Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation
Compartiment van Triodos Sicav I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft naar stabiele vermogensgroei op de lange termijn voor zijn beleggers. Beleggingsbeleid Triodos Sustainable Mixed Fund investeert hoofdzakelijk in aandelen van large-cap bedrijven, in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties, staatsobligaties en obligaties die uitgegeven zijn door internationale financiële instellingen en semi-publieke instellingen, en die goede financiële resultaten combineren met een uitstekende sociale- en milieuprestatie. Bedrijfsobligaties en obligaties die uitgegeven zijn door internationale financiële instellingen en semi- publieke instellingen moeten over een investment grade rating (≥BBB- of gelijkwaardig) beschikken van een of meer van de volgende ratingbureaus: Standard & Poor’s, Moody’s or Fitch. Staatsobligaties moeten tenminste een AA- rating of gelijkwaardig hebben van twee van de bovengenoemde ratingbureaus. De verdeling tussen aandelen en obligaties is aangepast binnen de volgende omvang: Aandelen: minimaal 30% - maximaal 60% Obligaties: minimaal 40% - maximaal 70% Bedrijven en overheden worden voor het Triodos beleggingsuniversum geselecteerd na een uitgebreide beoordeling door Triodos Investment Management. Delta Lloyd Asset Management, dat is aangewezen als de beleggingsbeheerder voor het fonds, selecteert de actuele beleggingen binnen het Triodos beleggingsuniversum op basis van gangbare risico-rendementanalyse. Duurzame beleggingsstrategie Het duurzaamheidsonderzoek omvat de volgende drie stappen: (1) selectie van bedrijven met duurzame activiteiten, (2) selectie van bedrijven die het beste in hun klasse zijn binnen de sector en (3) verwijdering van bedrijven die niet voldoen aan de vastgestelde minimumeisen. Voor overheden zijn de stappen (1) vaststellen van de landen die het beste in hun klasse zijn en (2) verwijdering van landen die niet voldoen aan de vastgestelde minimumeisen. Overige informatie Beleggers kunnen op elke waarderingsdag aandelen kopen en verkopen. Distributieaandelen kunnen hun houders een dividend uitbetalen, terwijl kapitalisatieaandelen hun volledige opbrengsten kapitaliseren. Aanbeveling: dit fonds is minder geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen vijf jaar.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Renterisico
De waarde van het fonds zal waarschijnlijk dalen wanneer de rentevoeten stijgen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 28/09/2020 41,08
Morningstar categorie EUR Neutraal
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0504302356
Oprichtingsdatum 06/10/2010
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,50% waarvan 0,45% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Triodos Investment Management B.V. Nieuweroordweg 1, Postbus 55 P.O. Box 55 Zeist 3700 AB Zeist Netherlands
Naam manager William de Vries
Aanvangsdatum van manager 01/07/2020
Website www.triodos.nl
Totale netto activa (milj.) 490,63 EUR (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder RBC Investor Services Bank SA

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar0,44%25/09/2020
3 jaar3,87%25/09/2020
5 jaar3,19%25/09/2020
Sinds de lancering5,06%25/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-0,49
1 maand0,57
3 maanden2,38
6 maanden11,02
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-8,73%6,34%--
20196,14%2,16%2,72%0,76%
2018-1,62%1,56%1,29%-2,55%
20171,64%-0,11%0,00%1,59%
2016-1,94%0,85%1,12%-0,14%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel43,11%0,00%43,11%
Obligatie54,96%0,00%54,96%
Cash1,94%0,00%1,94%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
9,106,275,73
Sharpe Ratio
0,090,660,57
Sortino-ratio
0,120,930,86
Positieve maanden6,0021,0033,00
Negatieve maanden5,0014,0026,00
Slechtste maand-6,34-6,34-6,34
Regio's
Regio%
Japan12,39
VS9,77
Eurozone8,87
Europa - ex Euro7,89
Verenigd Koninkrijk2,12
Azië - ontwikkeld2,06
Sectorweging
Sector% van aandeel
Cyclische consumptiegoederen
8,95
Gezondheidszorg8,36
Technologie6,01
Communicatiediensten5,42
Defensieve consumptiegoederen
5,04
Industrie4,92
Grondstoffen3,27
Financiële diensten0,87
Vastgoed0,28
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Triodos Impact Mixed Defensive Z EUR Inc Luxembourg2,06
Triodos Impact Mixed Offensive Z EUR Inc Luxembourg1,91
KDDI Corp CommunicatiedienstenJapan1,73
Roche Holding AG Dividend Right Cert. GezondheidszorgSwitzerland1,48
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 15/07/2026Netherlands1,31
Danone SA Defensieve consumptiegoederenFrance1,31
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR TechnologieTaiwan1,31
Vestas Wind Systems A/S IndustrieDenmark1,27
Italy (Republic Of) 4.5% 01/03/2024Italy1,20
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 15/01/2040Netherlands1,12
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.