M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Macro Bond Fund A EUR Acc
Compartiment van M&G (LUX) Investment Funds 1 (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het fonds streeft naar een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die hoger ligt dan de wereldwijde obligatiemarkten over perioden van vijf jaar. Kernbelegging: Ten minste 80% van het fonds wordt belegd in obligaties van elke kredietkwaliteit en in door activa gedekte effecten. De obligaties zijn uitgegeven door overheden, overheidsgerelateerde instellingen, supranationale organen en bedrijven die in welk land dan ook gevestigd zijn, met inbegrip van de opkomende markten, en luiden in om het even welke valuta. Het fonds kan beleggen in Chinese obligaties die in renminbi luiden. Andere beleggingen: Het fonds kan beleggen in voorwaardelijk converteerbare schuldinstrumenten, andere fondsen en contanten of activa die vlot in contanten kunnen worden omgezet. Derivaten: Het fonds kan beleggen via derivaten en kan derivaten gebruiken om de risico's en de kosten voor het beheer van het fonds te verlagen. Samenvatting van de strategie: Het fonds is een flexibel wereldwijd obligatiefonds. De beleggingsbeheerder selecteert beleggingen op basis van een beoordeling van macro-economische factoren zoals economische groei, rentevoeten en inflatie. Deze analyse bepaalt in welke gebieden van de wereldwijde obligatiemarkten het fonds volgens de beleggingsbeheerder zou moeten beleggen om zijn doelstelling te verwezenlijken. Ook beïnvloedt ze de daaropvolgende selectie van afzonderlijke obligatieposities, alsook de valutablootstellingen van het fonds. Rendementsvergelijker: Het fonds wordt actief beheerd. De Bloomberg Barclays Global Aggregate Index is een referentiepunt waartegen het rendement van het fonds kan worden afgemeten. Glossariumtermen Door vermogen gedekte effecten: Obligaties die worden gedekt door activa die kasstromen genereren, zoals hypotheekleningen, creditcardvorderingen en autoleningen. Obligaties: Rentedragende leningen aan overheden en bedrijven. Derivaten: Financiële contracten waarvan de waarde wordt afgeleid van andere activa. Hoogrentende obligaties: Obligaties die worden uitgegeven door bedrijven die als risicovoller worden beschouwd en daarom over het algemeen een hoger niveau van rente betalen. Obligaties van beleggingskwaliteit: Obligaties met een gemiddelde of hoge kredietrating van een erkend ratingbureau. Zij worden geacht een lager risico op wanbetaling te hebben dan obligaties met lagere kredietratings. Overige informatie U kunt aandelen in het fonds kopen en verkopen op iedere werkdag. Als wij uw instructies ontvangen vóór 13:00 uur Luxemburgse tijd, worden de aandelen gekocht tegen de prijs van die dag. Alle inkomsten uit het fonds worden opgenomen in de waarde van uw belegging. Naast de kosten die zijn vermeld in de rubriek 'Kosten', zal het fonds ook portefeuilletransactiekosten oplopen die worden betaald uit de activa van het fonds. Deze kunnen uw rendement aanzienlijk beïnvloeden.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s
Wisselkoersrisico
Opkomende marktenrisico
Chinees beleggingsrisico
Renterisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 31/03/202014,92
Morningstar categorieObligaties Wereldwijd Flexibel
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU1670719613
Oprichtingsdatum26/10/2018
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,48% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressM&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, Luxembourg L-2449 Luxembourg
Naam managerJim Leaviss
Aanvangsdatum van manager26/10/2018
Websitewww.mandg.com
Totale netto activa (milj.)670.01 EUR (29/02/2020)
UCITSJa
BeheerderState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar7.16%31/03/2020
Sinds de lancering4.95%31/03/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20202.86%
1 maand-1.00%
3 maanden2.86%
6 maanden2.05%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20195.41%0.78%4.20%-0.79%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0.00%0.00%0.00%
Obligatie99.61%1.16%98.46%
Cash73.55%73.49%0.05%
Overige1.49%0.00%1.49%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
3.783.584.38
Sharpe Ratio
1.240.410.24
Sortino-ratio
2.340.700.40
Positieve maanden6.0016.0029.00
Negatieve maanden5.0019.0030.00
Slechtste maand-0.63-2.32-3.79
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
United States Treasury Notes 2.75% United States22.61
United States Treasury Notes 0.62% United States12.06
United States Treasury Bonds 3% United States9.60
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Geen data beschikbaar
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.