M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc
Compartiment van M&G (LUX) Investment Funds 1 (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het fonds streeft naar een combinatie van vermogensgroei en inkomsten om een rendement te kunnen bieden dat gebaseerd is op blootstelling aan optimale inkomstenstromen op de beleggingsmarkten. Kernbelegging: Het fonds is een flexibel fonds dat ten minste 50% belegt in obligaties. Het fonds belegt in obligaties die zijn uitgegeven door overheden of bedrijven in ontwikkelde markten of opkomende markten. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om te beleggen in een brede waaier van obligaties (zoals staatsobligaties, obligaties van beleggingskwaliteit, hoogrentende bedrijfsobligaties, obligaties zonder rating en door vermogen gedekte effecten), in alle valuta’s, afhankelijk van waar hij de grootste kansen ziet. Andere beleggingen: Het fonds kan tot 20% beleggen in aandelen van bedrijven wanneer de beleggingsbeheerder vindt dat de aandelen van een bedrijf een beter rendement bieden dan zijn obligaties. Het fonds kan ook contanten houden, naast activa die vlot in contanten kunnen worden omgezet. Gebruik van derivaten: Het fonds belegt direct en indirect via derivaten. Derivaten kunnen ook worden gebruikt om de risico’s te beheren en de kosten te verlagen, en om de impact te beperken van valutablootstellingen die voortvloeien uit de beleggingen van het fonds die niet in euro luiden. Derivaten kunnen ook worden gebruikt om een markthefboom te creëren (m.a.w. om een beleggingspositie te verkrijgen die groter is dan de waarde van het fonds). Voor meer informatie over de types van gehouden obligaties en de gebruikte derivaten kunt u het Prospectus raadplegen, dat u vindt op www.mandg.be/ fondsdocumentatie Samenvatting van de strategie: De beleggingsbeheerder selecteert beleggingen op basis van een beoordeling van factoren op macro-economisch, activa-, sector- en aandelenniveau. Beleggingen spreiden over emittenten en sectoren is een essentieel element van de strategie van het fonds, en de beheerder wordt in zijn selectie van afzonderlijke obligaties bijgestaan door een intern team van analisten. Rendementsvergelijker: Het fonds wordt actief beheerd. Een samengestelde index van 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged en 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged is een referentiepunt waartegen het rendement van het fonds kan worden afgemeten. Deze indices vertegenwoordigen respectievelijk de wereldwijde bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit, de wereldwijde hoogrentende bedrijfsobligaties en de wereldwijde staatsobligaties. Glossariumtermen Door vermogen gedekte effecten: Obligaties die worden gedekt door activa die kasstromen genereren, zoals hypotheekleningen, creditcardvorderingen en autoleningen. Obligaties: Rentedragende leningen aan overheden en bedrijven. Derivaten: Derivaten zijn financiële contracten waarvan de waarde wordt afgeleid van andere activa.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 28/09/2020 10,18
Morningstar categorie EUR Behoudend - Wereldwijd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU1670724373
Oprichtingsdatum 07/09/2018
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,45% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address M&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, Luxembourg L-2449 Luxembourg
Naam manager Richard Woolnough
Aanvangsdatum van manager 05/09/2018
Website www.mandg.com
Totale netto activa (milj.) 15 116,51 EUR (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-0,95%28/09/2020
Sinds de lancering5,37%28/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-2,94
1 maand-0,65
3 maanden1,24
6 maanden10,22
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-11,38%8,12%--
20192,98%1,23%0,39%2,05%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel2,99%0,00%2,99%
Obligatie89,63%0,30%89,33%
Cash64,32%58,45%5,87%
Overige1,82%0,00%1,82%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
11,617,126,09
Sharpe Ratio
0,080,160,45
Sortino-ratio
0,100,200,60
Positieve maanden8,0021,0036,00
Negatieve maanden3,0014,0023,00
Slechtste maand-9,09-9,09-9,09
Regio's
Regio%
Verenigd Koninkrijk1,42
Eurozone1,33
Europa - ex Euro0,23
VS0,00
Europe - opkomend0,00
Sectorweging
Sector% van aandeel
Cyclische consumptiegoederen
0,64
Energie0,64
Defensieve consumptiegoederen
0,61
Nutsbedrijven0,28
Industrie0,27
Financiële diensten0,25
Communicatiediensten0,16
Grondstoffen0,15
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Germany (Federal Republic Of) 0.1% Germany2,25
Germany (Federal Republic Of) 2% Germany2,14
Germany (Federal Republic Of) 1% Germany2,12
Germany (Federal Republic Of) 0.5% Germany2,11
Germany (Federal Republic Of) 0.5% Germany2,09
Germany (Federal Republic Of) 0% Germany2,07
Germany (Federal Republic Of) 0% Germany2,06
Germany (Federal Republic Of) 0% Germany1,93
Germany (Federal Republic Of) 0.1% Germany1,84
Germany (Federal Republic Of) 0% Germany1,69
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.