Global Franchise Fund A Inc LU0426417589

Bron: Morningstar – 31 maart 2017

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van deze fondsenbeoordelaar. Fondsen zijn gerangschikt op rendement in het eerste kwartaal van 2017. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Ruime keuze aandelenfondsen bij MeDirect

Twee van de bovenvermelde fondsen in het artikel vindt u terug op het MeDirect-platform:

Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg. U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.