Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc USD
Compartiment van Aberdeen Standard SICAV I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in obligaties te beleggen (die vergelijkbaar zijn met leningen die een vast of variabel rentepercentage uitbetalen) uitgegeven door bedrijven, overheden en andere instanties in landen met een opkomende markt. Dit zijn over het algemeen landen waarvan de economie nog in ontwikkeling is. De obligaties zijn van willekeurige kredietkwaliteit en worden meestal uitgedrukt in de valuta van de landen waar ze zijn uitgegeven; de waarde van uw belegging kan daarom door opwaartse of neerwaartse schommelingen van deze valuta worden beïnvloed. Het Fonds is bedoeld voor beleggers die bereid zijn een hoog risiconiveau te aanvaarden. We kunnen gebruik maken van beleggingstechnieken (waaronder derivaten) om de waarde van het Fonds te beschermen en te verbeteren en de risico's van het Fonds te beheren. Derivaten, zoals futures, opties en swaps, zijn gekoppeld aan de waardestijging endaling van andere activa. Dat wil zeggen dat hun prijs wordt ‘afgeleid’ van andere activa. Ze kunnen rendement genereren wanneer aandelenprijzen en/of indexen dalen. De prestaties kunnen sterk door schommelingen in de wisselkoersen worden beïnvloed omdat het Fonds gebruik kan maken van derivaten om de invloed van valuta aan te passen. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt op iedere werkdag in Luxemburg tot 13:00:00 Luxemburgse tijd aandelen in het Fonds kopen en verkopen. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan de waarde van uw aandelen toegevoegd. Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Renterisico
De waarde van het fonds zal waarschijnlijk dalen wanneer de rentevoeten stijgen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 29/09/2020 15,28
Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven
Valuta USD
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0566480116
Oprichtingsdatum 07/03/2011
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 USD
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,70% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a Avenue John F Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam manager Niet beschikbaar
Aanvangsdatum van manager 30/12/2010
Website www.aberdeenstandard.com
Totale netto activa (milj.) 1 501,01 USD (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder BNP Paribas Securities Services (Lux)

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar1,30%29/09/2020
3 jaar3,14%29/09/2020
5 jaar5,57%29/09/2020
Sinds de lancering4,53%29/09/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/2020-1,14
1 maand-0,52
3 maanden3,30
6 maanden15,92
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-15,23%12,86%--
20195,17%3,40%2,11%2,38%
2018-1,27%-2,85%1,45%-0,60%
20173,65%1,99%2,49%0,92%
20163,16%4,73%3,49%-1,23%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0,00%0,00%0,00%
Obligatie93,37%0,00%93,37%
Cash10,25%5,70%4,55%
Overige2,07%0,00%2,07%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
19,4611,369,22
Sharpe Ratio
0,180,220,50
Sortino-ratio
0,210,260,60
Positieve maanden9,0024,0043,00
Negatieve maanden2,0011,0016,00
Slechtste maand-16,68-16,68-16,68
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-1 Luxembourg2,83
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 09/09/2020Ireland1,92
Manila Water Co 4.38% 30/07/2030Philippines1,29
GTLK Europe Capital Designated Activity Company 4.65% 10/03/2027Russia1,02
Petrobras Global Finance B.V. 6.9% 19/03/2049Brazil1,02
Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.88% 15/04/2027Paraguay1,00
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4% 15/08/2026Kazakhstan0,99
Vena Energy Capital Pte. Ltd 3.13% 26/02/2025Singapore0,96
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% 22/04/2060Saudi Arabia0,93
Grupo Aval Limited 4.38% 04/02/2030Colombia0,91
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.