Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund A Acc EUR
Compartiment van Aberdeen Standard SICAV I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is kapitaalaanwas in combinatie met inkomsten te verkrijgen door middel van actief toewijzingsbeheer van wereldwijd toegestane beleggingen inclusief, maar niet beperkt tot, aandelen van bedrijven, obligaties (die leningen zijn die een vast of variabel rentepercentage uitbetalen) uitgegeven door overheden, banken en internationale bedrijven, het zij direct of indirect via het gebruik van beleggingsfondsen. We kunnen gebruik maken van beleggingstechnieken (waaronder derivaten) om de waarde van het Fonds te beschermen en te verbeteren en de risico's van het Fonds te beheren. Derivaten, zoals futures, opties en swaps, zijn gekoppeld aan de waardestijging en -daling van andere activa. Dat wil zeggen dat hun prijs wordt ‘afgeleid’ van andere activa. Ze kunnen rendement genereren wanneer aandelenprijzen en/of indexen dalen. Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 tot 6 jaren op te nemen. U kunt aandelen in het Fonds gewoonlijk op elke werkdag in Luxemburg vóór 13.00 uur CET kopen en verkopen.Ga naar www.aberdeen-asset.com voor een overzicht van de dagen die geen handelsdagen zijn. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan de waarde van uw aandelen toegevoegd. Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Volatiliteitsrisico
De waarde van het fonds kan dagelijks vrij hoog stijgen of dalen.
Risico van de specifiek onderliggende waarden
Het fonds kan schade ondervinden door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties of hypotheken, en kan zeer volatiel zijn.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 26/11/2021 12,56
Morningstar categorie EUR Neutraal - Wereldwijd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU1402171232
Oprichtingsdatum 13/06/2016
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,55% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a Avenue John F Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam manager Mike Brooks
Aanvangsdatum van manager 13/06/2016
Website www.aberdeenstandard.com
Totale netto activa (milj.) 292,52 EUR (31/10/2021)
UCITS Ja
Beheerder BNP Paribas Securities Services (Lux)

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar10,15%26/11/2021
3 jaar4,60%26/11/2021
5 jaar4,11%26/11/2021
Sinds de lancering4,26%26/11/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20218,52
1 maand0,87
3 maanden-0,38
6 maanden4,34
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20210,09%5,46%1,60%-
2020-14,21%8,43%2,24%6,24%
20192,69%0,29%1,07%2,37%
2018-1,62%0,08%1,52%-5,50%
20173,51%2,31%0,81%1,62%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel25,57%3,06%22,51%
Obligatie32,80%0,01%32,80%
Cash144,35%140,01%4,35%
Overige41,07%0,72%40,35%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
6,239,327,57
Sharpe Ratio
2,350,500,59
Sortino-ratio
7,900,640,76
Positieve maanden9,0024,0039,00
Negatieve maanden3,0012,0021,00
Slechtste maand-1,89-11,69-11,69
Regio's
Regio%
Verenigd Koninkrijk8,22
VS6,79
Eurozone3,90
Canada2,16
Japan0,58
Europa - ex Euro0,52
Azië - ontwikkeld0,48
Azië - opkomend0,24
Australazië0,23
Latijns-Amerika0,02
Afrika0,02
Europe - opkomend0,02
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten6,67
Technologie3,57
Vastgoed2,52
Grondstoffen2,15
Cyclische consumptiegoederen
1,95
Industrie1,91
Gezondheidszorg1,36
Communicatiediensten1,28
Defensieve consumptiegoederen
1,10
Energie0,37
Nutsbedrijven0,31
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc United Kingdom6,09
3i Infrastructure Ord Jersey2,60
Greencoat UK Wind United Kingdom2,55
BioPharma Credit Ord United Kingdom2,24
Burford Capital Ltd Financiële dienstenUnited Kingdom2,01
HICL Infrastructure PLC Ord United Kingdom1,80
Greencoat Renewables Ireland1,76
Tritax Big Box Ord United Kingdom1,72
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP Luxembourg1,66
TwentyFour Income Ord Guernsey1,56
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.