Capital Group New Perspective Fund (LUX) B
Compartiment van Capital International Fund (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

De primaire beleggingsdoelstelling van het fonds is het streven naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in gewone aandelen van ondernemingen overal ter wereld.Toekomstige inkomsten vormen een secundaire doelstelling. Beleggingsbeleid Het fonds belegt in wereldwijde aandelen met een officiële notering aan een effectenbeurs of die worden verhandeld op andere gereglementeerde markten. Het fonds belegt normaal gesproken in aandelen van ondernemingen in landen in de MSCI All Country World Index, Luxemburg en opkomende markten. Het is gericht op beleggingen in ondernemingen op wereldwijde basis met groeipotentieel op lange termijn. Om zijn primaire beleggingsdoelstelling te bereiken, belegt het fonds voornamelijk in gewone aandelen waarvan de beleggingsadviseur meent dat zij groeipotentieel hebben. Om zijn secundaire doelstelling te bereiken, belegt het fonds in gewone aandelen van ondernemingen met het potentieel om in de toekomst dividenden uit te betalen. Beleggers kunnen dagelijks aandelen van het fonds kopen en verkopen. Dit fonds is mogelijk alleen geschikt voor een belegging op lange termijn. Dividenden De aandelen in deze klasse zijn kapitalisatieaandelen; er worden geen dividenden uitgekeerd.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 23/11/2020 18,36
Morningstar categorie Aandelen Large-Cap Wereldwijd Groei
Valuta USD
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU1295551573
Oprichtingsdatum 30/10/2015
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 USD
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,63% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Capital International Management Company Sàrl Luxembourg avenue John F. Kennedy, L-1855 37/A Kennedy Luxembourg
Naam manager Jonathan Knowles
Aanvangsdatum van manager 30/10/2015
Totale netto activa (milj.) 8 984,16 USD (31/10/2020)
UCITS Ja
Beheerder J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar27,50%23/11/2020
3 jaar13,37%23/11/2020
5 jaar12,81%23/11/2020
Sinds de lancering9,08%23/11/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/202021,91
1 maand4,91
3 maanden8,06
6 maanden29,75
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-18,39%23,43%12,20%-
201913,59%4,06%-0,87%9,85%
20181,51%2,27%3,52%-13,46%
20178,67%6,68%4,43%4,75%
2016-3,13%-0,73%5,78%-1,39%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel95,56%0,00%95,56%
Obligatie0,02%0,00%0,02%
Cash4,42%0,00%4,42%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
24,2517,7115,03
Sharpe Ratio
0,740,530,67
Sortino-ratio
1,190,801,01
Positieve maanden8,0025,0043,00
Negatieve maanden4,0011,0017,00
Slechtste maand-12,59-12,59-12,59
Regio's
Regio%
VS52,80
Eurozone12,84
Europa - ex Euro7,10
Azië - ontwikkeld6,81
Verenigd Koninkrijk4,39
Japan4,29
Latijns-Amerika2,11
Azië - opkomend2,06
Canada1,53
Afrika0,69
Australazië0,46
Europe - opkomend0,29
Midden-Oosten0,18
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie18,82
Cyclische consumptiegoederen
15,84
Gezondheidszorg13,73
Financiële diensten13,11
Communicatiediensten11,27
Industrie7,55
Grondstoffen5,28
Defensieve consumptiegoederen
5,27
Energie1,83
Nutsbedrijven1,61
Vastgoed1,15
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Tesla Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States4,69
Amazon.com Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States3,37
Facebook Inc A CommunicatiedienstenUnited States3,36
Microsoft Corp TechnologieUnited States3,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan2,92
Netflix Inc CommunicatiedienstenUnited States1,64
Mastercard Inc A Financiële dienstenUnited States1,63
ASML Holding NV TechnologieNetherlands1,30
JPMorgan Chase & Co Financiële dienstenUnited States1,17
PayPal Holdings Inc Financiële dienstenUnited States1,16
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.