Persoonlijke, wereldwijd gediversifieerde en volledig voor u beheerde portefeuille.

Beleggingsplan Volledig Beheerd

Word klant en open uw plan
Gespreide portefeuille met aandacht voor rendement
2,14%
Defensieve portefeuille
3,16%
Evenwichtige portefeuille
4,01%
Dynamische portefeuille
Het MeDirect beheer, gebaseerd op strategische activaspreiding en een nauwgezette fondsenselectie, in samenwerking met de experts van Morningstar, werpt zijn vruchten af. Het eindresultaat over de voorbije vijf jaar is dan ook positief en draagt bij tot het behalen van gezonde langetermijnrendementen (5 jaar en langer) waarop het beheer van MeDirect gericht is.
*Rendement exclusief beheersvergoeding (max. 0,90%) en eventuele taksen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.
Meer informatie en de rendementen van onze vijf portefeuilles
Lagere kosten, een wereld van verschil
Bij MeDirect betaalt u alleen een beheersvergoeding van max. 0,90% per jaar (incl. BTW)** en geen andere kosten. Dus geen transactie-, instap- en uitstapkosten en kunt u indien u dat wenst te allen tijde uitstappen.
Kwalitatief beheerd voor u
Beheerd door onze experts in samenwerking met Morningstar. Strategische activaspreiding en nauwgezette fondsenselectie vormen de basis van de portefeuille.
Volg uw portefeuille op de voet 24/7 online
U heeft 24/7 inzage in de evolutie van uw portefeuille via uw online banking platform. U krijgt bovendien een driemaandelijks rapport met kwartaalprestaties.
Hoe werkt het ?
Beantwoord de vragenlijst
om uw profiel te bepalen
Ontdek uw portefeuille
aangepast aan uw persoonlijk belegginggsprofiel
Beleg in uw portefeuille,
beheerd door ons ervaren team van experts
Morningstar
Niet iedereen heeft de tijd, het geduld en de kennis om zelf een goed gespreide beleggingsportefeuille samen te stellen en ook op te volgen. Het MeDirect investeringscomité werkt hiervoor nauw samen met Morningstar, een gerenomeerd, onafhankelijk, financieel onderzoeksbureau, om de beste fondsen te selecteren voor onze portefeuilles en een gezonde activaspreiding te bepalen.
120 Morningstar analysten
Analyseren wereldwijde fondsen
Morningstar economisten en portefeuillebeheerdere
Marktanalyse en marktprognoses
Aanbevelingen beste fondsen
Vragen over sparen?
Bel ons 02 518 0000
of stuur een e-mail [email protected]
Welke fondsen kan ik alvast niet naar MeDirect overdragen?
Volgende fondsen kunnen wij helaas niet aanvaarden omdat MeDirect niet kan optreden als verdeler:
  • alle KBC fondsen
  • alle Candriam fondsen
  • een beperkte lijst van BNP Paribas fondsen
  • de Belgische pensioenspaarfondsen
Hoe worden die transacties uitgevoerd voor mijn Vermogensbeheerportefeuille?
Als u een extra bedrag wilt bijstorten, zal dit bedrag worden samengesteld volgens uw vooropgesteld beleggersprofiel, dus niet volgens de huidige samenstelling van uw Vermogensbeheerportefeuille. Het kan namelijk zijn dat door de marktomstandigheden, de fondsen in uw portefeuille ondertussen een andere weging hebben. Het grote voordeel hiervan is dat tijdens het herbalanceren per kwartaal er minder verrichtingen dienen te gebeuren. Zo betaalt u minder beurstaks bij verkopen. 

Als u een bedrag wilt opvragen, zal dit bedrag worden samengesteld op basis van de actuele wegingen van de fondsen in de Vermogensbeheerportefeuille op dat moment. De procentuele verdeling wordt per fonds naar beneden afgerond, zonder decimalen. Bijvoorbeeld 9,63% wordt dan 9%. Het overige bedrag wordt dan aan het grootste fonds in de Vermogensbeheerportefeuille toegekend om steeds op het totaal van 100% te kunnen komen. Als u het order heeft bevestigd, wordt deze doorgestuurd ter verwerking. U dient er rekening mee te houden dat fondsen niet steeds dezelfde verwerkingstijd hebben. U ontvangt een uitvoeringsbevestiging via de mailbox van de beveiligde website als alle orders verwerkt zijn. Het bedrag zal worden gestort op uw geldrekening.
Kan ik een bedrag opvragen uit mijn Vermogensbeheerportefeuille?
U kunt een bedrag opvragen uit de Vermogensbeheerportefeuille. U kunt zelf dit bedrag opvragen via de beveiligde website. U kiest uw Vermogensbeheerportefeuille via ‘Mijn beleggingen’ en verder de knop ‘Bedrag opvragen’ bovenaan uw Vermogensbeheerportefeuille overzicht. Het minimum bedrag hiervoor is €5.000. U dient er ook voor te zorgen dat er minimaal €5.000 aan beleggingen in uw portefeuille blijft. U kunt er ook voor kiezen om uw Vermogensbeheerportefeuille in zijn totaliteit te verkopen via de knop ‘Alles verkopen’. Let op: MeDirect rekent geen transactiekosten aan, maar u dient beurstaks te betalen bij verkoop van kapitalisatiefondsen en mogelijk ook meerwaardebelasting.
Kan ik mijn Vermogensbeheerportefeuille in één keer verkopen?
U kunt de volledige Vermogensbeheerportefeuille verkopen via de knop ‘Alles verkopen’. Let op: MeDirect rekent geen transactiekosten aan, maar u dient beurstaks te betalen bij verkoop van kapitalisatiefondsen en mogelijk ook meerwaardetaks. MeDirect zal tevens de nog verschuldigde vermogensbeheervergoeding proportioneel berekenen en afrekenen.