JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD
Compartiment van JPMorgan Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Beleggingsdoelstelling: Het SubFonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door posities in te nemen in Amerikaanse bedrijven via directe beleggingen in effecten van deze bedrijven en door gebruikmaking van afgeleide financiële instrumenten. Beleggingsbeleid: Ten minste 67% van het vermogen van het Sub Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij met behulp van afgeleide financiële instrumenten, belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Het SubFonds kan ook beleggen in Canadese bedrijven. Om het rendement van de beleggingen te verhogen, maakt het Sub Fonds gebruik van een 130/30strategie, waarbij effecten worden gekocht die ondergewaardeerd of aantrekkelijk worden geacht, en waarbij effecten die overgewaardeerd of minder aantrekkelijk worden geacht, ‘short’ worden verkocht. Daarbij maakt het zo nodig gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Het SubFonds houdt normaliter voor circa 130% van zijn netto vermogen longposities aan, en voor circa 30% van zijn netto vermogen shortposities (wat wordt bereikt door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten) maar afhankelijk van de marktomstandigheden kan het van deze streefcijfers afwijken. Het SubFonds maakt gebruik van een beleggingsproces dat is gebaseerd op een fundamentele analyse van bedrijven en hun toekomstige winsten en kasstromen door een onderzoeksteam van sectorspecialisten. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het SubFonds beleggen in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt. De referentievaluta van het SubFonds is de Amerikaanse dollar, maar de activa kunnen ook in andere valuta’s luiden; de valutapositie kan worden afgedekt. Inkoop en handel: Aandelen van het SubFonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Beslissingsbevoegdheid van het beheer: Het staat de vermogensbeheerder vrij om namens het SubFonds naar eigen inzicht beleggingen te kopen en te verkopen binnen de beperkingen van de Doelstelling en het Beleggingsbeleid. Benchmark: De benchmark van de Aandelenklasse is S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax). De benchmark is een referentiepunt waaraan het rendement van het SubFonds kan worden afgemeten. Het is mogelijk dat de Aandelenklasse weinig overeenkomsten vertoont met haar benchmark.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Volatiliteitsrisico
De waarde van het fonds kan dagelijks vrij hoog stijgen of dalen.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 28/09/2020 27,78
Morningstar categorie Aandelen VS Large Cap Gemengd
Valuta USD
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0292454872
Oprichtingsdatum 05/07/2007
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 500,00 USD
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,70% waarvan 0,45% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Naam manager Susan Bao
Aanvangsdatum van manager 05/07/2007
Website http://www.jpmorganassetmanagement.com
Totale netto activa (milj.) 2 790,87 USD (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar20,47%28/09/2020
3 jaar11,76%28/09/2020
5 jaar12,94%28/09/2020
10 jaar12,39%28/09/2020
Sinds de lancering8,03%28/09/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/202010,28
1 maand-4,70
3 maanden10,33
6 maanden37,66
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-17,55%20,51%--
201912,83%3,58%0,35%9,76%
2018-3,73%5,62%7,29%-16,33%
20176,55%1,70%3,86%7,63%
2016-2,76%-1,07%6,50%5,92%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel96,51%0,00%96,51%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash3,27%0,00%3,26%
Overige0,22%0,00%0,22%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
23,6218,4416,61
Sharpe Ratio
1,080,740,75
Sortino-ratio
1,721,071,12
Positieve maanden9,0026,0043,00
Negatieve maanden2,009,0016,00
Slechtste maand-11,07-11,07-11,07
Regio's
Regio%
VS91,82
Verenigd Koninkrijk1,52
Azië - ontwikkeld1,14
Eurozone0,88
Azië - opkomend0,84
Europa - ex Euro0,31
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie26,69
Gezondheidszorg13,72
Cyclische consumptiegoederen
13,45
Financiële diensten10,78
Communicatiediensten9,82
Industrie6,90
Defensieve consumptiegoederen
4,49
Grondstoffen3,19
Nutsbedrijven3,03
Vastgoed2,31
Energie2,13
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Microsoft Corp TechnologieUnited States6,78
Amazon.com Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States6,15
Apple Inc TechnologieUnited States5,66
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 31/12/2049Luxembourg2,57
Alphabet Inc A CommunicatiedienstenUnited States2,55
PayPal Holdings Inc Financiële dienstenUnited States2,34
Mastercard Inc A Financiële dienstenUnited States1,97
NextEra Energy Inc NutsbedrijvenUnited States1,73
Procter & Gamble Co Defensieve consumptiegoederenUnited States1,67
Facebook Inc A CommunicatiedienstenUnited States1,62
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.