Robeco QI Global Conservative Equities D €
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Robeco Global Conservative Equities belegt wereldwijd in aandelen. Het fonds streeft op lange termijn naar het behalen van een resultaat dat vergelijkbaar is met dat van aandelen uit volwassen markten, maar met een duidelijk lager verwacht neerwaarts risico. Deze aandelen met een naar verwachting lagere volatiliteit worden geselecteerd met behulp van een kwantitatief model dat aandelen rangschikt op basis van verschillende factoren zoals marktgevoeligheid, volatiliteit, distress risico, waardering en sentiment. Valutarisico wordt niet afgedekt, schommelende wisselkoersen hebben dus een direct effect op de aandelenkoers van het fonds.Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark. Deze aandelencategorie keert geen dividend uit.U kunt op elke waarderingsdag participaties in het fonds kopen of verkopen. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 20/11/2020 210,37
Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0705782398
Oprichtingsdatum 13/12/2011
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,21% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Robeco Luxembourg SA 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Naam manager Jan Sytze Mosselaar
Aanvangsdatum van manager 14/12/2014
Website www.robeco.com
Totale netto activa (milj.) 392,09 EUR (31/10/2020)
UCITS Ja
Beheerder J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-10,19%20/11/2020
3 jaar2,47%20/11/2020
5 jaar2,96%20/11/2020
Sinds de lancering8,68%20/11/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-11,58
1 maand2,01
3 maanden0,58
6 maanden4,07
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-20,61%8,55%0,46%-
201913,13%2,63%6,34%1,96%
2018-3,82%3,28%4,84%-7,43%
20174,19%-2,63%-1,55%2,50%
2016-0,14%5,16%-1,19%4,11%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel99,09%0,00%99,09%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash3,50%3,26%0,23%
Overige0,68%0,00%0,67%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
21,1814,5212,07
Sharpe Ratio
-0,390,010,28
Sortino-ratio
-0,460,020,35
Positieve maanden5,0020,0032,00
Negatieve maanden7,0016,0028,00
Slechtste maand-15,02-15,02-15,02
Regio's
Regio%
VS47,75
Azië - ontwikkeld9,74
Europa - ex Euro8,31
Eurozone6,09
Canada5,10
Australazië4,74
Japan4,05
Verenigd Koninkrijk3,89
Azië - opkomend3,86
Europe - opkomend3,79
Latijns-Amerika1,36
Midden-Oosten0,34
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten17,46
Defensieve consumptiegoederen
14,86
Technologie13,43
Communicatiediensten11,91
Gezondheidszorg11,72
Cyclische consumptiegoederen
8,95
Industrie7,42
Grondstoffen5,15
Nutsbedrijven4,12
Vastgoed3,21
Energie0,80
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Apple Inc TechnologieUnited States2,57
Pfizer Inc GezondheidszorgUnited States1,99
Procter & Gamble Co Defensieve consumptiegoederenUnited States1,90
Roche Holding AG Dividend Right Cert. GezondheidszorgSwitzerland1,59
Walmart Inc Defensieve consumptiegoederenUnited States1,54
Oracle Corp TechnologieUnited States1,47
Target Corp Defensieve consumptiegoederenUnited States1,42
JPMorgan Chase & Co Financiële dienstenUnited States1,40
Dollar General Corp Defensieve consumptiegoederenUnited States1,31
Johnson & Johnson GezondheidszorgUnited States1,30
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.