Beleggingsplan – Kapitalisatie en Inkomen

MeDirect heeft deze Beleggingsplannen samengesteld zodat u efficient en makkelijk zou kunnen beleggen.
De Kapitalisatie portefeuille bevat enkel kapitalisatiefondsen. De opbrengsten worden automatisch herbelegd met als doel aangroei van uw kapitaal.
De Inkomen portefeuille bevat voornamelijk distributiefondsen. U ontvangt dividenden op regelmatige basis.
Beleg nu in één stap in deze gediversifieerde portefeuille.
Kies uw beleggingsplan
LowMedium-LowMediumMedium-HighHigh
*De grafiek toont de historische evolutie van de waarde van het beleggingsplan berekend op basis van de historische netto inventariswaarde ('NIW') van de fondsen in het beleggingsplan uitgaande van een startbedrag van €10.000. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Informatiebron NIW: Morningstar
Kies dit beleggingsplan
Samenstelling portefeuille
Aandelen
43%
Obligaties
56%
Cash
-1%
Andere
2%
Samenstelling op 01/08/2020
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus te lezen en te beoordelen voordat u overgaat tot een belegging in deze fondsen. De KIID vat de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds samen.
We verzoeken u alle fondseninformatie door te nemen. Vervolgens vindt u de knop om verder te gaan onderaan de pagina.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,01%
waarvan 0,40% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 111,36
Beleggingsdoel
Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille met wereldwijde bedrijfsobligaties van goede kwaliteit maar heeft ook de flexibiliteit om te beleggen in andere vastrentende beleggingscategorieën van mindere kwaliteit. Alle valutarisico's worden afgedekt. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s
Risico van de specifiek onderliggende waarden

