JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD
Compartiment van JPMorgan Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Beleggingsdoelstelling: Het SubFonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door posities in te nemen in Amerikaanse bedrijven via directe beleggingen in effecten van deze bedrijven en door gebruikmaking van afgeleide financiële instrumenten. Beleggingsbeleid: Ten minste 67% van het vermogen van het Sub Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij met behulp van afgeleide financiële instrumenten, belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Het SubFonds kan ook beleggen in Canadese bedrijven. Om het rendement van de beleggingen te verhogen, maakt het Sub Fonds gebruik van een 130/30strategie, waarbij effecten worden gekocht die ondergewaardeerd of aantrekkelijk worden geacht, en waarbij effecten die overgewaardeerd of minder aantrekkelijk worden geacht, ‘short’ worden verkocht. Daarbij maakt het zo nodig gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Het SubFonds houdt normaliter voor circa 130% van zijn netto vermogen longposities aan, en voor circa 30% van zijn netto vermogen shortposities (wat wordt bereikt door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten) maar afhankelijk van de marktomstandigheden kan het van deze streefcijfers afwijken. Het SubFonds maakt gebruik van een beleggingsproces dat is gebaseerd op een fundamentele analyse van bedrijven en hun toekomstige winsten en kasstromen door een onderzoeksteam van sectorspecialisten. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het SubFonds beleggen in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt. De referentievaluta van het SubFonds is de Amerikaanse dollar, maar de activa kunnen ook in andere valuta’s luiden; de valutapositie kan worden afgedekt. Inkoop en handel: Aandelen van het SubFonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Beslissingsbevoegdheid van het beheer: Het staat de vermogensbeheerder vrij om namens het SubFonds naar eigen inzicht beleggingen te kopen en te verkopen binnen de beperkingen van de Doelstelling en het Beleggingsbeleid. Benchmark: De benchmark van de Aandelenklasse is S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax). De benchmark is een referentiepunt waaraan het rendement van het SubFonds kan worden afgemeten. Het is mogelijk dat de Aandelenklasse weinig overeenkomsten vertoont met haar benchmark.

Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/202027,07
Morningstar categorieAandelen VS Large Cap Gemengd
ValutaUSD
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0292454872
Oprichtingsdatum05/07/2007
Minimum instap bedrag500.00 USD
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,70% waarvan 0,45% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Naam managerSusan Bao
Aanvangsdatum van manager05/07/2007
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
Totale netto activa (milj.)3,129.22 USD (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar26.14%14/02/2020
3 jaar13.28%14/02/2020
5 jaar10.02%14/02/2020
10 jaar12.71%14/02/2020
Sinds de lancering8.22%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/20207.46%
1 maand4.80%
3 maanden12.60%
6 maanden19.99%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201912.83%3.58%0.35%9.76%
2018-3.73%5.62%7.29%-16.33%
20176.55%1.70%3.86%7.63%
2016-2.76%-1.07%6.50%5.92%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98.35%0.00%98.35%
Obligatie0.06%0.00%0.06%
Cash1.71%0.01%1.69%
Overige0.00%0.10%-0.10%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
11.6413.0913.90
Sharpe Ratio
1.660.840.68
Sortino-ratio
2.741.160.99
Positieve maanden9.0028.0041.00
Negatieve maanden3.008.0019.00
Slechtste maand-6.50-9.02-9.32
Regio's
Regio%
VS94.12
Verenigd Koninkrijk1.76
Azië - ontwikkeld0.82
Azië - opkomend0.77
Eurozone0.52
Canada0.37
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie20.40
Financiële diensten14.84
Gezondheidszorg14.61
Communicatiediensten10.96
Cyclische consumptiegoederen10.53
Industrie9.85
Defensieve consumptiegoederen4.34
Energie4.23
Grondstoffen3.91
Nutsbedrijven2.90
Vastgoed1.76
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Microsoft Corp TechnologieUnited States5.74
Apple Inc TechnologieUnited States3.65
Amazon.com Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States3.51
Alphabet Inc A CommunicatiedienstenUnited States2.54
Citigroup Inc Financiële dienstenUnited States2.23
Alphabet Inc Class C CommunicatiedienstenUnited States1.82
Comcast Corp Class A CommunicatiedienstenUnited States1.80
Honeywell International Inc IndustrieUnited States1.76
Linde PLC GrondstoffenUnited Kingdom1.76
Mastercard Inc A Financiële dienstenUnited States1.70
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
$
27.07
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.