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van M&G (LUX) Investment Funds 1 (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,70%
waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 8,28
Beleggingsdoel
Het fonds streeft naar een combinatie van vermogensgroei en inkomsten om een rendement te kunnen bieden dat hoger ligt dan dat van de Europese aandelenmarkten over perioden van vijf jaar.  Ten minste 80% van het fonds wordt belegd in een waardegerichte portefeuille van Europese aandelen en het rendement wordt vergeleken met de prestatie van de MSCI Europe Net Return. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
N.V.T
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Tegenpartijrisico
Wisselkoersrisico
Volatiliteitsrisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,83%
waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 14,31
Beleggingsdoel
Het fonds streeft ernaar bovengemiddelde inkomsten op uw belegging te genereren, en tegelijkertijd de kapitaalgroei op lange termijn te behouden. Het fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. De term Europa omvat alle Europese landen inclusief het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Het fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI Europe Index. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Tegenpartijrisico
Wisselkoersrisico
Event risico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
0,98%
waarvan 0,30% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 20,91
Beleggingsdoel
Het fonds belegt ten minste 80% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten met een korte looptijd. Ten minste 70% van de totale fondsactiva worden belegd in effecten die zijn uitgedrukt in euro. De vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen van, en bedrijven en supranationale organisaties met vestiging in landen die al dan niet lidstaten van de eurozone zijn. Ten minste 80% van de totale activa van het Fonds zijn van goede kwaliteit ten tijde van de aankoop. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Legg Mason Global Funds PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,34%
waarvan 0,55% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 105,52
Beleggingsdoel
Het fonds streeft naar inkomsten en groei van de fondswaarde door te investeren in obligaties die op het moment van aankoop een hoge rating hebben. Het compartiment kan maximaal 20% beleggen in obligaties die geen deel uitmaken van de FTSE World Government Bond Index, maar die nog steeds een hoge rating hebben op het moment van aankoop. Het compartiment kan beleggen in derivaten. Meer informatie vindt u in de prospectus.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s
Wisselkoersrisico
Operationeel risico
Concentratierisico
Renterisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Pictet (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,54%
waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 91,00
Beleggingsdoel
Het compartiment belegt voornamelijk in een breed scala aan overheids- en bedrijfsobligaties uitgegeven in opkomende markten (waaronder het Chinese vasteland), luidend in lokale valuta's. Hiertoe kunnen ook obligaties behoren die voldoen aan de sharia. Het Compartiment kan in alle sectoren en kredietkwaliteiten beleggen. Het Compartiment kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en kan derivaten (afgeleide producten) en gestructureerde producten gebruiken. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s
Opkomende marktenrisico
Operationeel risico
Chinees beleggingsrisico
Beleggen volgens Sjaria risico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,47%
waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 8,60
Beleggingsdoel
Het fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten met korte looptijd. Deze vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s
Wisselkoersrisico
Opkomende marktenrisico
Renterisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,46%
waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 118,44
Beleggingsdoel
Dit subfonds Robeco BP US Large Cap Equities belegt in grote ondernemingen in de VS. Het fonds bestaat voornamelijk uit aandelen met een marktkapitalisatie van meer dan USD 2 miljard. De selectie gebeurt voornamelijk door ondergewaardeerde aandelen te zoeken aan de hand van waarde, eigen onderzoek en een risicomijdende benadering. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Volatiliteitsrisico
Concentratierisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,50%
waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 91,89
Beleggingsdoel
Het fonds belegt in aandelen met lage volatiliteit (lage beweeglijkheid van de aandelenkoers) in wereldwijde opkomende markten en streeft naar het behalen van een resultaat dat vergelijkbaar is met dat van aandelen uit opkomende markten, maar met een duidelijk lager verwacht neerwaarts risico. Deze aandelen met een naar verwachting lage volatiliteit worden geselecteerd op basis van een kwantitatief model dat aandelen op verschillende manieren rangschikt. Wisselkoersschommelingen zullen de koers van het fonds daarom rechtstreeks beïnvloeden. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Opkomende marktenrisico
Chinees beleggingsrisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Man Funds plc (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,84%
waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 67,76
Beleggingsdoel
Het fonds streeft naar een langetermijnwinst door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van Japanse bedrijven. Het kan ook beleggen in schuldeffecten, valuta's, deposito's en andere fondsen en in andere landen. Het diepgaande beleggingsproces kan inhouden dat het fonds slechts een relatief beperkt aantal beleggingen bezit. Het fonds mag derivaten gebruiken. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
N.V.T
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Derivatenrisico’s
Volatiliteitsrisico
Concentratierisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,21%
waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 22,53
Beleggingsdoel
Het fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties met een rating lager dan investment grade, d.w.z. dat zij niet moeten voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid, voornamelijk uitgegeven in ontwikkelde landen. De portefeuille is breed gespreid, met een structurele voorkeur voor de iets hogere gewaardeerde obligaties. Alle valutarisico's worden afgedekt. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s
Risico van de specifiek onderliggende waarden

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Tarieven
Eenmalige instapkostenInstaptaksBewaarloon (jaarlijks)Taks op het rendementEenmalige uitstapkostenUitstaptaks
GeenGeenGeenGeenGeenGeen
Deze fondsen hebben geen eindvervaldag.
De laatste netto-inventariswaarde per fonds kan u op www.beama.be consulteren.
U kunt reeds beleggen in een beleggingsplan vanaf 2.500 EUR
Het is mogelijk dat deze fondsen swing pricing toepassen. Gelieve de prospectussen te consulteren voor meer informatie.
Pluspunten
  • Diversifiëring over verschillende fondsen met een evenwichtig risicoprofiel
  • Selectie van distributiefondsen die op regelmatige basis een dividend uitkeren
  • Zelfde voorwaarden als zelf fondsen kopen: geen instap- en uitstapkosten
Minpunten
  • Evenwichtig risicoprofiel betekent niet dat er geen verlies kan optreden
  • Geen opvolging van uw portefeuille door MeDirect
  • U betaalt 30% roerende voorheffing op de dividenduitkeringen en eventueel meerwaardebelasting bij verkoop van fondsen die meer dan 10% in obligaties beleggen. Deze afhouding is bevrijdend, dit wil zeggen dat u dit zelf niet moet aangeven op uw belastingsbrief.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be
Kies dit beleggingsplan